Menu

ogłoszenie bezpłatne

Święto Edukacji Narodowej w Jaworznie - w nowym MDK

  • Autor 

 

dzienken1016134Dwie uroczystości w jednym miejscu, w jednym czasie odbyły się w poniedziałek, w Młodzieżowym Dom Kultury.
Połączenie otwarcia nowej sali Teatralnej ze Świętem Edukacji Narodowej było dobrym pomysłem, bowiem sprawy ważne dla nauczycieli oraz dla środowiska uczniowskiego są nieodłącznie związane z pozaszkolnym wychowaniem dzieci i młodzieży.
Dom Kultury - Młodzieżowy Dom Kultury łączy pasje zarówno wychowawców jak i uczniów, którzy nie tylko w nauce upatrują swój osobisty rozwój, ale we wszelkich zajęciach mogących pomóc w późniejszym życiu zdobyć bądź to zawód, bądź posiadać atrakcyjne umiejętności pomagające spędzać wolny czas, albo realizować się w sztuce, kulturze.dzienken1016162Na uroczystość zostali zaproszeni oprócz nauczycieli osoby, które dla szkolnictwa z racji zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji czynią wiele, wiele dobrego, z całą świadomością konieczności dobrego wychowywania młodzieży.
W gali wzięło udział wiele ważnych osobistości, w tym parlamentarzyści, dyrektorzy miejskich jednostek Oświatowych i zakładów pracy oraz jednostek organizacyjnych.
W honorowych rzędach zasieli prezydent Jaworzna, Pan Paweł Silbert oraz jego zastępcy Pani Monika Bryl i Pan Tadeusz Kaczmarek, Posłowie na Sejm RP, Dariusz Starzycki, Waldemar Andzel, Senator RP, Michał Potoczny, Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiesław Więckowski, Jego zastępca Pani Ewa Zuber, Zastępca Dyrektora Śląskiego Kuratorium OiW Grzegorz Wnuk.

dzienken1016138Przybył pan Bogdan Pyka P.O Prezesa Jaworzniaków ?  związku Młodocianych Więźniów politycznych lat 1944 ? 1956.organizacji byłych więźniów obozu w Jaworznie, na terenie którego dziś stoi Młodzieżowy Dom Kultury.

Wśród gości byli księża, działacze związkowi i osoby w różny sposób związane z miejska oświatą.

Gospodarzem był oczywiście dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Pan Szczepan Paliński, a prowadzenie powierzono Pani Renacie Gacek ?  Radnej rady Miejskiej w Jaworznie.

 Podczas takich okazji tradycyjnym stało się wyróżnienie nauczycieli Nagrodami Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

dzienken1016015aW swoim słowie dla grona pedagogicznego Prezydent, Pan Paweł Silbert, gratulując dobrych wyników w nauczaniu młodzieży nawiązał do nadchodzącego okresu, kiedy to w szkolnictwie mają być przeprowadzone reformy. Zaapelował do wszystkich zainteresowanych w tym zarówno do całości społeczności nauczycielskiej, jak i do związków zawodowych, ale i do każdego z osobna, aby z wyrozumieniem przyjęli nadchodzące zmiany. Aby starali się łagodzić ewentualne spory, wątpliwości, albo punkty zapalne w dyskusjach z rodzicami.
Dobra atmosfera stworzona pod realizacje reform zaowocuje poprawą jakości kształcenia i satysfakcję zarówno uczących jak i uczonych.

Mamy pełną listę osób, które zostały odznaczone
A więc nagrody Prezydenta Miasta Otrzymali:

dzienken10161281. Anna Jachimczyk
2. Jadwiga Pieczka
3. Ilona Mistarz
4. Barbara Dziedzic
5. Krystyna Dubiel
6. Mariola Soja
7. Aneta Czepiel
8. Grażyna Budak
9. Elżbieta Sieprawska Odrzywołek
10. Ewa Duszyk
11. Izabela Staszczyk
12. Renata Flak
13. Krzysztof Osękowski
14. Katarzyna Kałdos
15. Jolanta Sobkiewicz
16. Leonard Brzeziński
17. Barbara Machowicz
18. Radosław Pyszczak
19. Agnieszka Maj
20. Stanisława Wiśniewska
21. Alina Długosz
22. Beata Molenda
23. Grażyna Grad

dzienken101613524. Zdzisława Śliwińska
25. Alicja Wolska
26. Maria Świat
27. Beata Kadela
28. Renata Dyląg
29. Anna Wojkowska
30. Olga Kania
31. Beata Konstanty
32. Katarzyna Dubiel
33. Alicja Gaudyn
34. Jacek Łoś
35. Marta Bromboszcz - Rola
36. Ewa Zuber
37. Jacek Piątek
38. Dobiesław Derda
39. Bartłomiej Nocuń
40. Małgorzata Richter
41. Jarosław Koczur
42. Joanna Margielewska Gromadka
43. Barbara Knot
44. Elżbieta Kwiatkowska
45. Anna Ozga
46. Sławomir Pierzchała

Medalami Komisji Edukacji Narodowej Odznaczeni zostali:

dzienken10161391 Grażyna Kniat - wicedyrektor w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
2 Anna Frysztacka - pracownik administracyjny w Szkole Podstawowej nr 7,
3 Sławomir Pierzchała - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym,
4 Zdzisława Śliwińska - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 16,
5 Jadwiga Szwed - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6,
6 Zbigniew Kasperkowicz -dyrektor Zespołu Szkół nr 3,
7 Lucyna Otrębska -nauczyciel w Zespole Szkół nr 4,
8  Marzena Kurek - nauczyciel w Zespole Szkół nr 4,
9 Grażyna Gulik - nauczyciel w w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólno kształcących,
10 Teresa Świerkowska - Prostak - emerytowany nauczyciel Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkól Ogólnokształcących.

Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymali.

1 Małgorzata Dzióbek - nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym
2 Maria Juraszek - nauczyciel w Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
3 Jadwiga Głowacz - Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy

dzienken1016155Wyróżniono jeszcze dwie osoby szczególnymi odznaczeniami z ramienia Związku Zawodowego Solidarność - Komisji Oświaty i Wychowania.

I tak Odznaki szczególne zasługi NSZZ "Solidarność" w dziedzinie Oświaty i Wychowania otrzymali Pan Tadeusz Kaczmarek - złotą i Pan Maciej Brül - srebrną.

O inauguracji działalności Młodzieżowego Domy Kultury piszemy w osobnym materiale.

 

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us