Menu
Breaking news 2

Breaking news 2 (281)

Wścieklizna — śmiertelnie groźna nie tylko w podróży

 

medical equipment 1200Zachorowanie na wściekliznę wiąże się z praktycznie 100% śmiertelnością.1 Najwięcej zakażeń u ludzi odnotowuje się w Azji, Afryce oraz Amerykach Południowej i Środkowej. Jedyną skuteczną formę profilaktyki stanowią szczepienia. Wbrew pozorom, powinniśmy pamiętać o nich nie tylko przed podróżą według danych NIZP-PZH w Polsce od 1 stycznia do 31 maja 2021r. styczność i narażenie na kontakt z chorobą miały 1633 osoby. 2

Wścieklizna jest jedną z najstarszych i najbardziej niebezpiecznych chorób odzwierzęcych — cechuje ją najwyższy wskaźnik śmiertelności ze wszystkich znanych zakażeń.3 Co więcej, na wściekliznę nie istnieje żadne skuteczne lekarstwo — jedynym ratunkiem przy podejrzeniu zarażenia wirusem wścieklizny jest jak najszybsze podanie surowicy i wykonanie serii szczepień.
Medyczny zdjęcie utworzone przez wirestock - pl.freepik.com

Czytaj dalej...

Pieśni powstańcze - konkurs organizowany przez PGE dla dzieci w 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiegokonkurs piesni powstancze 1300pxFundacja PGE przygotowała konkurs dla dzieci i młodzieży na najlepsze wykonanie powstańczej śląskiej pieśni. W ten sposób spółka upamiętni 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie, które po dwóch poprzedzających zrywach zbrojnych ostatecznie przesądziło o przyłączeniu znaczącego obszaru Górnego Śląska do Polski. Dążenie mieszkańców Śląska do przyłączenia do odzyskującej niepodległość Polski, znalazło swoje odzwierciedlenie w pieśniach powstańczych, o których PGE chce dziś przypomnieć. Wśród śląskich pieśni o tematyce patriotycznej znajdują się utwory takie jak „Zachodzi czerwone słoneczko”, „Do bytomskich strzelców wojska zaciągają”, „Od Bytomia bita droga”, „Znam ja jeden śląski zamek” czy „Kajze mi się podzioł mój synecek miły”.

Następujące po sobie trzy Powstania Śląskie, a szczególnie bohaterstwo uczestników zwycięskiego III zrywu powstańczego, na zawsze przesądziły o tym, że duża cześć terenów plebiscytowych trafiła do Polski. PGE Polska Grupa Energetyczna dba o pamięć historyczną i  upamiętnianie ważnych wydarzeń w historii polskiego narodu. Dlatego, aby pamięć o bohaterskich powstańcach walczących o Polskę była przekazywana młodemu pokoleniu, ogłosiliśmy konkurs pieśni z okresu powstań śląskich – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE postanowiła uświetnić 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego organizacją muzycznego konkursu, skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 roku życia. Zadanie dla uczestników polega na wybraniu i zaśpiewaniu oryginalnej śląskiej pieśni powstańczej, a następnie nagraniu 60-90 sekundowego filmu z wykonaniem utworu i  przesłaniu go w formie pliku mp4 poprzez formularz na stronie adres konkurs.gkpge.pl. Konkurs trwa od 30 kwietnia do 10 maja. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 maja.

PGE zaprasza wszystkie dzieci do śpiewania, nagrywania i przesyłania swoich interpretacji pieśni śpiewanych podczas Powstań Śląskich oraz zachęca rodziców do wspólnej zabawy i poznawania historii Polski. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody:

kategoria wiekowa od 3 do 7 lat - zestaw karaoke,

kategoria wiekowa od 8 do 15 lat - tablet,

10 wyróżnień (po 5 w każdej kategorii wiekowej) - smartwatche

Więcej informacji o konkursie na stronie Fundacji PGE: https://www.gkpge.pl/fundacja.


Czytaj dalej...

