Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Sacrum w sztuce ludowej - zapowiedź video

sztukasakr0616Spotkanie ze sztuką sakralną pt. "Sacrum w sztuce ludowej" odbędzie się 31 maja godz. 17 w gmachu Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5.

Sztuka sakralna to przestrzeń zarówno interpretacji religijnej jak i historycznej. Dla historyka sztuki jest to jednak głównie przestrzeń analizy artystycznej, bowiem obiekty sakralne są kontynuacją wielowiekowych, często ponadregionalnych zagadnień artystycznych. Zapraszam na cykl spotkań dotyczących tejże ?świętej materii?. Zapraszamy na trzecie spotkanie, które będzie poświęcone sakralnej sztuce ludowej. Sztuka ludowa uznawana za prymitywną, w przestrzeni sacrum jest nośnikiem jeszcze większej ekspresji. Twórcy ludowi, rzeźbiarze, najlepiej czuli się w kręgu tradycyjnych wzorów i utrwalonych typów ikonograficznych. Najchętniej podejmowali tematy z Biblii oraz tematy historyczne i patriotyczne. Przykłady jaworznickiej sztuki ludowej są bardzo nieliczne i rozproszone po okolicznych muzeach. Na spotkaniu, po raz pierwszy zostaną przedstawione prace pozyskane w wyniku kwerend muzealnych i badań terenowych.

Zaprasza Iwona Brandys.

Prowadzenie: Iwona Brandys.
Materiał video: Marcin Jania

{youtube}Ch7QAM0UMEQ{/youtube)

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us