Menu

ogłoszenie bezpłatne

Szczęśliwa siódemka dla Jaworzna - Prezydent Paweł Silbert zaprezentował program

  • Autor 

 

konwpsilbert270918 1To naprawdę program imponujący. Ale nawet nie wielkością, nie ilością koniecznych do jego realizacji pieniędzy, choć one oczywiście pozostają rzeczą niezbędną, ale imponujący zakresem potrzeb, jakim ma sprostać, szczegółowością  konsekwencją i uwzględnieniem najważniejszych obszarów w którym miasto ma działać aby żyło się w nim dobrze, bezpiecznie komfortowo i... z dumą.
Jednocześnie jest to program długofalowy i sensownie zaaranżowany, przemyślany, w którym nie ma przypadkowości ani rzeczy niemożliwych do realizacji. nie ma wyjętych z kontekstu, pojedynczych propozycji, ale jest scalona wizja miasta nowoczesnego, które może stać się pionierem, wielu dziedzinach. W wielu kolejnych dziedzinach, bo przecież Jaworzno już dziś jest miastem wskazywanym jako innowacyjne, pionierskie.

konwpsilbert270918 84Jaworzno. Powód do dumy. Tak brzmi hasło wyborcze Prezydenta Pana Pawła Silberta w mających odbyć się za niespełna cztery tygodnie wyborach.

Hasło jest jednocześnie niekłamanym hasłem, które już dziś jest aktualne. Bo któż już, po tak fantastycznym rozwoju miasta nie oceni swojego miejsca do życia, jak miejsce z którego można być dumnym?

Szczęśliwą siódemkę, czyli siedem obszarów do działania na kolejne pięć lat nakreślił Pan Paweł Silbert w swoim wystąpieniu na konwencji.

konwpsilbert270918 61Program jest do znalezienia na stronie Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto. Czy propozycje spotkają się z dobrym przyjęciem mieszkańców?

Czy głos w wyborach otrzyma właśnie Pan Paweł Silbert?

Prorokować nie chcemy, pozostawiając decyzję mieszkańcom. Ale widząc zmiany, jakie dokonały się w Jaworznie w ostatnich latach wybór chyba będzie przesądzony.

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konwencji wyborczej, na której pojawili się i zdecydowanie poparli program i samego kandydata Posłowie na Sejm, Pani Ewa Malik i Panowie, Dariusz Starzycki i Waldemar Andzel, Senator, Pan Michał Potoczny, Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Pan Bogdan Biś, członek tejże, Pan Waldemar Sopata, dotychczasowi radni koalicji JMM - PIS w Jaworznie, przyjaciele, wspierający i współpracownicy prezydenta.


 

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us