Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Reklama

Regulamin i warunki zamieszczania treści reklamowych
Agencja Informacyjno-reklamowa "All-Info"
Warunki ogólne
tel 695.768.279

Warunki zamieszczania treści reklamowych

Warunki ogólne

- Reklamy sprzedawane są na czas określony w umowie.

- Zamówienia emisji materiałów reklamowych dokonuje się w formie elektronicznej za pomocą poczty email lub na spotkaniu z przedstawicielem firmy All-info. Zamówienie powinno określać żądany czas emisji materiałów reklamowych, ich rodzaj, lokalizację na stronie portalu oraz ewentualne dodatkowe warunki.

 

- Płatności za emisję materiałów reklamowych należy dokonać po podjęciu stosownej decyzji i akceptacji terminu przez firmę All-info gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie w niej określonym.

- Jeżeli z przyczyn obiektywnych lub niezależnych od firmy Allinfo emisja materiałów reklamowych nie została zrealizowana w zamówionym czasie w sposób opisany w zamówieniu, czas jej realizacji będzie odpowiednio wydłużany lub Zamawiający może wykorzystać pozostały czas emisji w kolejnym zamówieniu.

- Materiały reklamowe nie mogą upodabniać się, w jakikolwiek sposób naśladować lub symulować elementów stron portalu www.imprezy.jaworzno.pl, www.mojejaworzno.pl (lub innych stron www zarządzanych przez Allinfo), na których będą prezentowane.

- Allinfo zastrzega sobie prawo do oznaczania materiałów reklamowych w sposób zapewniający ich jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność jako reklamy.

- Allinfo może odmówić emisji lub wstrzymać emisję materiałów reklamowych jeżeli: zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo naruszają oczywiste prawa osób trzecich, jeśli treść lub forma materiałów reklamowych jest sprzeczna bądź niezgodna z linią programową lub interesem portalu www.imprezy.jaworzno.pl (lub innych stron www zarządzanych przez Allinfo).

- Dostarczone elementy graficzne muszą mieć format gif lub jpg. Mogą mieć postać animowanej grafiki i mogą pełnić rolę odsyłacza do strony WWW wskazanej przez zamawiającego. Razem z grafiką zamawiający powinien dostarczyć pełny adres odnośnika. W przypadku gdy Allinfo wykonuje projekt we własnym zakresie, Zamawiający zgadza się na możliwość wykorzystania elementów graficznych z istniejącej już strony www Zamawiającego, lub z innych materiałów Zamawiającego,

- Terminy płatności:

Warunkiem umieszczenia wpisu reklamowego lub banera na stronie internetowej www.imprezy.jaworzno.pl, www.mojejaworzno.pl jest wpłata pełnej sumy (w wypadku umowy na okres jednego tygodnia lub miesiąca) lub zaliczki w wysokości co najmniej opłaty za jeden miesiąc (w wypadku podpisania umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc) na konto wydawcy: AIR All-Info (PKOBP Oddział  w Tychach, numer: 37 1020 2528 0000 0602 0244 5245), lub gotówką. Pozostała kwota (w wypadku podpisania umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc) płatna jest z góry za każdy miesiąc edycji, nie później niż do dnia 10-go danego miesiąca. Sposób fakturowania ustalany jest między Zamawiającym a Wydawcą. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki Wydawca może odstąpić od umowy.

Skrócona oferta reklamowa

Zapraszamy do zamawiania artykułów sponsorowanych, zapowiedzi i relacji z imprez jak i tworzenia bogatych fotoreportaży.

- Artykuły sponsorowane mają gwarantowany czas wyświetlenia materiału na głównej stronie serwisu przez okres minimum 14 dni. Artykuł taki zostaje bogato zaopatrzony w zdjęcia (lub animowane minigalerie - przykłady na stronie www) oraz materiał tekstowy pisany przez naszych redaktorów lub dostarczony przez Państwa.

- Fotoreportaże z imprez są umieszczane sekcji tematycznej galerii.

Artykuły i galerie istnieją BEZTERMINOWO chyba, że zamawiający zadecyduje o ich usunięciu.

Dla stałych klientów przewidujemy darmowe losowe wizyty, relacje i reportaże (w takim wypadku prosimy o umożliwienie wykonania relacji przez naszego reportera). Istnieje możliwość indywidualnego negocjowania warunków kampanii reklamowych. W przypadku reklam bannerowych Allinfo nie operuje pojęciami liczby wyświetleń ale czasem emisji. Daje to klientowi gwarancję ciągłości emisji reklamy nawet w czasie szczególnego nasilenia ruchu. Strona www jest dostępna pod adresem: www.imprezy.jaworzno.pl.  oraz www.mojejaworzno.pl

Zapraszamy do skorzystania z oferty hostingu i projektowania stron internetowych na korzystnych warunkach finansowych.

Więcej w tej kategorii: Regulamin »
Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us