Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Pani Alicja Dudek Zasłużoną dla miasta Jaworzna

  • Autor adydek250419 19
alicja dudek wieczor autorski jaworzno 19Na sesji rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2019 roku zaszczytu przyznania dyplomu honorowego za zasługi dla miasta Jaworzna dostąpiła Pani Alicja Dudek.

Pani Alicja gości na naszych łamach za każdym razem, kiedy postanawia podzielić się ze swoimi czytelnikami, mieszkańcami Jaworzna swoimi poetyckimi przemyśleniami w formie wierszy o życiu, o otaczającej nas rzeczywistości, przyrodzie, miłości, przyjaźni. Jej wiersza emanują ciepłem i radością, postrzeganiem świata, jako jednego naszego wspaniałego domu.


Zawsze uczynna, miła radosna, uśmiechnięta jest w naszych myślach. Życzymy Pani Alicji wielu lat życia i wielu, wielu strof spisanych wiosną, latem, jesienią czy zimą, aby cieszyły nas za każdym razem, kiedy możemy się z Nią spotkać.

Poniżej przytaczamy fragment uzasadnienia do uchwały przyznającej Jej ten wspaniały tytuł honorowy.

adydekaajpgPani Alicja Dudek urodziła się w Jaworznie. W 1947 roku wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie sama ucząc się jak żyć, systematycznie wdrażała tą wiedzę w życie, pomagając innym na wielu płaszczyznach życia kulturalnego, zawodowego czy osobistego. W życiu dorosłym mocno związała się z kulturą i oświatą prowadząc m. in. Klub „Tęcza”, Klub Nauczyciela oraz pracując w Miejskim Domu Kultury w Jaworznie.

Od 1984 roku Pani Alicja Dudek jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury. Swoją działalnością nie tylko wzbogaca miejską przestrzeń kulturalną, ale również jest przykładem jak pięknie można przełożyć własne talenty, umiejętności i uzdolnienia na czynienie dobra na rzecz innych. Długie i bogate życie Pani Alicji Dudek ściśle związane jest z Jaworznem. To w naszym mieście realizuje swoją „misję” dzielenia się poezją czyli tym, co ma najpiękniejsze.

Pani Alicja Dudek do dnia dzisiejszego  czynnie angażuje się w działalność kulturalną. Jednym z przykładów tej działalności jest cykl wielu spotkań literacko muzycznych o charakterze charytatywnym, które organizuje w wielu miejscach na terenie miasta z bardzo dobrym skutkiem. Prowadzi cykle spotkań z młodzieżą szkolną na terenie jaworznickich szkół i nie tylko, przekazując zamiłowanie zarówno do kultury, jak i do naszego miasta. Pani Alicja Dudek nie zawsze mówi o tych działaniach, jednak zawsze jest chętna do wspierania wielu wyzwań i inicjatyw społecznych, które wymagają dużego zaangażowania, sama nie oczekując nic w zamian.


Dojrzała twórczość Pani Alicji Dudek, która sięga swymi korzeniami lat sześćdziesiątych, zawsze towarzyszyła w Jej świadomym działaniu, czego wiele namacalnych dowodów nie trudno odnaleźć zarówno w historycznych źródłach jak i współcześnie. Można przytoczyć wiele przykładów twórczości Pani Alicji Dudek, jednak bardzo ważne jest podkreślenie tego w jaki sposób używa swojej twórczości do podtrzymywania ludzi na duchu, do budowania ich własnej tożsamości, czy choćby do uczenia innych dzielenia się sobą – pięknem wewnętrznym – które często przekłada się na wartościową chęć do życia w danym społeczeństwie oraz świadomego współtworzenia miejsca w którym chce się żyć. Za pracę w dziedzinie kultury i oświaty Pani Alicja Dudek otrzymała wiele nagród i odznaczeń. Nadanie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” będzie symbolicznym gestem doceniania niezwykle patriotycznej i obywatelskiej postawy jaką Pani Alicja Dudek prezentuje od wielu dziesięcioleci, tym samym wzbogacając miasto Jaworzno o kolejny przykład do naśladowania, powielania i utrwalania tak prospołecznego wizerunku w mieście.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us