Menu

Breaking news (625)

Plac wodny już działa

placwodny1Zapowiadają się upalne dni, a więc już zapraszamy na Wodny Plac Zabaw!.

Zabawki wodne już działają.

Dzieci z rodzicami, młodzież o dorośli mogą korzystać z chwil orzeźwienia w centrum miasta 

Zapraszamy codziennie w godz.10:00-20:00.

Atrakcje dostępne są bezpłatnie.

Zapraszamy do wspomnień, jak Park Wodny został otwierany - wielka galeria TUTAJ - KLIK

Czytaj dalej...

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”


konkurskolagosp22Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Zadaniem uczestników jest opisanie
ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym oraz zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca.

Zmiany klimatu coraz częściej mają wpływ na nasze życie. By im przeciwdziałać, niezbędne jest podejmowanie kroków, które pozwolą je zahamować. Powinny dotyczyć nie tylko rozwiązań systemowych, ale również obejmować działania podejmowane lokalnie. Ważne jest więc, by dobre praktyki szerzyć we wszystkich grupach społecznych i budować w nich świadomość nt. postaw ekologicznych. Dlatego po sukcesie VideoOlimpiady klimatycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza kolejny konkurs – „W moim domu nic się nie marnuje”, który jest skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich.

- To, co dziś modnie nazywamy zero waste, kiedyś kojarzone było ze zwykłą gospodarnością, a prym w tej dziedzinie wiodły dobrze zorganizowane panie domu. Dlatego do udziału w naszym konkursie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich. Zasady są proste – wystarczy przygotować krótki opis Waszych dobrych praktyk. Chcemy, aby zasady panujące w polskich domach stały się źródłem inspiracji, a aktywni członkowie Kół Gospodyń Wiejskich podzielili się swoją wiedzą nie tylko z najbliższymi, ale i z szerszym gronem odbiorców – mówi Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Co należy zrobić?

Zadaniem uczestników jest opisanie podejmowanych działań, które warto wprowadzić na co dzień w gospodarstwach domowych, aby chronić klimat, np. poprzez oszczędności energii elektrycznej i wody, niemarnowanie żywności. W zgłoszeniu powinno znaleźć się też wyjaśnienie, jakie rezultaty daje stosowana ekopraktyka oraz powody, dla których została wdrożona.

Nagrodzone i wyróżnione w konkursie przykłady zostaną zaprezentowane w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”, który będzie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat” www.naszklimat.gov.pl.

Kto jest adresatem konkursu?

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie Polski. Najważniejszym warunkiem przystąpienia do konkursu i skierowania pracy do oceny komisji jest terminowe dostarczenie zgłoszenia (w okresie 20 czerwca – 22 lipca). Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. W każdym z nich może zostać opisana jedna ekopraktyka, którą jego członkowie wprowadzają we własnych domach. Do każdej z nich można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

Atrakcyjne nagrody dla laureatów

Zgłoszenia konkursowe zostaną poddane ocenie przez komisję, w której skład wejdą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przy wyborze najlepszych prac, członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na pięć aspektów:

 • zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,
 • oryginalność ekopraktyki,
 • pozytywny wpływ na klimat,
 • użyteczność i łatwość powszechnego zastosowania ekopraktyki,
 • kreatywność, innowacyjność i wartość poznawczą.

Tytuły laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna
7 wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:

 1. miejsce – 9 500 zł,
 2. miejsce – 6 500 zł,
 3. miejsce – 3 000 zł.

Środki finansowe powinny zostać wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą zostać również przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Koła wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska. Wśród nich mogą znaleźć się m.in.:

 1. Ekologiczne zastawy (np. bambusowe naczynia, misy) na spotkania organizowane przez KGW;
 2. Wymiana żarówek na energooszczędne w siedzibie KGW;
 3. Maszyny do szycia, na których członkowie będą naprawiać ubrania lub szyć sobie stroje.
 4. Sprzęty AGD do siedziby KGW z programem EKO i dobrą klasą energetyczną;
 5. Książki o tematyce ekologicznej do użytku dla KGW;
 6. Wycieczka dla KGW o tematyce ekologicznej przeprowadzona w ramach zewnętrznych podmiotów (np. Centrum Edukacji Przyrodniczej lub Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej).

