Menu

"O Złotą Lirę" 2021 - edycja XVII

  • Dział: Breaking news

zlotalira2021aPrzed nami XVII edycja konkursu poetyckiego „O Złotą Lirę” organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu zawartymi w regulaminie i zachęcamy do aktywnego udziału.

"O Złotą Lirę", to liczący się w mieście i poza nim konkurs, na który napływają dziesiątki i setki prac poetyckich z wielu rejonów kraju i świata. 

Udział nim to szansa zaistnienia w środowisku literackim.

 

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ LIRĘ”

edycja XVII    rok 2021


     ORGANIZATORZY:

  -  Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie
  -  AteLier Kultury
  - III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie
  
     CELE KONKURSU:
  -  rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej
  -  rozwijanie aktywności twórczej
  -  promocja miasta Jaworzna 

    ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego
  2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych;
      A - do lat 16
      B - od lat 16 do 19 lat
      C - powyżej lat 19
  3. Objętość jednego wiersza nie może przekraczać dwóch stron formatu A4 przy standardowej czcionce (12)
  4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce 
  5. Na konkurs należy przesyłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach
  6. Uczestnik konkursu przesyła jedną zaklejoną kopertę opisaną; Konkurs "O Złotą Lirę" z pseudonimem literackim (godło), i kategorią wiekową (A,B,C), która zawiera;
      a) wydrukowane prace w 4 egz. opatrzone; tytułem, godłem oraz kategorią wiekową 
      b) w kopercie powinna znajdować się czytelnie wypełniona karta uczestnictwa (wzór poniżej)
      c) prace konkursowe należy nadesłać na adres:

       Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie
       AteLier Kultury Klub "RELAX"
       ul. Szczakowska 35 B
       43-600 Jaworzno

Z dopiskiem na kopercie; Konkurs „O Złotą Lirę”


    TERMINY:

  1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 12 października 2021 r.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26. 10. 2021 r. o godz. 17.00 w Klubie "Relax" w  Jaworznie przy ul Szczakowskiej 35 B, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną  powiadomieni. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych  Organizatorów. www.stk.decoart.pl , www.atelierkultury.pl

    NAGRODY:

  1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów
  2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych 
  3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i UM Jaworzna

    INNE POSTANOWIENIA

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na  różnych polach  eksploatacji (np. internet, prasa itp.). Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze -  nie rodzi żadnych zobowiązań   finansowych  ze strony organizatorów.
  2. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.)
  3. Nagrody nieodebrane w dniu ogłoszenia wyników konkursu przechodzą na własność organizatorów.
  4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub sposobu rozstrzygnięcia konkursu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku takich powikłań, organizator poinformuje laureatów o wszelkich zmianach związanych z powyższymi sytuacjami dostarczeniem nagród.
Złota Lira 2021 pop 960

Czytaj dalej...

Gala Złotej Nutki - II Festiwal Piosenki Europejskiej

  • Dział: Breaking news


Działamy! Nie ustajemy!

galazłnutki2021a

Z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Uczniów wszystkich typów szkół na regionalny II Festiwal Piosenki Europejskiej "Gala Złotej Nutki".

W tym roku Festiwal będzie miał charakter zdalny.

Udział można zgłaszać do 30 kwietnia.

Na stronie szkoły wkrótce będzie regulamin konkursu.
Zapraszamy!

Niech wygra Najlepszy!

 

galazłnutki2021

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us