Menu

Jaworznianin w gronie najlepszych absolwentów... z pasją...

  • Dział: Ludzie

 

maciejstaneka1W ramach czwartej edycji plebiscytu ?Absolwent z Pasją? wybrano Absolwenta Czerwca 2016 roku, którym został Maciej Stanek,  absolwent chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Pan Maciej Stanek zdobył również II miejsce w ramach plebiscytu "Absolwent z Pasją 2016 Roku", w którym uzyskał prawie 7,5 tys. głosów. To imponujący wynik!
Pasją Macieja Stanka jest przede wszystkim pomaganie ludziom, w czym świetnie się realizuje w obecnej pracy jako dyrektor Biura Poselskiego Dariusza Starzyckiego, a także w swojej działalności społecznej jako członek Prezydium Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie oraz członek dwóch stowarzyszeń: Jaworzno Moje Miasto oraz Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.

Czytaj dalej...

Jaworznianin wyróżniony w plebiscycie ?Absolwent z Pasją? Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • Dział: Breaking news


mstanekW ramach czwartej edycji plebiscytu ?Absolwent z Pasją? wybrano Absolwenta Czerwca 2016 roku, którym został Maciej Stanek,  absolwent chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Pasją Macieja Stanka jest przede wszystkim pomaganie ludziom, w czym świetnie się realizuje w obecnej pracy jako Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego, a także w swojej działalności społecznej jako członek Prezydium Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie oraz członek dwóch stowarzyszeń:Jaworzno Moje Miastooraz Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.

W 2015 roku ukończył chemię ze specjalnością chemia leków na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Jego praca dyplomowa dotyczyła ?Właściwości elektrycznych salicylanu 3-(butoksymetylo)-1h-imidazoliowego w fazie przechłodzonej i szklistej?. Jest także absolwentem policealnej szkoły na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie jest studentem II roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na kierunku prawo. W październiku 2016 roku planuje podjąć naukę na kierunku studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

W 2009 roku zajął II miejsce w miejskim konkursie ?Olimpiada zdrowego stylu życia? oraz otrzymał nagrodę najlepszego absolwenta Gimnazjum nr 2 w Jaworznie. W latach 2012?2015 otrzymywał stypendium na studiach stacjonarnych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ w Katowicach w ramach kierunku zamawianego. W 2012 roku został laureatem nagrody Grand Prix podczas wojewódzkiego przeglądu Festiwalu Pasji w GWSP w Chorzowie, a w 2014 roku został laureatem konkursu Moje Jaworzno pt. ?Mój biznesplan na wykorzystanie miliona złotych w Jaworznie?. Posiada również osiągnięcia artystyczne. W 2010 roku uczestniczył w nagraniu płyty wraz z osobami niepełnosprawnymi pt. ?Razem WTZ i przyjaciele?. W 2012 roku nagrał i wydał płytę ?Hymn Hospicjum? dla Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie (autor tekstu i muzyki). Ma na swoim koncie również osiągnięcia sportowe ? w 2009 roku jego drużyna zajęła II miejsce w miejskim turnieju siatkówki plażowej.

us0616W latach 2010?2015 był wolontariuszem medycznym w Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie. Od 10 września 2013 roku jest członkiem Stowarzyszenia Hospicjum. 28 stycznia 2016 roku z ramienia Stowarzyszenia został powołany na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. Na pierwszym posiedzeniu Rady został powołany w skład Prezydium. Od 17 lutego 2015 roku jest członkiem Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto. Od 1 lipca 2015 do 30 kwietnia 2016 roku był koordynatorem programu ?WF na 100%? z ramienia Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto, który był akcją profilaktyczną skierowaną dla szkół gimnazjalnych. Od 19 listopada 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego w Jaworznie.

