Menu

KRÓTKO (113)

Duże pieniądze dla województwa

 obwodnracib1
Dziś, 12 sierpnia, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego podpisano umowy na budowę Wschodniej Obwodnicy Raciborza i przebudowę DW 913.

Kwota kontraktów to łącznie ponad 400 mln zł z czego ok.240 mln pochodzi ze środków europejskich.
(mat. Urzędu Marszałkowskiego)
obwodnracib2

Czytaj dalej...

Uwaga na oszustów - Tauron ostrzega
t sk18 plakat seniorzy Mały
Nowe przepisy prawa były i są wykorzystywane przez oszustów. Ten proceder może powtórzyć się również teraz, gdy znowelizowano tzw. ustawę prądową. Spółka ostrzega przed oszustami i przypomina, że TAURON nie chodzi po domach, by sprzedawać prąd.

Znowelizowana ustawa uściśla zapisy aktu prawnego z 28 grudnia 2018 r., ale rozwiązania dla gospodarstw domowych pozostają niezmienne. Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2019 r. pozostają na poziomie z 30 czerwca 2018 r.

Jeżeli ktokolwiek mówi, że w związku z ustawą prądową klienci z gospodarstw domowych muszą zaktualizować umowę, jest oszustem. O takim procederze warto natychmiast poinformować policję. Zgłoszenia przyjmuje również TAURON, m.in. pod numerem infolinii 555 444 555.

Choć podpis na umowie oznacza przyjęcie jej warunków, to z każdej umowy na dostawy energii elektrycznej podpisanej poza lokalem przedsiębiorstwa, np. w domu, można odstąpić w terminie do 14 dni od jej zawarcia. W takim przypadku klient nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej kary umownej, nawet wtedy, gdy przewidywała to umowa.

Jeśli 14 dni minęło, ale przy podpisywaniu umowy klient został oszukany, ma prawo złożyć oświadczenie i uchylić się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu. Takie oświadczenie trzeba złożyć do firmy, z którą podpisaliśmy umowę.

Jeżeli umowa została zawarta w sposób rzetelny, to jedynym sposobem na jej rozwiązanie jest złożenie wypowiedzenia. Najczęściej wiąże się to z naliczeniem kary umownej za przedterminowe wypowiedzenie umowy.

A więc, by nie narażać się na kłopoty lub dodatkowe koszty, trzeba zachować ostrożność. Warto też pamiętać, że tzw. ustawa prądowa gwarantuje stabilne ceny dla gospodarstw domowych i nie wymaga od tej grupy klientów podpisywania żadnych dokumentów.

t sk18 plakat seniorzy 680x980 Mały

Czytaj dalej...

Przyjazna i dostępna przestrzeń - O seniorach i niepełnosprawnychprzyjprzestrzen
Za nami konferencja pt.: „Przyjazna i dostępna przestrzeń”. Program konferencji był ściśle związany z wdrażaniem polityki rządowej, w tym PFRON w zakresie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Uczestnicy debaty pochylili się przede wszystkim nad zagadnieniami prawnymi związanymi z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem usług z zakresu opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowia.

Bardzo dużo dobrego dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich zrobi z pewnością program rządowy „Dostępność+”, który wychodzi naprzeciw wielu oczekiwaniom społeczności niepełnosprawnych. Jedną z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać przy okazji konstruowania kolejnych programów, są konsultacje i rozmowa. Program „Dostępność+” rząd przyjął w ubiegłym roku. Ma obowiązywać do 2023 r., a jego budżet wynosi 23 mld zł.

przyjprzestrzen1a

Czytaj dalej...

Częstochowa - Powstanie pauliński szlak dziedzictwa kulturowegoczestochowasdm220716027W Jasnogórskim Sanktuarium Maryjnym podpisano list intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu paulińskiego szlaku dziedzictwa kulturowego w regionie.

Ma on stanowić centralną część planowanego do realizacji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów. Nad jego utworzeniem będą współpracować Województwo Śląskie oraz Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Najważniejszym miejscem na mapie tego międzynarodowego szlaku dla pielgrzymów i turystów będzie Jasnogórskie Sanktuarium Maryjne. W województwie śląskim znajdują się także inne paulińskie obiekty sakralne- klasztor w Leśniowie oraz kompleks klasztorny w św. Barbary w Częstochowie.

czestochowasdm220716083

Czytaj dalej...

Modernizacja Planetarium ŚląskiegoplanetariumslPlanetarium Śląskie przejdzie metamorfozę i zyska nowe funkcje. Umowę w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych przez Planetarium usług edukacyjnych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania na wszystkich poziomach edukacji.

Całkowita wartość modernizacji Planetarium Śląskiego jest szacowana na 136 mln zł, z czego 82,5 mln pochodzi ze środków unijnych. Blisko 44 mln zł to środki z budżetu województwa, a niespełna 10 mln to dotacja z budżetu państwa.

