Menu
reklama

Światowy Dzień Wody w Jaworznickich Wodociągach

  • Dział: Relacje 2

Światowy Dzień Wody w wodociągach

 

dzwody18a 122 marca przypada Światowy Dzień Wody. Jest on obchodzony od 1993 roku. Dzień ten został uchwalony w celu uświadomienia, jak wielką rolę w życiu człowieka i środowiska naturalnego odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Z tej okazji jaworznickie wodociągi już po raz dziesiąty zorganizowały swój Dzień Otwarty. Impreza miała miejsce 17 marca na firmowych i zupełnie odnowionych obiektach.

Program imprezy niezmienny, ale cieszący się sporym zainteresowaniem. Miejsca na wycieczkę, prezentującą obieg wody w przyrodzie, każdego roku szybko się rozchodzą. Oznacza to, że impreza przypadła do gustu mieszkańcom i na stałe wpisała się w imprezowy kalendarz Jaworzna. Jedynie pogada stała się loterią i zupełnie zaskoczyła organizatorów.

Czytaj dalej...

Uwaga Mieszkańcu Jelenia - Złóż wniosek o wycenę przyłącza

  • Dział: Breaking news

 

przylaczjelenPo 30 kwietnia rozpocznie się techniczna możliwość podłączania prywatnych domów w Jeleniu Łęgu.

Prace przy budowie 9 kilometrów kanalizacji sanitarnej w ramach projektu ? Modernizacja
i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna ? faza V? mają się ku końcowi.
Na drogach Jelenia Łęgu, zrealizowano także częściowe roboty odtworzeniowe.
Ich całościowe odtworzenie będzie gotowe wiosną br.

Pracowników fizycznych nie widać może tak licznie w dzielnicy, jak latem 2017 roku, jednak wciąż firma wykonawcza pracuje nad tym, aby do 30 kwietnia 2018 roku oficjalnie zakończyć i przekazać do użytkowania mieszkańcom Łęgu infrastrukturę kanalizacyjną. Do położenia zostały jedynie rury w dwóch, newralgicznych miejscach.

Realizacja kanalizacji w rejonie Kościoła i skrzyżowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Poddane musi być przełożona w czasie. Napotkaliśmy tam na utrudnienia tzn. na litą skałę, co wymusza
na nas zmianę technologii prowadzenia robót. Podobna sytuacja ma miejsce w rejonie pętli autobusowej na ulicy Zwycięstwa ? wyjaśnia kierownik Jednostki Realizującej Projekt Małgorzata Wojas.

W opracowaniu jest już niezbędny projekt, a do końca lutego planowana jest realizacja brakujących odcinków sanitarnych. Następnie wykonawca przystąpi do końcowych prac odtworzeniowych. Dlatego dopiero po 30 kwietnia będzie fizyczna możliwość budowy przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców do swoich posesji. Wiosną zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne w tej sprawie. O jego terminie Spółka wodociągowa będzie informować oraz zapraszać listownie.

Jednak już teraz mieszkańcy Łęgu mogą zgłaszać się do siedziby wodociągów (Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan pok. 1.6, tel. 32 318 61 40) w celu złożenia wniosku o wycenę przyłącza kanalizacyjnego, którego budowa nastąpi po 30 kwietnia. W swojej ofercie kompleksowej usługi wodociągi wykonują: indywidualną wycenę, budowę przyłącza wraz
z obsługą geodezyjną, likwidację zbiornika bezodpływowego, przywracanie terenu do stanu pierwotnego. Oprócz tego wodociągi, na powstałe przyłącze udzielają 10-letniej gwarancji,
a na życzenia klienta, płatność może zostać rozłożona na raty. Od kilku, tak i w 2018 roku, mieszkańcy mogą liczyć na dotację z Urzędu Miasta (50 %, jednak nie więcej niż 2000 zł).
Po uzyskaniu wyceny, wszelką dokumentację o przyznanie dotacji składa się w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska przy ul. Plac Górników 5.

Wszystko więc wskazuje na to, że tylko miesiące, tygodnie dzielą mieszańców Jelenia Łęgu
od odprowadzania ścieków ze swoich gospodarstw domowych kanalizacją sanitarną wprost do oczyszczalni w Jeleniu Dębie.

 

Czytaj dalej...

Milionowy plan rozbudowy sieci wod-kan przyjęty

  • Dział: Breaking news 2


mpwikkolaz0118Wilkoszyn, Jeziorki i Cezarówka zostaną wyposażone w kanalizację!!!

