Menu

ogłoszenie bezpłatne

Pierwsza w kadencji sesja Rady Miejskiej

  • Autor 

 

sesja221118 56

Pierwsza sesja Rady Miejskiej jest wielkim przeżyciem zarówno dla radnych, którzy już jedną, dwie, albo więcej kadencji zasiadają w tym gremium, jak i dla nowo wybranych osób, które czują się wyjątkowo - jako przedstawiciele wszystkich mieszkańców miasta.
Złożenie ślubowania jest doniosłym aktem, zobowiązującym do rzetelnej pracy na rzecz społeczności lokalnej i współpracy w imię dobra wspólnego.
Sesja w dniu 22 listopada rozpoczęła nową kadencję, mająca trwać aż pięć lat. Rok dłużej, to o jedną czwartą więcej niż dotychczas, a to znaczy, że na realizację zamierzeń będzie więcej czasu ale i wymagań więcej, więcej wyzwań.


sesja221118 63W Jaworznie tak szczęśliwie się złożyło, że po raz kolejny przez zdecydowaną większość mieszkańców na prezydenta został wybrany Pan Paweł Sibert, a wspierać Go będzie koalicja większościowa Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto oraz Prawa I Sprawiedliwości.

14 mandatów pozwala rozsądnie rządzić i zmieniać oblicze naszej małej ojczyzny.

Dotychczasowe zmiany dowodzą, że to dobra ekipa, dobra drużyna, dobra droga.

Sesję obserwował wybrany dzień wcześniej na Wicemarszałka Sejmiku Sląskiego, Pan Dariusz Starzycki, Radna Sejmiku, Pani Maria Materla i przedstawiciel Senatora RP, Pana Michała Potocznego. Przybyli dyrektorzy spółek miejskich i jednostek organizacyjnych, przedstawiciele związków zawodowych oraz mieszkańcy.


sesja221118 76W swoim przemówieniu inaugurującym kadencję Pan Paweł Silbert mówił o planach na przyszłość, o tym co udało się zrobić i co zrobić jeszcze należy, aby wkraczać w kolejne lata XXi wieku bez kompleksów, z odwagą.
Dzień ten był również przełomowym dniem dla Pana Tadeusza Kaczmarka, który przyjął mandat radnego i nie będzie już zastępcą prezydenta, ale pozostanie radnym i zarazem przewodniczącym Rady Miejskiej.
Radni złożyli ślubowanie, przyjęli oraz wzajemnie wymienili gratulacje i sesja zakończyła się, a nam, mieszkańcom pozostało życzyć im wytrwałości oraz spełnienia obietnic nam składanych.

 

 

 
 

 

 

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us