Każdy z nas ma wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, również w kontekście klimatu. Na środowisko naturalne pozytywnie oddziałują nawet niewielkie inicjatywy, a wiedza przekazana przez członków Kół Gospodyń Wiejskich może stać się początkiem zmiany nawyków u innych osób, co z pewnością przyczyni się do budowania społecznej świadomości nt. ochrony naszej planety.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie internetowej:

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym oraz zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca.
Zmiany klimatu coraz częściej mają wpływ na nasze życie. By im przeciwdziałać, niezbędne jest podejmowanie kroków, które pozwolą je zahamować. Powinny dotyczyć nie tylko rozwiązań systemowych, ale również obejmować działania podejmowane lokalnie. Ważne jest więc, by dobre praktyki szerzyć we wszystkich grupach społecznych i budować w nich świadomość nt. postaw ekologicznych. Dlatego po sukcesie VideoOlimpiady klimatycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza kolejny konkurs – „W moim domu nic się nie marnuje”, który jest skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich.
- To, co dziś modnie nazywamy zero waste, kiedyś kojarzone było ze zwykłą gospodarnością, a prym w tej dziedzinie wiodły dobrze zorganizowane panie domu. Dlatego do udziału w naszym konkursie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich. Zasady są proste – wystarczy przygotować krótki opis Waszych dobrych praktyk. Chcemy, aby zasady panujące w polskich domach stały się źródłem inspiracji, a aktywni członkowie Kół Gospodyń Wiejskich podzielili się swoją wiedzą nie tylko z najbliższymi, ale i z szerszym gronem odbiorców – mówi Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.
Co należy zrobić?
Zadaniem uczestników jest opisanie podejmowanych działań, które warto wprowadzić na co dzień w gospodarstwach domowych, aby chronić klimat, np. poprzez oszczędności energii elektrycznej i wody, niemarnowanie żywności. W zgłoszeniu powinno znaleźć się też wyjaśnienie, jakie rezultaty daje stosowana ekopraktyka oraz powody, dla których została wdrożona.
Nagrodzone i wyróżnione w konkursie przykłady zostaną zaprezentowane w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”, który będzie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat” www.naszklimat.gov.pl.
Kto jest adresatem konkursu?
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie Polski. Najważniejszym warunkiem przystąpienia do konkursu i skierowania pracy do oceny komisji jest terminowe dostarczenie zgłoszenia (w okresie 20 czerwca – 22 lipca). Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. W każdym z nich może zostać opisana jedna ekopraktyka, którą jego członkowie wprowadzają we własnych domach. Do każdej z nich można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.
Atrakcyjne nagrody dla laureatów
Zgłoszenia konkursowe zostaną poddane ocenie przez komisję, w której skład wejdą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przy wyborze najlepszych prac, członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na pięć aspektów:
zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,
oryginalność ekopraktyki,
pozytywny wpływ na klimat,
użyteczność i łatwość powszechnego zastosowania ekopraktyki,
kreatywność, innowacyjność i wartość poznawczą.
Tytuły laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna
7 wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:
1. miejsce – 9 500 zł,
2. miejsce – 6 500 zł,
3. miejsce – 3 000 zł.
Środki finansowe powinny zostać wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą zostać również przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Koła wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska. Wśród nich mogą znaleźć się m.in.:
I. Ekologiczne zastawy (np. bambusowe naczynia, misy) na spotkania organizowane przez KGW;
II. Wymiana żarówek na energooszczędne w siedzibie KGW;
III. Maszyny do szycia, na których członkowie będą naprawiać ubrania lub szyć sobie stroje.
IV. Sprzęty AGD do siedziby KGW z programem EKO i dobrą klasą energetyczną;
V. Książki o tematyce ekologicznej do użytku dla KGW;
VI. Wycieczka dla KGW o tematyce ekologicznej przeprowadzona w ramach zewnętrznych podmiotów (np. Centrum Edukacji Przyrodniczej lub Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej).
Każdy z nas ma wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, również w kontekście klimatu. Na środowisko naturalne pozytywnie oddziałują nawet niewielkie inicjatywy, a wiedza przekazana przez członków Kół Gospodyń Wiejskich może stać się początkiem zmiany nawyków u innych osób, co z pewnością przyczyni się do budowania społecznej świadomości nt. ochrony naszej planety.
Zapraszamy do udziału w konkursie. Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie internetowej:
Czytaj dalej...

Boże Ciało 2022 w parafii Św Wojciecha i św Katarzyny

boze cialo160622 236Jeśli przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli święto Bożego Ciała, to tylko w Jaworznie.

Oczywiście w każdym z miast, miasteczek, w każdej z najmniejszych parafii chodzi o to samo, a mianowicie o uczczenie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, gdzie w każdej Hostii niesionej ulicami miast jest on jeden, ten sam Chrystus. Ale Jaworzno ma jakąś siłę przyciągania, jakąś tajemnicę że właśnie tutaj przybyli zacni goście, dostojnicy Kościoła Katolickiego.

