Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Honorowy Profesor Oświaty z Jaworzna

  • Autor 

prpfjarosz111 października 2018 roku w Kancelarii Premiera w Warszawie z udziałem minister Anny Zalewskiej odbyła się ogólnopolska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku w obchodach uczestniczył nauczyciel z Jaworzna, wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz – Jan Jarosz. Na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty, z rąk Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, pan Jan Jarosz otrzymał tytuł- Honorowy Profesor Oświaty. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Warto zaznaczyć, że w szkolnictwie artystycznym niewielu pedagogów może poszczycić się tym wyjątkowym tytułem. Poza panem Janem Jaroszem, jedynie dwoje innych nauczycieli z całej Polski otrzymało najwyższe uznanie za działalność pedagogiczną w dziedzinie sztuki. Jednocześnie pan Jan Jarosz jest pierwszym nauczycielem z Jaworzna, który dostąpił tego zaszczytu.

Recepta na sukces

Co należy zrobić, by otrzymać tytuł Honorowego Profesora Oświaty? Przede wszystkim należy wyróżnić się wysoką jakością pracy dydaktycznej potwierdzoną licznymi dyplomami. Tych w swojej karierze pan Jarosz otrzymał ponad 200! Jego uczniowie zostali laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych. Umiejętne kierowanie talentami, predyspozycjami uczniów doprowadziło do perfekcyjnego przygotowywania laureatów. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez znakomitej współpracy z rodzicami oraz zaangażowaniem w codzienne problemy wychowanków.

prpfjarosz2W ciągu 53 letniej pracy pedagogicznej pan Jarosz osiągnął znaczący dorobek zawodowy. Jego absolwenci to światowej klasy artyści, którzy kontynuowali edukację muzyczną na Akademiach Muzycznych w Polsce i za granicą. Wielu z nich pracuje już zawodowo w filharmoniach, operach oraz szkołach muzycznych. Długoletnie doświadczenie zawodowe pana Jarosza przyniosło wspaniałe owoce w postaci odznaczeń i medali, w tym Złoty Krzyż Zasługi, medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Można powiedzieć, że całe swoje życie zawodowe pan Jarosz poświęcił pracy w szkole muzycznej w Jaworznie. Pracę podjął w roku 1965, kiedy Państwowa Szkoła Muzyczna w Jaworznie dopiero rozpoczynała samodzielną działalność. W latach 1978-1980 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły, natomiast w roku 1980 został mianowany dyrektorem. Funkcję tę pełnił do roku 2006, kiedy przeszedł teoretycznie na emeryturę. Faktycznie praca z uczniami jest dla niego takim impulsem, że kontynuuje nauczanie kolejnych adeptów gry na trąbce. Właściwie można by stwierdzić, że mimo 53 lat pracy zawodowej nigdy nie spoczął na laurach. Wciąż inspiruje młodych muzyków oraz innych nauczycieli, dla których pozostaje niedościgłym wzorem zaangażowania i pasji pedagogicznej. Podsumowując, pan Jan Jarosz jest bezapelacyjnie „Zasłużonym dla Kultury Muzycznej w Jaworznie”.

Alicja Molitorys

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us