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Jaworzno sp. z o. o., które odbyło się 15 stycznia, Prezydent Miasta Paweł Silbert zatwierdził wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan nakłada
na przedsiębiorstwo wodociągowe zakończenie obecnych i kontynuację dalszych inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury wod-kan. Plan obejmuje lata 2018 ? 2021, a jego łączna wartość szacowana jest na 93 mln zł.
Przedstawiony plan to konsekwencja naszej polityki dotyczącej wymiany sieci wod-kan
dla mieszkańców. Od 2010 realizowany jest w mieście projekt kanalizacyjny, który doczekał się już sześciu edycji. Od tego czasu za blisko 320 milionów złotych, wodociągi wybudowały

Czytaj dalej...

MPWiK informuje - Przepięcia na os. Stałym

  • Dział: Breaking news 2

 

Przepiecia na os Stalym aOd jutra tj. od 16 stycznia firma wykonawcza nowej sieci wodociągowej na osiedlu Stałym przystąpi do sukcesywnego przepinania bloków na nową instalację. Oznacza to,
że w poszczególnych klatkach, blokach na terenie osiedla mogą nastąpić czasowe wyłączenia wody (2-3 godzinne). Związane jest to m.in. z połączeniem instalacji wewnętrznej z nowo wybudowaną siecią zewnętrzną oraz montażem urządzenia pomiarowego.

Prace przełączeniowe zostały zaplanowane na okres do końca lutego br. O wszystkich wyłączeniach wykonawca, firma Insbud, będzie informować zarządcę budynku
oraz umieszczać ogłoszenia na klatkach schodowych. Temat dotyczy bloków przy ulicy Langego, Sempołowskiej, Starowiejskiej, Klonowej, Jaśminowej, dla których od 2017 roku prowadzona była wymiana sieci wodociągowej o wartości 1,5 mln złotych.

Czytaj dalej...

Nowe strefy ochronne ujęć

  • Dział: Breaking news 2

 

 

strefyochr0118Osoby spacerujące, biegające, czy też jeżdżące na rowerze, zwłaszcza po zielonych terenach Jaworzna, mogą napotkać na swojej drodze niebieskie tabliczki sygnalizujące przynależność terenu, na którym przebywają do strefy ochronnej ujęcia wody. Strefy, choć niewidoczne istniały zawsze. Teraz ich obszar zostanie bardziej uwidoczniony.

To efekt działań spółki wodociągowej, która końcem 2017 roku uzyskała od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej decyzje związane z aktualizacją stref ochronnych. Ze względu na przemysłowy charakter miasta i warunki hydrogeologiczne, MPWiK wystąpił o wyznaczenie takich stref dla ujęć głębinowych.

Czytaj dalej...

Szósty już raz kanalizacja w Jaworznie otrzymała milionowe dofinansowanie

  • Dział: Breaking news

przekazanie umowy CustomDrugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Jaworzno ? Dąb, budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej ? takie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach projektu ?Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna ? faza VI?. Projekt, a raczej sukcesywna polityka kanalizacyjna miasta kolejny raz została dostrzeżona i doceniona przez NFOŚiGW, który właśnie przyznał miastu i jego mieszkańcom 58 mln dofinansowania.

Umowę na dofinansowanie jaworznickiej inwestycji podpisana została 3 listopada 2017 r.
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie ? Prezes Zarządu Józef Natonek
i Wiceprezes Zarządu Rafał Łabaj.

Czytaj dalej...

Nie tylko nowa kanalizacja. W wielu ulicach trwa wymiana wodociągów

  • Dział: Breaking news 2wodociag1017aPatrząc na ostatnie inwestycje i publikacje prasowe, ktoś mógłby pomyśleć iż jaworznickie wodociągi skupiają się na realizacji ekologicznych przedsięwzięć związanych tylko z rozbudową kanalizacji sanitarnej w naszym mieście. Jednak nic bardziej mylnego. W sposób sukcesywny
i zaplanowany dużo dzieje się także w sferze modernizacji rurociągów przesyłających wodę pitną.
Od 2013 roku w Jaworznie funkcjonuje ujęcie wody pitnej Piaskownia. To dało miastu niezależność oraz możliwość obniżenia ceny wody o 16 groszy. Przed oraz po tym zdarzeniu m.in. dzięki dotacją unijnym, nastąpiła ekspansja związana z kanalizowaniem poszczególnych dzielnic Jaworzna. Łącznie wybudowano od 2011 ponad 100 kilometrów rur sanitarnych. A co z instalacjami wodociągowymi, których w mieście jest blisko 600km? Te również stopniowo były i są unowocześnianie. Blisko 50 km w ciągu ostatnich 6 lat.

