Menu

Profesor Czesław Kempiński - wspomnienie

kemp2.jpg?Przez nazwy miejscowe, najstarsze i najtrwalsze pomniki dziejowe, opowiada dawno wymarły naród swoje dzieje; zachodzi tylko pytanie, czy jego głos pozostaje jeszcze dla nas zrozumiały ?".
                        Alexander von Humboldt.


Odszedł od nas prof. Czesław Kempiński. Człowiek, który całe swoje zawodowe życie poświęcił  dokumentowaniu i spisywaniu historii Jaworzna. Choć nie jaworznianin z urodzenia był tym pierwszym, który  w niezwykły sposób umiał dostrzec piękno tej ziemi. 


Czesław Kempiński przyszedł na świat 19 lipca 1913 roku na Kujawach we wsi Przybysław. W 1932 roku ukończył gimnazjum klasyczne, a w 1939 roku studia filozoficzne na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie. W czasie wojny działał w Armii Krajowej na terenie Wileńszczyzny. W 1945 roku losy przywiodły go do Jaworzna. Podejmuje nowe studia na WSP w Krakowie. Jednocześnie rozpoczyna pionierską pracę oświatową wśród robotników. Zostaje wykładowcą miejscowej Szkoły Górniczej, potem profesorem Technikum Górniczego w Jaworznie, a także w Katowicach - Brynowie.
kemp4.jpgTrudno o przykład i wzór lepszego wychowawcy młodzieży górniczej. Z wielkim oddaniem i zapałem wdrażał młodym swe własne uzdolnienia i zamiłowania artystyczne. Z jego inicjatywy powstał młodzieżowy zespół "Srebrników", skupiający uczniów szkół górniczych, którzy zaczęli zbierać i dokumentować ocalałe jeszcze pamiątki przeszłości. Profesor Czesław Kempiński ze znawstwem zainteresował się historią obyczaju i folklorystyką. Zebrał i opracował: "Legendy i dawne opowiadania górnicze z terenu Jaworzna" oraz "Zwyczaje i obyczaje jaworznickich rudków". Wśród jego pionierskich prac znajduje się również "Mały słowniczek dawnych wyrazów górniczych z Jaworzna". Profesor bardzo dokładnie wziął sobie do serca słowa Alexandra von. Himboldta, zamieszczone w nagłówku tegoż artykułu. Z niezwykłą pieczołowitością zebrał, opracował i wyjaśnił pochodzenie nazw miejscowych Jaworzna. Jego praca  stała się  cenna, zwłaszcza dla tych mieszkańców, którzy licznie przyjechali  do naszego miasta z różnych części Polski za pracą i dla których Jaworzno było dotąd ziemią nieznaną.
kemp3.jpgDzięki profesorowi poznali historię miasta, niekiedy trochę bajkowo podkoloryzowaną, ale przez to ciekawszą i bardziej przyswajalną dla zwykłego zjadacza chleba. Działalność dokumentacyjna profesora Kempińskińskiego to również liczne obrazy i akwarele ukazujące pejzaże i budynki dawnego Jaworzna. Swoją wiedzę i umiejętności artystyczne z pieczołowitością przekazywał  młodemu pokoleniu podczas zajęć kółka plastycznego. Podopiecznych pieszczotliwie nazywał "Plstusiami". Ich prace wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca na wystawach regionalnych i ogólnopolskich. W swojej pracy pedagogicznej wychował ponad 10 tysięcy absolwentów szkół górniczych, z których większość to wspaniali fachowcy jaworznickich i okolicznych kopalń. Profesor Czesław Kempiński był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. W 1976 roku został wpisany do księgi zasłużonych dla miasta Jaworzna. W 1995 roku otrzymał odznakę "Za zasługi dla Miasta Jaworzna".

 

kemp1.jpgNależę do grona osób, które miało wielką przyjemność współpracować z profesorem. Wspólnie redagowaliśmy między innymi IV część "Kartek z Dziejów Jaworzna" pt. "Obiekty kultury sakralnej", poświęconą historii i walorom architektonicznym miejscowych kapliczek, ich patronów legend związanych z powstaniem, znajdujących się we wnętrzu rzeźb i obrazów, sposobu konstrukcji, usytuowania. Każda kapliczka to wszak świadectwo pobożności a zarazem patriotyzmu mieszkańców Jaworzna, w wielu przypadkach zaliczane do zabytków kultury ogólnopolskiej. W  słowie wstępnym do tej publikacji napisałem wówczas "Każdy, kto chce poznać dzieje Jaworzna winien wcześniej zagłębić się nad pracami profesora Kempińskiego. Utrzymane w tonie gawędy opowieści o wojach walczących u boku Łokietka i Jagiełły, kopaczach galeny, władcach przejeżdżających przez tereny dzisiejszego miasta pozwalają na zrozumienie, niejednokrotnie zawiłych, losów mieszkańców tej ziemi." Zatem wszystkim, którzy chcą poznać historię Jaworzna polecam prace profesora Czesława Kempińskiego.

Cześć jego pamięci.

Bartłomiej Kamiński

 

 

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us