SERCE NA NAKRĘTKI W GALERII GALENA

 

bartus 1Już w najbliższy wtorek, w Galerii Galena, pojawi się kolejne, bo już trzecie w Jaworznie, serce na nakrętki. Najnowszy pojemnik na zużyte i zbędne „plastiki” został zakupiony przez Galerię Galena i w tym obiekcie będzie pełnił swoje zadanie – zbierał nakrętki, których równowartość zostanie przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do komunikacji z otoczeniem za pomocą wzroku C-Eye, leczenie, rehabilitację oraz sprzęt rehabilitacyjny.
Galeria Galena od lat pomaga, wspiera i zachęca do aktywnego działania na rzecz zdrowego życia i niesienia pomocy osobom w potrzebie. Chociażby w zeszłym roku, w ramach akcji ‘Pogotowie Zakupowe’, Galeria Galena dowoziła posiłki wszystkim seniorom, osobom niepełnosprawnym i na kwarantannie, którzy zgłosili, pod dedykowanym numerem telefonu, chęć otrzymania ciepłej strawy. Ustawienie na terenie galerii pojemnika na nakrętki, jest kolejnym, naturalnym krokiem, w ramach przyjętej, pro-społecznej działalności centrum.
Jest nam niezmiernie miło, iż wraz z Radną Miasta Jaworzna, Panią Barbarą Ziętek, możemy przyczynić się do działania na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia osób z niepełnosprawnościami. Galeria Galena pragnie wytyczać ścieżki i być wzorcem do naśladowania w sprawach, które dotyczą społeczności. – mówi Monika Bereś, Manager Centrum Handlowego Galeria Galera.
bartus2„Trudno za serce podziękować słowami”. W imieniu Bartusia, jego mamy oraz własnym dziękuję właścicielowi galerii Galena za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Zakupiony przez centrum handlowe pojemnik na plastikowe nakrętki umożliwi mieszkańcom Jaworzna udział w tej wspaniałej i popularnej w kraju akcji ekologiczno- charytatywnej. Zbiórka nakrętek promuje bowiem nie tylko postawy prospołeczne, ale uczy również zasad segregacji śmieci, a co za tym idzie ochrony środowiska. – komentuje Barbara Ziętek, Radna Miasta Jaworzna. Dziękuję również Pani Dorocie Manowskiej właścicielce firmy Dorserwis za szybkie wykonanie i dostarczenie pojemnika do Jaworzna. Mam również nadzieję, że mieszkańcy Jaworzna włączą się do akcji i napełnią serce kolorowymi nakrętkami. Każda nakrętka to pomoc osobie potrzebującej, w tym wypadku Bartusiowi.

Serce ustawione w przestrzeni Galerii Galena będzie służyć na rzecz BARTUSIA, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe i padaczkę.

BĄDŹMY NAKRĘCENI NA POMOC!!!

Galeria Galena to wielofunkcyjny obiekt handlowy otwarty w 2015 roku w Jaworznie. Na powierzchni handlowej bliskiej 35 000m2, oferuje Klientom dostęp do takich marek jak: Carrefour, Multikino, Reserved, RTV EURO AGD, SMYK, TEDi, Rossmann, Pepco, Martes Sport, H&M, Douglas, Dealz, CCC, 4F i wiele innych. Nierozłączną częścią galerii jest powstały w 2019r. roku park handlowy, gdzie swoją działalność prowadzą: Decathlon, Maxi Zoo oraz Action. Galeria Galena odpowiednio dobranym tenant-mixem zapewnia pełne doświadczenie zakupowo-rozrywkowe wszystkim odwiedzającym i jest wiodącym centrum handlowym w Jaworznie.

Czytaj dalej...

Emerytura lub renta po zmarłym

 