Był więc wśród nas, przechodząc i modląc się klęcząc na naszych ulicach Biskup Sosnowiecki Ks Grzegorz Kaszak, był Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Mariusz Karaś.

Ale ogromnym zaskoczeniem było uczestnictwo właśnie w Jaworznie metropolity Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego ks. Mieczysława Mokrzyckiego.

boze cialo160622 89Do nas przyjechał aby modlić się z jaworznickim duchowieństwem i wiernymi mieszkańcami Jaworzna o pokój w Ukrainie, gdzie trwa woja rozpętana przez zbrodniarza rosyjskiego Putina.

Przez to uroczystości Bożego Ciała miały u nas szczególny charakter: doniosły i bardzo emocjonalny, co wyraził w swoich słowach Prałat, ksiądz Eugeniusz Cebulski.

Setki jaworznian przeszły w procesji łączącej cztery ołtarze i wysłuchały czterech fragmentów Ewangelii wraz ze słowem do wiernych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z jednego z najważniejszych świąt katolickich.


Czytaj dalej...

Premiera po raz drugi

porazeninewsBohaterowie żyją wśród nas… Bohaterowie wojennego czasu. Czasu 2 wojny światowej… Oni jednak temu zaprzeczają, rozdzieliło ich na lat 72, a spotkanie po tak długim czasie wzrusza najbardziej nawet zatwardziałych… Basia i Andrzej stali się bohaterami nowego spektaklu TO pt. Porażeni nie tylko miłością…

Anna Korczyk oparła swój scenariusz nie tylko na wzruszającym filmie dokumentalnym pt. Odnaleziony walc – powstanie warszawskie, nie tylko na Wspomnieniach napisanych ręką Pani Basi – ale przede wszystkim– na bezpośredniej rozmowie z samą bohaterką… O stronę muzyczną zadbała jak zwykle – Anna Dzierwa. Przedstawiciele TO odwiedzili P. Basię w jej rodzinnym domu w Klarysewie i utrzymywali kontakt przez lata pandemii…

Ponieważ stan zdrowia naszej bohaterki pogarsza się (92 lata), i nie przybędzie do MDK na spektakl (gdyby nie pandemia uczyniłaby to kilka lat temu bardzo chętnie) – nagraliśmy spektakl i zawitamy w Klarysewie już 8 maja… Basia czeka na nas – a my odczuwamy tremę… czy spektakl zostanie zaakceptowany…bo przecież czyjeś życie, i to tak pełne chwały, ale i cierpienia…jest bardzo, bardzo delikatną materią…

SPEKTAKL OBJĄŁ PATRONATEM PREZYDENT MIASTA JAWORZNA – PAWEŁ SILBERT

Zapraszamy do MDK na spektakl Porażeni nie tylko miłością…!
Premiera II   18 czerwca o 18.00
Cena biletów- po 25 zł- do nabycia bezpośrednio na dwie godziny przed spektaklem.
Zamówienia natomiast pod tel. 696026263 oraz 791513335.

Czytaj dalej...

WCZORAJ TO DZIŚ

porazeni 6„… dużo śpiewaliśmy, czytaliśmy i… wspominaliśmy dawne czasy… staraliśmy się zapominać o wojnie… ale ona wchodziła brutalnie w nasze życie… w każdy zakamarek duszy…” (Anna Korczyk)II wojna światowa skończyła się niemal osiemdziesiąt lat temu. Jej żyjących uczestników jest coraz mniej. Jedną z nich jest pani Barbara Kulińska – Żugajewicz, której opowieści stały się kanwą spektaklu, który autorka, Anna Korczyk, ze sceny ogłosiła ukoronowaniem swojej działalności scenicznej.
Scenariusz powstał jeszcze przed pandemią i przed wojną w Ukrainie, nie mógł być wcześniej zaprezentowany publiczności, lecz właśnie teraz stał się niezwykle aktualny.

Czytaj dalej...

