Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Porozumienie płacowe zawarte z górnikami w Jaworznie

  • Autor 
Porozumienie płacowe zawarte z górnikami w Jaworznie

 

szybgrzegorzminister150223 2715 lutego 2023 roku w TAURON Wydobycie w Jaworznie podpisano porozumienie płacowe. Jest to efekt zapisów umowy społecznej oraz prowadzonych rozmów pomiędzy stroną społeczną, zarządem i właścicielem Spółki, którym od nowego roku jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Zgodnie z zapisami umowy społecznej ustalono wysokość podwyżki dla pracowników zakładów górniczych z Jaworzna, Libiąża i Brzeszcz, która wynosi ona 15,4 proc. stanowiącej wysokość średniorocznego wskaźnika inflacji w 2022 roku powiększonego o jeden punkt procentowy.

Porozumienie obejmuje wzrost wynagrodzenia od 01 stycznia br., ale jego realizacja musi być poprzedzona zatwierdzeniem planu operacyjnego, ponieważ spółka jest uczestnikiem systemu wsparcia, co powoduje konieczność dopełnienia stosownych formalności.

Wiceminister Piotr Pyzik z wizytą na budowie szybu „Grzegorz”

W dniu 15 lutego 2023 Pan Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych gościł w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie należącym do TAURON Wydobycie S.A.

Pan minister odwiedził teren budowy szybu „Grzegorz”, którego głębokość przekroczyła już 200 metrów. Zarząd spółki oraz inżynierowie odpowiedzialni za powstający szyb przedstawili aktualne informacje o stanie zaawansowania robót.

W trakcie wizyty Minister Pyzik zapoznał się z harmonogramem dalszych prac oraz perspektywami jakie otwierają się dla firmy, jak również dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego po zakończeniu w 2027 roku budowy.

 

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us