Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Jaki będzie stadion "Sodowa Góra"

  • Autor 

stadionsg1W czwartkowe popołudnie w Bibliotece odbyła się prezentacja prac i ogłoszenie wyników konkursu na stadion lekkoatletyczny w Jaworznie.

W skromnej scenerii otwarto koperty ze zidentyfikowanymi autorami prac, jako, ze sąd konkursowy oceniał je nie znając autorów, kierując się wyłącznie założeniami estetycznymi, funkcjonalnymi i takimi, które pozwolą być Jaworznickiemu stadionowi najbardziej przyjaznym jaworznianom, a szczególnie sportowcom i sportem interesującym się, w tym sportowcom amatorom.

Oto argumentacja związana z pierwszą nagrodą,

Nagrodę przyznano za oryginalny i spójny sposób podejścia do problematyki zespołu sportowego oraz propozycji jego rozbudowy we wskazanej lokalizacji.

Zaproponowane formy obiektów, ich kształtowanie i użyty materiał dobrze wpisują się kontekst istniejącego kamieniołomu i jego unikatowych walorów krajobrazowych.

sg2Sąd uznaje za zaletę czytelne formowanie architektury i jej dobre wkomponowanie w otoczenie, dające możliwości swobodnego kształtowania w dalszych etapach prac projektowych. Praca jako jedyna zaproponowała, oprócz prawidłowo i pro-ekologicznie zaprojektowanych elementów I etapu, tak oryginalne i atrakcyjne formy dla rozwiązań przestrzennych w etapie II. Propozycje te, sposób użycia materiałów oraz wydobycie walorów widokowych miejsca pozwolą na stworzenie przyjaznego, wielofunkcyjnego całorocznego obszaru aktywności mieszkańców. W dalszych pracach projektowych sąd zaleca rozważenie następujących elementów:

  • - korektę rozwiązań komunikacyjnych uwzględniającą możliwość dostępu zespołu różnymi środkami komunikacji;

  • - stworzenie zespołu ścieżek scalających zespół w okresie letnim i zimowym oraz zapewniających połączenie z Geosferą

  • - korektę wysokości pokazanych przyszłych obiektów kubaturowych, które sąd uznał za nie w pełni właściwe otoczeniu.

  • Zwycięzcę prezentuje Pan Teobald Jałyński, On też odpowiada na pytania.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us