ZUSx
Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Po śmierci emeryta lub rencisty jedno jego świadczenie może być wypłacona rodzinie. Członkowie rodziny mają możliwość otrzymania ostatniej emerytury lub renty, jeżeli zmarły był do niej uprawniony przed śmiercią, ale jej nie pobrał.
Jeżeli zgon świadczeniobiorcy nastąpił przed terminem płatności emerytury lub renty, a istnieje możliwość wstrzymania wypłaty świadczenia, wówczas wstrzymanie świadczenia następuje od miesiąca, w którym nastąpił zgon. W przeciwnym przypadku wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarł emeryt/rencista.
Listonosz, który przynosi pieniądze z emerytury, czy renty po śmierci świadczeniobiorcy, nie powinien jej wypłacać domownikom, tylko zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast uprawniony członek rodziny powinien złożyć do ZUS wniosek o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego. W sytuacji kiedy listonosz wypłaci takie świadczenie, ZUS ustali nadpłatę i będzie dochodził zwrotu wypłaconej kwoty.
Pieniądze wypłacone po śmierci emeryta czy rencisty – trzeba zwrócić jako nienależnie pobrane świadczenie.
- Jeśli to było świadczenie, które zmarłemu się należało (tj. za miesiąc, w którym zmarł - bez względu na to, w jakim dniu miesiąca) to ZUS na wniosek złożony przez członka rodziny o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wyda formalną decyzję i przekaże pieniądze osobom uprawnionym. Wniosek o niezrealizowane świadczenie należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
- Jeśli świadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy, obowiązek zwrotu dotyczy tych emerytur czy rent, które zostały wypłacone za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy - dodaje rzeczniczka.
Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS
Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. ZUS wypłaca emerytury i renty w kilku terminach płatności 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 danego miesiąca. Zatem świadczenie możemy otrzymać, w zależności jaki termin został nam przydzielony, najpóźniej w dniu terminu płatności. Oczywiście, jeśli te daty przypadają w soboty lub niedzielę, ZUS wypłaca emeryturę dzień lub dwa wcześniej. Jeżeli np. ktoś zmarł w grudniu, a ZUS nie wypłacił świadczenia, bo dostał informację o zgonie, to niezrealizowaną emeryturę można wypłacić członkom rodziny zmarłego. Muszą w tej sytuacji złożyć stosowny wniosek (ENS) do ZUS.
- Niezrealizowane świadczenie to również takie, gdzie osoba złożyła wniosek o emeryturę bądź rentę, ale nim wydano decyzję przyznającą świadczenie, nastąpił zgon. Podobnie, gdy złożono wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty to podwyższone świadczenie przysługujące zmarłemu może być wypłacone uprawnionemu członkowi rodziny w ramach niezrealizowanych świadczeń - wyjaśnia rzeczniczka.
Komu przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia
Prawo do niezrealizowanych świadczeń mają:
• w pierwszej kolejności – mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe,
• drugiej kolejności: – małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe).
• w trzeciej kolejności – inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Jakie trzeba złożyć dokumenty
Dokumenty, na podstawie których ZUS ustali uprawnienia do niezrealizowanych świadczeń, to
w szczególności:
• odpis aktu zgonu,
• odpis aktu małżeństwa – w przypadku małżonka,
• odpis aktu urodzenia – w przypadku dzieci,
• środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania danej osoby przed jej śmiercią.

Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego

zusloholi

Czytaj dalej...

Ponad 1,6 tys. wideokonsultacji w województwie śląskim


e wizyta 1200

Blisko 10 tysięcy osób skorzystało z rozmowy wideo z ekspertami ZUS w całym kraju. W województwie śląskim takie spotkanie online z pracownikami ZUS odbyło 1618 klientów.

ZUS wprowadził wideorozmowy z klientami nieco ponad miesiąc temu. Usługa, od początku, jej uruchomienia cieszyła się zainteresowaniem. Dotychczas w woj. śląskim poprzez zdalną konsultację swoją sprawę załatwiło ponad 1,6 tys. osób. W naszym regionie e-wizyty wprowadzono w dwóch terminach, tj. 26 października i 29 października. Od 4 listopada jest dostępna we wszystkich placówkach w kraju. - Za pośrednictwem internetu klienci ZUS mogą załatwiać swoje sprawy, bez wychodzenia z domu, wygodnie i bezpiecznie dla siebie. Takie e-rozmowy trwają około 20 minut. Mogą dotyczyć praktycznie wszystkich spraw związanych z ZUS. Dotychczas najwięcej rozmów przeprowadzono z zakresu emerytur i rent, a następnie zasiłków. Sporo osób łączyło się online z ZUS w celu założenia lub potwierdzenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Rozmowy online w oddziałach w woj. śląskich, które zostały zrealizowane do 27 listopada.

