Menu

ogłoszenie bezpłatne

Mieszkańcy w Jaworznie bez dodatkowych opłat za podłączenie

  • Autor 

 

przylaczampwikWobec rozszerzających się informacji z Prokuratury Krajowej w sprawie pobierania przez gminy od mieszkańców dodatkowych opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, która to informacja jasno stwierdza nieważność wszelkich uchwał wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnej sieci, pragniemy poinformować, iż tego typu opłaty, na terenie Jaworzna nigdy przez MPWiK Sp. zo. o. nie były pobierane.

Zgodnie z prawem (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. art. 15 ust. 2), mieszkańcy ponosili i ponoszą tylko koszty związane z budową przyłączy. W przypadku budowy przyłączy kanalizacyjnych mieszkańcy mogli oraz wciąż mogą starać się o dotację z gminy, przygotowaną i zainicjowaną przez prezydenta miasta, w wysokości 50%, jednak nie więcej niż 2 tys. zł. Oprócz tego w latach wcześniejszym MPWiK pozyskało blisko 16 mln zł w formie pożyczki i dotacji dla mieszkańców północnych dzielnic, które również były przyznawane do budowę przyłączy kanalizacyjnych.

 

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us