Planetarium WPKiW 1200
By Pudelek (Marcin Szala) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2832552

Czytaj dalej...

„Kampania Kolejowe ABC” w telewizji i internecie

 

 


kampania kolejowaNowy spot reklamowy, filmiki popularnych vlogerów oraz czytanki i programy dla dzieci w telewizji to kolejne działania promujące „Kampanię Kolejowe ABC” realizowaną przez Urząd Transportu Kolejowego. Dzięki nim najmłodsi poznają zasady bezpieczeństwa na kolei i prawidłowego zachowania w pociągu.

„Kampania Kolejowe ABC” dociera do kolejnych młodych osób. W telewizji, kinach i w internecie można obejrzeć animowane filmy, w których bohater kampanii, nosorożec Rogatek, pokazuje dzieciom, jak zachować się w pobliżu przejazdów kolejowych. Filmy promocyjne dostępne są także na kanale YouTube oraz na stronie „Kampanii Kolejowe ABC” https://kolejoweabc.pl/peronowo/#.

Bezpiecznych zachowań w pobliżu torów, na peronie i w pociągu dzieci będą uczyły się także od bohaterów swoich ulubionych programów telewizyjnych. Od 25 marca 2019 r. na antenie MiniMini+ maluchy będą mogły śledzić przygody „Myszki w paski” związane z bezpiecznym podróżowaniem. Gdzie można kupić bilet na pociąg? Co oznacza żółta linia na peronie?

Czytaj dalej...

Korekta cen za wodę i ścieki

 

wodociagi0319Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wodociągi Jaworzno 26 lutego bieżącego roku złożyły do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach wniosek o dokonanie korekty w cenach taryfowych za wodę
i ścieki, które mają i mogą obowiązywać w latach 2019/2020/2021.

Ostatni raz cena wody i ścieków w Jaworznie wzrosła na przełomie 2012/2013 roku. Natomiast w roku 2014 została ona nawet obniżona o 16 groszy. Również uchwalona na nowych zasadach prawnych
i
obowiązująca od 22 maja 2018 r. taryfa, podtrzymała cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na niezmienionym od 5 lat poziomie.

Dziś patrząc na dynamicznie zmieniające się wartości rynkowe, podjęliśmy niełatwą decyzję wprowadzenia podwyżek cen wody i ścieków. W przedłożonych kalkulacjach stawek za wodę i ścieki staraliśmy się w wyważony sposób uwzględnić przewidywany wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej. W opublikowanej projekcji NBP wskaźnik inflacji może wzrosnąć i ukształtować się na poziomie nawet 3,2% w 2019 r. i 2,9% w 2020 r. Ten fakt nie będzie obojętnie wpływał na naszą bieżącą działalność oraz na działalność inwestycyjną. W roku 2019 planujemy oddać w użytkowanie inwestycję kanalizacyjną w Byczynie o wartości 26,5 miliona, przeprowadzić 18 milionową modernizację oczyszczalni i rozpocząć ponad 20 milionową inwestycję w Dąbrowie Narodowej. Należy również podkreślić, że Spółka, jako pierwsza grupa pracodawców musi od lipca bieżącego roku wdrożyć obowiązkowy program Pracowniczych Planów Kapitałowychmówi Wiceprezes
ds. Finansowych Wodociągów Jaworzno Rafał Łabaj.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tworzone są zawsze
na podstawie kosztów dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a od 2018 roku zatwierdzane i kalkulowane są na okres 3 lat. Propozycja wodociągów to zmiana ceny wody o 42 gr brutto za metr sześcienny, a ścieków o 90 gr brutto za metr sześcienny w 2019 roku.
W 2020 zmiana ceny wody może nastąpić o 28 gr brutto, a ścieków o 50 gr brutto. Natomiast
w ostatnim roku obowiązywania taryfy, czyli w 2021 proponowana jest zmiana ceny wody o 29 gr brutto, a ścieków o 51 gr brutto. Tak skalkulowana i przyjęta taryfa, zapewni pozyskanie środków finansowych na świadczenie usług wodociągowych na niepogorszonym poziomie, a także umożliwi zabezpieczenie środków na realizację wspomnianych, długoletnich zadań inwestycyjnych – tłumaczy Prezes Łabaj.

Wody Polskie na rozpatrzenie złożonego wniosku mają 45 dni. Po tym terminie wydają decyzję. Zatwierdzają bądź też nie zatwierdzają zaproponowane stawki lub zobowiązują przedsiębiorstwo
do dokonania korekty wyliczonych cen. Zgodnie z nowym prawem taryfa może wejść w życie
po 7 dniach od dnia jej ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie.

Czytaj dalej...

Żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomagają IPNekhumacjeipn0319 213 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej wsparła Instytut Pamięci Narodowej. W ramach współpracy z pionem śledczym IPN dotyczącej upamiętnienia bohaterów walk o Niepodległość żołnierze 13. ŚBOT wzięli udział w ekshumacji w powiecie częstochowskim.