Oddział - termin od kiedy można umawiać

Liczba zrealizowanych e-wizyt

Bielsko-Biała - 29.10

233

Chorzów - 26.10

317

Częstochowa - 29.10

190

Rybnik - 26.10

335

Sosnowiec - 26.10

244

Zabrze - 26.10

299

Jak umówić e-wizytę

Umawianie wideorozmowy jest bardzo proste, wystarczy wejść na stronę interntową ZUS i odszukać zakładkę e-wizyta. Aby połączyć się z ekspertem wystarczy mieć smartfon, tablet czy komputer, który dodatkowo wyposażony jest w kamerkę i mikrofon oraz możliwość podłączenia do internetu. Rozmowę umawiamy w dogodnym dla siebie dniu i godzinie. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE.

Rozmowy, które się nie odbyły

Niestety, wciąż są rozmowy, których nie udaje się zrealizować. Czasem wynika to z problemów technicznych, jak chociażby słabe łącze interenetowe, które ma klient, brak zasięgu, czy też stare przeglądarki stron www. - Klienci też nie do końca mają świadomość, że to oni muszą zainicjować wideorozmowę z pracownikiem ZUS, a nie odwrotnie. To klient musi otworzyć link przesłany w mailu do e-wizyty. Tylko wtedy konsultant ma możliwość dołączenia do rozmowy - tłumaczy rzeczniczka.

Nie możesz skorzystać - odwołaj

Jeśli ktoś nie może skorzystać w umówionym przez siebie terminie z e-wizyty, warto ją wcześniej odwołać. Dzięki temu na taką rozmowę będzie mogła umówić się inna osoba, która potrzebuje informacji czy porady eksperta ZUS. Jeśli wizyta nie zostanie odwołana to termin będzie cały czas zarezerwowany, chociaż nikt nie skorzysta e-wizyty. Informacja jak zrezygnować z wizyty jest w wiadomości emailowej potwierdzającej rejestrację. Na ponad 16 tys. umówionych rozmów prawie 10 tys. odbyło się, niestety 4 tys. klientów nie podjęło takiej rozmowy i nie anulowało jej, tym samym blokując termin dla innych chętnych.

Beata Kopczyńska,

regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego


e wizytaa 1200

Czytaj dalej...

Więcej żołnierzy WOT w walce z koranawirusemwymazy

wot mobilizacja2Wczoraj przekroczony został próg 20 tys. nowych zakażeń. W planach WOT został on zdefiniowany jako „trigger” uruchamiający przejście formacji do działań przeciwepidemiologicznych o dużej intensywności. Zgodnie z zapowiedziami ministra obrony narodowej w najbliższym czasie zaangażowanie wojska we wsparcie walki z koronawirusem zostanie zwiększone do ponad 20 tys. żołnierzy. Dużą część z nich będą stanowić żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Już dzisiaj wszyscy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, za wyjątkiem tych już zaangażowanych w działania przeciwkryzysowe, otrzymali powiadomienia
o konieczności stawienia się w swojej jednostce wojskowej. Szerokie powołania ochotników mają na celu jeszcze większe niż dotychczas zaangażowanie wojska
w działania przeciwkryzysowe.
201019ide076Od dzisiaj żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymają też silniejsze wsparcie od Wojsk Operacyjnych. Oznacza to, że operacja „Trwała Odporność” nabiera charakteru operacji połączonej. Naszym celem są działania przeciwepidemiczne o dużej intensywności prowadzone w kilkumiesięcznej perspektywie czasowej.
Terytorialsi zostaną wprowadzeni do szpitali, które zgłoszą taką potrzebę tam przejmą zadania wstępnej segregacji pacjentów, tzw. triażu, obecnie takie zadania żołnierze 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wykonują w ponad
20. placówkach. Wspierają także 3 stacje sanitarno – epidemiologiczne. WOT kieruje też żołnierzy do punktów wymazowych, gdzie zajmą się oni pobieraniem materiału biologicznego na obecność koronawirusa, obecnie takie wsparcie wojskowi realizują w 3 punktach na Śląsku.
Znacznie wzrośnie liczba samodzielnych punktów „test&GO”, które jak wykazały dotychczasowe doświadczenia pozwalają na pobieranie wymazów od bardzo dużej liczby osób w krótkim czasie. Równolegle WOT będzie budował kilka Regionalnych Centrów Pobrań, które docelowo, w przyszłości będą mogły zamienić się w centra szczepień.
wot mobilizacja1Kolejnym obszarem, który zaangażuje zdecydowanie większą liczbę żołnierzy niż dotychczas, będzie budowa szpitali tymczasowych na szczeblu wojewódzkim. Oprócz bezpośredniego wsparcia w zakresie logistycznym, gdzie będą mogły być delegowane siły z jednostek specjalistycznych wojsk operacyjnych, żołnierze WOT zapewnią i utrzymają zasilanie awaryjne z wykorzystaniem elektrowni polowych
o dużej mocy.
Znaczący wzrost zaangażowania wojska będzie również na kierunku wsparcia Policji przy monitoringu kwarantanny oraz ocenie potrzeb i pomocy osobom w niej przebywającym.
Równolegle ze stopniowym wzrostem zaangażowania w zadania wymienione powyżej, w WOT na szeroką skalę będzie odbywało się szkolenie żołnierzy pod kątem czekających ich zadań. Już trwają i będą realizowane kolejne kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz pobierania materiału biologicznego. Po ich ukończeniu wojskowi w jeszcze większym stopniu odciążą służby medyczne aby te, mogły zająć się udzielaniem pomocy najbardziej potrzebującym oraz zająć miejsca w budowanych szpitalach tymczasowych. Na chwilę obecną WOT dysponuje 2159 żołnierzami przeszkolonymi na poziomie kompetencji KPP oraz posiada ponad 500 żołnierzy przeszkolonych z pobierania wymazów.