10, jubileuszowy Rajd Nordic Walking

nw062022 139Nie słyszeliśmy, aby Nordic Walking w wielu miastach był dyscypliną tak popularną, jak w Jaworznie. Owszem, ludzie chodzą z kijami, ale raczej osobno, w nieformalnych grupach.
W Jaworznie to już niemal kult kijka, a przyczynił się do tego Pan Dariusz Starzycki Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Kiedy organizował pierwszy rajd, był Posłem na Sejm RP. Z roku na rok impreza się rozrastała, przyjmowała coraz bardziej powszechny charakter i dziś już nikt nie wyobraża sobie progu lata bez tradycyjnego przejścia malowniczymi dzielnicami północnego Jaworzna.
I tak jubileuszowy dziesiąty rajd mamy już za sobą.
Kilkaset osób przespacerowało się aby potem celebrować zakończenie imprezy wokół tężni w Geosferze.
Przy okazji dokonano odsłonięcia tablicy wskazującej na inicjatorki budowy tego obiektu, które w ramach JBO zaproponowały jego powstanie i lokalizację.
Był słodki poczęstunek, był poczęstunek gorący, oraz był tort na jubileusz.
Były i nagrody, które losowano a Pan Marszałek wraz z Zastępcą Prezydenta miasta, panem Łukaszem Kolarczykiem wręczyli je wśród oklasków uczestników rajdu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy, którą w dużym stopniu wspierała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Czytaj dalej...

Piknik rodzinny w SP 17

pikniksp17100622 44Nastał czas pikników w obrębie szkolnych terenów. 

W dniu 10 czerwca w szkole podstawowej nr 17 odbył się takowy piknik rodzinny, który trwał aż trzy godziny i był bardzo bogaty w atrakcje zarówno dla uczniów jak i ich rodziców, co sprzyjało integracji, wzajemnemu poznawaniu i wyrabianiu umiejętności spędzania czasu właśnie wspólnie, wśród gier, zabaw i innych plenerowych atrakcji przygotowanych tak przez społeczność szkolną, jak i przez zaproszone instytucje wśród których warto wymienić wspierającą takie inicjatywy Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Jaworznie, Straż Miejską, Straż Pożarną i Policję.

Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii zdjęć z pikniku. 
Czytaj dalej...

Złote Pióro Prezydenta Jaworzna po raz 26

zlotepioro 1Kolejny, 26 konkurs literacki "O Złote Pióro Prezydenta Jaworzna został rozstrzygnięty, a nagrody rozdane.
W dniu 10 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej edycji prestiżowych zmagań ze słowem zarówno poetyckim, jak i prozatorskim.

Uczestnicy nadesłali swoje prace z nawet bardzo odległych od Jaworzna miejscowości, co oznacza, że prestiż konkursu stale rośnie.

Po dwóch latach pandemii w końcu udało się zorganizować galę, w której uczestniczył Zastępca Prezydenta Jaworzna, Patrona konkursu, Pan Łukasz Kolarczyk, a honorowym gościem był Dyrektor Biblioteki Śląskiej Pan Zbigniew Kadłubek.

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z konkursowej gali, a na zapewne obszerne i wyczerpujące relacje słowne i fotograficzne zapraszamy do mediów patronów medialnych, którzy z pewnością doskonale wywiążą się ze swojej prestiżowej roli - zaszczytu, do jakiego zostali zaproszeni i do czego się zobowiązali.

Czytaj dalej...

Niezwykłe wydarzenie i niezwykły sukces

 

Kubica12 maja 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiej Kurator Oświaty Pani Urszuli Bauer z tegorocznymi Laureatami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 i zostali wielokrotnymi zdobywcami tego tytułu. Zostali oni uhonorowani przez Panią Kurator listami gratulacyjnymi oraz nagrodami.

Wśród 7. uczniów województwa śląskiego, którzy zdobyli trzykrotnie tytuł Laureata znalazł się uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie

Szymon Kubica

Szymon otrzymał w tym roku szkolnym  tytuł Laureata z języka angielskiego, matematyki i fizyki, uzyskał też tytuł Finalisty z chemii. Szymon został również nagrodzony jako jedyny Laureat z fizyki w całym województwie śląskim za zdobycie max liczby punktów z tego konkursu. W ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 uczeń ten otrzymał również tytuł Laureata z języka angielskiego i tytuł Finalisty z matematyki. Szymon jest też jedynym ósmoklasistą z Jaworzna, który może się poszczycić takimi sukcesami.

Czytaj dalej...

Sobótki w całym mieście - Byczyna w naszym portalu

sobotkibyczyna20220604 36Prezydent Jaworzna, Pan Paweł Silbert wraz z byczyńskim proboszczem, księdzem Jerzym Dębskim i przedstawicielami młodzieży harcerskiej zapalili o godzinie 20 ognisko, które w tym wypadku zwiemy Sobótką.

To prastary zwyczaj, który niegdyś był traktowany jako bardzo pogański, ale w czasach dzisiejszych, jak widać zostaje przyjmowany bardzo tolerancyjnie, by nie rzec entuzjastycznie, we wszelkich środowiskach.

Sobótki były zapalone w ośmiu miejscach w Jaworznie, ale Byczyna została wytypowana w naszej redakcji i tam udało się zrobić sporo zdjęć, które prezentujemy naszym czytelnikom.


Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us