Menu

ogłoszenie bezpłatne

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W JAWORZNIE PRZYPOMINA

  • Autor 
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  W JAWORZNIE PRZYPOMINA

 

wroblekomunikatPCZK przypomina iż w związku z wejściem w okres zimowy oraz pojawiającymi się opadami śniegu właściciel, zarządca lub administrator obiektów budowlanych (zgodnie z ustawą
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) jest obowiązany:

  1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami;
  2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,(…)” w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Obowiązek odśnieżania dachów oraz usuwania nawisów śniegu oraz sopli z dachu nakłada Rozporządzenie Nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

Natomiast Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, w rozdziale 2 § 5 ustęp 1, 2 i 3 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Wymienione zanieczyszczenia w trakcie zbierania należy gromadzić w pryzmach na krawędzi chodnika w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów samochodowych. Nie dopuszcza się zrzucania wymienionych zanieczyszczeń na jezdnię.

 

Dlatego też, apelujemy do właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych
o przestrzeganie powyższych przepisów prawnych dotyczących odśnieżania, usuwania śniegu i sopli z dachów, balkonów i innych wystających elementów budynków.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us