Czytaj dalej...

Najprostsza droga, by znaleźć dobrą pracę


najprostsza droga by znalezc dobra prace
Właśnie skończyłeś studia i szukasz pierwszej pracy? A może jesteś doświadczonym pracownikiem, który uznał, że w obecnej firmie możliwości rozwoju są ograniczone? Poznaj 5 wskazówek, dzięki którym szybko znajdziesz atrakcyjne zatrudnienie.

 

1. Zacznij od dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego

Zarówno CV, jak i list motywacyjny są Twoją wizytówką w kontaktach z potencjalnym pracodawcą. Z tego względu powinny być nie tylko schludne, ale przede wszystkim ciekawe – powinny zachęcić pracodawcę do tego, aby zainteresować się Twoją kandydaturą i zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Jak to osiągnąć?

Przygotowując dokumenty aplikacyjne, skoncentruj się na dwóch kwestiach – merytorycznej i wizualnej. Zaprezentuj swoje doświadczenie, podkreślając nabyte umiejętności. Wymień firmy, z którymi współpracowałeś, pochwal się ukończonymi kursami i szkoleniami, w których brałeś udział. Aby przyciągnąć uwagę potencjalnego pracodawcy, postaraj się, żeby Twoje CV wyróżniało się na tle innych. Możesz to osiągnąć na kilka sposobów, np. stosując kolory lub nietypowy układ.

2. Regularnie przeglądaj oferty pracy na dobrym portalu branżowym

Jeżeli chcesz szybko znaleźć dobrą pracę, musisz pozostawać na bieżąco z ofertami pracy. Do wyboru masz kilka rodzajów portali, np. ogólnotematyczne i branżowe. Na tych drugich znajdziesz wyłącznie aktualne oferty pracy oraz praktyczne wskazówki związane z rekrutacją. Przykładem branżowego serwisu jest Aplikuj.pl. Oferty pracy na terenie Katowic znajdziesz pod adresem https://www.aplikuj.pl/praca/katowice.

Pamiętaj, że nie musisz codziennie poświęcać kilku godzin na przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych na wspomnianym wyżej portalu. Wystarczy, że zapiszesz się na newsletter, a będziesz codziennie otrzymywał porcję interesujących Cię ofert na swój adres e-mail. W ten sposób do minimum ograniczysz czas potrzebny na szukanie pracy – będziesz mógł skoncentrować się na tym, co najważniejsze.