Pytany przed rozstrzygnięciem plebiscytu dlaczego zasługuje na tytuł Absolwenta z Pasją odpowiada:

Uważam, że pomimo swojego młodego wieku sporo udało mi się osiągnąć, nie tylko w wymiarze materialnym, ale także w wymiarze pomocy drugiemu człowiekowi i zaspokojenia własnych ambicji, co wcale nie oznacza, że cel został osiągnięty. Myślę, że wprost przeciwnie, że to dopiero dobry początek, aby zrobić wiele dla siebie i innych. Mam już pomysł na to jak dobrze ten plan zrealizować ? inwestując w siebie, pomagać innym! Ten tytuł z pewnością pozwoliłby mi nabrać jeszcze większej wiary w siebie, że to, co robię jest dobre, ważne i potrzebne z punktu widzenia społeczeństwa.

Czytaj dalej...

Jaworznianin, dr Jerzy Kołodziej Pełnomocnikiem Koordynatora Generalnego Światowych Dni Młodzieży

  • Dział: Breaking news 2

jkolodziejBiskup Damian Muskus powołał Pełnomocnika Koordynatora Generalnego ds. Projektu ŚDM Kraków 2016.
Został nim doktor Jerzy Kołodziej, który dotychczas służył Komitetowi Organizacyjnemu ŚDM w Radzie Konsultorów, ale przede wszystkim wspierał działania naszej Sekcji Wolontariatu, koordynował projekt Wolontariat Plus i prowadził szkolenia, treningi i warsztaty dla Wolontariuszy długoterminowych, Kluczowych Liderów i Liderów ŚDM.
Zadaniem Pełnomocnika będzie pomoc w kompletnym i spójnym określeniu zadań stojących przed KO w ostatnim okresie przygotowań do ŚDM, bieżące monitorowanie postępu przygotowań oraz pomoc w opracowaniu planów awaryjnych i zapobieganiu zagrożeniom. Pełnomocnik pełni funkcję doradczą i wspierającą.

Dr Jerzy Kołodziej to jaworznianin
Menedżer i konsultant z trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowisku międzynarodowym w kraju i za granicą. Po ukończeniu studiów odbył staż zawodowy w firmie ENEL we Włoszech a następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, Oddział Śląski w Katowicach, gdzie przez kilka lat prowadził projekty mikroprocesorowe. W latach 1987-1991 był konsultantem w firmie CSE Corporation w Monroeville, PA USA i nadzorował projekt systemu CAD typu "solid modeling" do projektowania trójwymiarowego, wykorzystywany następnie w wielu pracowniach projektowych w USA, w Japonii i w Europie. Od 1992 do 2001 pracował w IBM Polska i był odpowiedzialny za duże, scentralizowane projekty IT w sektorze bankowym pomyślnie zrealizowane w założonych terminach, jednocześnie kierował oddziałem regionalnym IBM Polska w Katowicach. W latach 2002-2004 kierował polskim oddziałem międzynarodowej korporacji Avnet osiągając najlepsze wyniki sprzedaży wśród oddziałów firmy w Europie. Jako konsultant posiada duże doświadczenie w coachingu menedżerskim i handlowym oraz w tworzeniu przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym. Jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie systemów komputerowych. Odbył również roczny kurs z programem MBA w INSEAD we Francji.

31. Światowe Dni Młodzieży - spotkanie młodych katolików, które odbędzie się w dniach 26 lipca ? 31 lipca 2016 w Krakowie. Informację podał papież Franciszek podczas mszy kończącej 28. Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. 13 kwietnia 2014 brazylijska młodzież przekazała Krzyż Światowych Dni Młodzieży i Ikonę Matki Bożej reprezentantom Polski. 14 kwietnia 2014 r. Krzyż i Ikona Matki Bożej dotarły do Polski. Ich peregrynacja po całym kraju rozpoczęła się od archidiecezji poznańskiej.

Będą to drugie ŚDM w Polsce po 6. ŚDM w Częstochowie w 1991.

Informacje: GoldenLine, FB, Wikipedia.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us