zloprofi0918 960Zespół Lecznictwa Otwartego, przy współpracy z partnerami, realizuje projekt Razem ku Dobru, którego celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i wsparcia skierowanego do rodzin wieloproblemowych w Jaworznie. Spółka prowadzi obecnie wywiady mające na celu ustalenie możliwego zakresu projektu oraz organizuje spotkania z rodzinami wieloproblemowymi, w celu opracowania planu pomocy. W ubiegłym tygodniu ruszyły też zajęcia profilaktyczne dedykowane wychowankom Domów Dziecka z terenu Jaworzna.

Czytaj dalej...