3. Odśwież swoje zawodowe kontakty w mediach społecznościowych

W znalezieniu dobrej posady mogą pomóc Ci znajomi zarówno z aktualnej, jak i poprzedniej pracy. Zanim jednak zapytasz ich, czy nie słyszeli o ciekawych ofertach pracy, powinieneś odświeżyć swoje kontakty zawodowe w mediach społecznościowych. Jeżeli wcześniej nie korzystałeś z portali takich jak GoldenLine czy LinkedIn, koniecznie stwórz swój profil.

Potencjalny pracodawca może szukać informacji o Tobie w sieci. Warto zatem nie tylko posiadać konto w serwisach społecznościowych, ale także zadbać o to, aby znajdujące się tam informacje były aktualne. Jeżeli jesteś wysokiej klasy specjalistą, pracodawcy mogą sami złożyć Ci ofertę współpracy.

4. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa zawodowego

Czujesz, że zawodowo utknąłeś w miejscu i przestałeś się rozwijać? Nie masz dużego doświadczenia i obawiasz się, że może to być przeszkodą w zdobyciu atrakcyjnej pracy? Skorzystaj z pomocy ekspertów – zgłoś się do doradcy zawodowego. Ośrodki oferujące usługę doradztwa zawodowego zlokalizowane są na terenie całego kraju, dzięki czemu bez trudu znajdziesz takie miejsce w swoim pobliżu.

Sceptycznie podchodzisz do doradztwa zawodowego? Pamiętaj, że doradca zawodowy spojrzy bezstronnie na Twoją dotychczasową karierę zawodową. Pomoże Ci znaleźć Twoje silne strony i wskaże obszary, nad którymi powinieneś popracować. Jeżeli dawno nie zostałeś zaproszony na rekrutację, doradca zaproponuje Ci symulację rozmowy kwalifikacyjnej. W ten sposób możesz skutecznie przełamać swój strach.

Z poprzedniej pracy odszedłeś ze względu na mobbing (więcej o mobbingu znajdziesz w tym artykule: Co to jest mobbing w pracy i jak się przed nim bronić?”)? Doradca zawodowy wskaże Ci, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach.

5. Solidnie przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej – nie daj się zaskoczyć

Jeżeli przygotowałeś atrakcyjne dokumenty CV i odpowiadałeś wyłącznie na oferty zbieżne z Twoim wykształceniem oraz dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, to masz duże szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Ostatnim krokiem w poszukiwaniach dobrej pracy jest solidne przygotowanie się do interview. Jak to zrobić?

Przed umówionym spotkaniem zapoznaj się z listą pytań najczęściej zadawanych przez rekruterów. Przećwicz (najlepiej przed lustrem) swoje odpowiedzi. Pamiętaj też, aby zdobyć informacje o firmie, w której masz zamiar podjąć zatrudnienie, oraz przygotować pytania do rekrutera.

najprostsza droga by znalezc dobra prace a

Czytaj dalej...

Sklepy zielarskie w Jaworzniesklepy zielarskie jaworznoPrawie we wszystkich dziedzinach życia obserwujemy zwrot ku naturze - zaczyna do nas, ludzkości, docierać, że za daleko odeszliśmy od tego, co prawdziwe, naturalne, najlepsze. Zaczynamy znów wierzyć starym recepturom, odkrywać na nowo właściwości roślin.

Sklep blisko natury

W pełnym zapachów i półek z tajemniczymi butelkami sklepie zielarskim znajdują się sproszkowane zioła, zdrowa żywność, kosmetyki, oleje i syropy, suplementy diety. To właśnie w sklepie zielarskim można zakupić prawdziwy olej arganowy z Maroka, pełnowartościowe oleje o zdumiewających właściwościach np. z czarnuszki, czy delikatne, hipoalergiczne, bogate w naturalne substancje roślinne mydła i żele. To właśnie w takim sklepie, sprzedający najlepiej doradzi, co przyjmować, by wzmocnić swoją odporność, gdy zbliża się sezon wysokiej zachorowalności m.in. na grypę, wyjaśni jak działa balsam kapucyński czy sporządzi mieszankę wg. receptury Ojca Klimuszko. W każdej miejscowości, choćby małej, można znaleźć sklep z ziołami.