Czytaj dalej...

Historia z kanalizacją w tle

  • Dział: Relacje 2


kanalizjelen0917 3W czwartek 28 września w Domu Kultury w Jeleniu o godzinie 17:00 odbył się wernisaż wystawy ?Moja Historia Dzielnicy?. Tematem przewodnim ekspozycji są zmiany jakie na przełomie kilkudziesięciu lat dokonały się w dzielnicy Jeleń Łęg.

Przegotowana wystawa to spacer po ostatnich 100 latach istnienia jednego z najstarszych miejsc

w Jaworznie, dzielnicy Jeleń-Łęg. Osada, której początki sięgają XIII wieku rozwijała się, rozrastała i zmieniała tak jak świat dookoła niej. Życie przyspieszyło zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach.
Wprowadzili się nowi mieszkańcy, powstał Rynek, unowocześniono wiele obiektów i infrastrukturę (obecnie także tą kanalizacyjną).

Czytaj dalej...

W Byczynie widać postępy

  • Dział: KRÓTKO

2017 14 06 Wodociagi Jaworzno Byczyna Rewolucjonistow ZAWA8758 CustomOd pięciu miesięcy trwają w Byczynie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.
W terenie jest blisko 20 brygad. Ulice Baranowskiego, Korczyńskiego, Rumiankowa, Nauczycielska, Żukowa, Łanowa to tylko nieliczne miejsca, gdzie mieszkańcy oraz kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami lub z czasowymi objazdami.

Prace prowadzone są również w rejonie ulic Jasińskiego, Drzymały, Rudników, Ćwiklińskiej, Kościelnej, Liliowej i Barana, Tulipanowej, Astrów oraz w rejonie Rezedowej, Żytniej, Rewolucjonistów i Leńskiego. Harmonogram jest tu bardzo dynamiczny. Przy trwających
od maja robotach ułożonych zostało już prawie 13 z 35 kilometrów sieci sanitarnej oraz wymieniono instalacje wodociągowe o łącznej długości 6 kilometrów ? dodaje rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Czytaj dalej...

Jakość i cena ma znaczenie

  • Dział: Breaking news 2


Tpieczyskampwikylko do 31 sierpnia jaworznicka spółka wodociągowa przyjmowała wnioski
na wycenę oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych, których realizacja nastąpi jeszcze w 2017 roku. Zainteresowanie spore, bo w ramach swoich prac MPWiK oprócz aktualnego dostępu do przebiegu sieci, dobrej ceny za metr bieżący, daje mieszkańcom pełną obsługę dokumentacyjną, dziesięcioletni okres gwarancji oraz możliwości rozłożenia płatności
na raty.
Od początku roku do końca sierpnia wpłynęło do Spółki blisko 180 wniosków. W większości były to wnioski z terenu nowobudowanej kanalizacji, ale także z miejsc, gdzie od lat kanalizacja działa i teraz mieszkańcy przekonują się, że jest to dobre, komfortowe i ekologiczne rozwiązanie.
Ze 180 złożonych wniosków wykonanych zostało na chwilę obecną blisko 110 podłączeń.
Do realizacji pozostało nam jeszcze 70 indywidulanych przyłączy, które chcemy zakończyć do połowy października, tak aby mieszkańcy mogli starać się o dofinansowanie z gminy ? wyjaśnia Kierownik Działu Eksploatacji Sieci MPWiK Michał Golasowski
Termin związany jest ściśle z regulaminem dotacji przyznawanych przez gminę. Wynika
z niego, że wnioski wraz z pełną dokumentacją za budowę przyłącza, przyjmowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej do połowy października, a ewentualne dotacje w wysokości 50% wartości przyłącza, jednak nie więcej niż 2 000 zł, są wypłacane do 10 grudnia.
Od 2018 roku MPWiK planuje nowy nabór wniosków na budowę przyłączy na powyżej opisanych preferencyjnych warunkach. Oczywiście nie oznacza to, że gospodarstwa domowe nie mogą podłączać się do kanalizacji w roku bieżącym. Wciąż istnieje możliwość wykonania przyłącza przez mieszkańców we własnym zakresie, skompletowania dokumentacji i złożenia jej do Gospodarki Komunalnej. Potem pozostaje tylko radość z bezobsługowego odbioru ścieków.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us