 

Wystające z ziemi kości znaleźli mieszkańcy wsi Wancerzów.
W miejscu znaleziska rozpoczęła się ekshumacja, prowadzona przez prok. Zbigniewa Woźniaka z Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Katowicach. Zaangażowanie 13 ŚBOT pozwoliło na sprawne przeprowadzenie prac
i ułatwiło zadanie archeologowi oraz prokuratorowi.

- Nasi żołnierze upamiętniają bohaterów walczących o Niepodległość na wiele sposobów. Nie zapominamy o weteranach, żołnierzach Armii Krajowej, o grobach bohaterów i świętach ich upamiętniających. Aktywnie bierzemy udział w różnych imprezach i akcjach, które przypominają o tych, którzy bronili naszej Ojczyzny. Dlatego też gdy dotarła do nas prośba IPN o wsparcie w czasie ekshumacji, zgodziliśmy się bez wahania – powiedział dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
płk Tomasz Białas.

ekhumacjeipn0319 1W trakcie prac z ziemi wydobyto 6 ciał oraz przedmioty, rzeczy ze skóry i ślady odzieży. Szczątki zostały zabezpieczone i przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Na podstawie badań kości biegli ustalą płeć, stan zdrowia i ewentualne okoliczności, w jakich zmarli lub zginęli ludzie, do których należały. Analiza pozwoli również ustalić, czy są to ofiary zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Wojska Obrony Terytorialnej utworzono 1 stycznia 2017 roku. Formacja jest obecnie w jednym z najbardziej dynamicznych okresów tworzenia. Szkolenia ochotników prowadzi już trzynaście brygad OT w tym śląska. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania
i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych
w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.Obecnie w WOT służbę pełni już ponad 17,5 tys. Żołnierzy.

Czytaj dalej...

Najlepsze kwiaty do łazienki


storczyk1Rośliny do łazienki 

Wbrew krążącej, powszechnej opinii, że w łazience absolutnie nie da się hodować roślin. Dlaczego? Uważa się, że w łazienkach jest zdecydowanie za dużo wilgoci, brak stałej temperatury ( pomieszczenie mocno nagrzewa się podczas ciepłego prysznica czy kąpieli w wannie, by następnie wrócić do temperatury pokojowej) a do tego raczej średnie nasłonecznienie, gdyż w łazience, głównie wykorzystujemy sztuczne światło. Ale to wcale nie znaczy, że w naszych łazienkach musi zabraknąć prawdziwych roślin! A więc jakie są najlepsze kwiaty do łazienki? Przekonajmy się!

Najlepsze kwiaty do łazienki - przykładowe rośliny

Chcąc wprowadzić do powierzchni łazienkowej żywe rośliny, musimy wybrać te gatunki, które nie tylko lubią wilgoć, a tym samym lubią mięć wilgotne podłoże, ale także takie, które nie potrzebują dużego nasłonecznienia. Jednym z rekomendowanych przez nas gatunków są skrzydłokwiaty. To roślina, która oczyszcza powietrze z toksyn, kwitnie nawet 3 razy do roku, utrzymując zakwitłe kwiety nawet przez 3 miesiące. Najlepsze kwiaty do łazienki to także krotony. Te przepiękne rośliny wymagają jednak nieco więcej opieki - 21 stopni i jasnego pomieszczenia, nie może jednak stać w pełnym słońcu. W łazience odnajdą się także storczyki, które lubią miejsca mało nasłonecznione. 

Czytaj dalej...

WHO ostrzega- odmowy szczepień zagrożeniem dla zdrowia publicznego

szczepienieW dokumencie wyszczególniającym problemy wpływające negatywnie na życie mieszkańców naszego globu, obok odmów szczepień, WHO wymienia między innymi: zanieczyszczenie powietrza, choroby cywilizacyjne, niski poziom opieki zdrowotnej, HIV, wirusy Ebola i Dengi, zagrożenie pandemią grypy oraz antybiotykooporność. Dwóm ostatnim zagrożeniom również można zapobiegać dzięki szczepieniom1.

„Na całym świecie rośnie ilość osób odmawiających szczepień, nic więc dziwnego, iż Światowa Organizacja Zdrowia dostrzegła ten poważny problem - zauważa w rozmowie z portalem www.zaszczepsiewiedza.pl profesor Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny- Jeśli wystarczająca ilość osób byłaby odporna, zaszczepiona, wirus mógłby wyginąć, tak jak to miało miejsce w przypadku ospy prawdziwej oraz drugiego typu polio, które udało się wyeliminować dzięki szczepieniom. Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że w ich ślady pójdą inne choroby, na przykład odra czy różyczka, ale spadek wszczepialności spowodował, że ta perspektywa odsunęła się na dalsze lata. Zależy to od nas, czy szczepiąc się wyeliminujemy niektóre choroby, czy nie będziemy się szczepić i chorować”.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us