Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Apel - w związku z wejściem w okres zimowy

  • Autor 

 

 

rynek201116010
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W JAWORZNIE PRZYPOMINA

iż w związku z wejściem w okres zimowy oraz pojawiającymi się opadami śniegu właściciel, zarządca lub administrator obiektów budowlanych (zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) jest obowiązany:

  1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami;
  2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,(…)” w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek usuwania nawisów śniegu oraz sopli z dachu nakłada także Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. W rozdziale 2 § 3 pkt 10 znajduje się zapis, iż „właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania stwarzających zagrożeń dla przechodniów sopli i nawisów śniegu z dachu.”.

Dlatego też, apelujemy do właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych
o przestrzeganie powyższych przepisów prawnych dotyczących usuwania śniegu i sopli z dachów, balkonów i innych wystających elementów budynków.
rynek201116030

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us