Sklepy zielarskie w Jaworznie

Jeśli chodzi o zielarnie w Jaworznie ma kilka adresów, które warto znać (https://sklepy-zielarskie.pl/l/m-jaworzno/). Przy ulicy Mostowej 1 znajduje się Sklep Medyczno - Zielarski "Melisa", który zioła, kosmetyki i zdrową żywność oferuje w przystępnych, a często atrakcyjnych cenach. Sklep jest autoryzowanym punktem sprzedaży marki Solgar. Na Mickiewicza 3 znajduje się sklep zielarski "Rumianek". Bogaty asortyment obejmuje zdrową żywność tj. soki, bakalie, a także aromatyczne i pachnące przyprawy, naturalne liście Yerba Mate. Warto wstąpić też do "Aronii" na Rynku Głównym 6 lub na Św. Maksymiliana Kolbego 3 do "Pod Wieżą. Wspomniane sklepy zielarskie również posiadają na półkach różne mieszanki, zioła i preparaty, które mogą pomóc lub wesprzeć procesy leczenia. Gdy więc skończy się zdrowa herbata w domu, szampon dziegciowy lub dokuczą zatoki, stawy lub mięśnie, warto udać się pod wymienione adresy i zakupić naturalne produkty.

Stosowanie ziół - wierzyć w działanie czy nie wierzyć?

Jest takie powiedzenie "Lekarz leczy, natura uzdrawia". Niezależnie od dolegliwości, a na pewno w przypadku poważniejszych schorzeń, powinniśmy unikać leczenia na własną rękę. Zioła mogą pomóc, mogą wzmocnić, lecz działanie wielu z nich nie jest w pełni udokumentowane. Natomiast zdrowa żywność, pozbawiona konserwantów i innych wypełniaczy czy kosmetyki oparte na bazie składników pochodzenia naturalnego są jak najbardziej wskazane. Ucieczka od tego, co sztuczne, naszpikowane chemią to krok we właściwą stronę.
sklepy zielarskie jaworznoa

Czytaj dalej...

Konkurs o Złotą Lirę po raz 16. Rozstrzygnięcie

Plakat2 Złota Lira 2020 ogłoszenie wynikównew

XVI edycja konkursu poetyckiego „O Złotą Lirę” organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie a objęta ciepłym patronatem już od wielu lat Prezydenta Miasta Jaworzna – Pawła Silberta – dotarła do finału. I choć rok 2020-ty okazał się trudnym czasem, to sprawił on, że kilku miesięczna izolacja wyzwoliła w nas mocną potrzebę wyrażania swoich przemyśleń i spostrzeżeń w formie pisanej – między innymi w poezji.

Namacalnym faktem tego zjawiska stał się omawiany konkurs poetycki, do którego napłynęło dużo prac, co niezmiernie ucieszyło organizatorów. Do konkursu przystąpiło 80-ciu twórców w trzech kategoriach wiekowych; „A”- do lat 16, „B”- od 16-19lat, „C”- powyżej 19 lat. Prace nadeszły z takich miejscowości jak; Warszawa, Mysłowice, Ruda Śl, Bukowno, Bytom, Sosnowiec, Wolbrom, Poznań, Gliwice, Orzesze, Chrzanów. Dąbrowa Gór, Balin, Pyskowice, Knurów, Piła, Trzciana, Racibórz, Suwałki, Radom, Kraków, Jastrzębie-Zdr, Katowice, Częstochowa, Sanok, Piła oraz Jaworzno.

Tegoroczne Jury w składzie; Anna Adamus, Jolanta Adwent oraz Dorota Liszkowska miały nie lada problem do rozstrzygnięcia, a organizatorzy stanęli przed trudnym zadaniem zorganizowania finału. Jednak dynamiczna sytuacja epidemiologiczna doprowadziła do najtrudniejszej decyzji, a mianowicie w trosce o bezpieczeństwo uczestników organizatorzy zdecydowali odwołać finał w dotychczasowej formie a wyniki podać poprzez media internetowe i radiowe. Natomiast laureaci, zostali indywidualnie powiadomieni o wynikach konkursu oraz o formie przekazania dyplomów, upominków oraz pięknych statuetek.
A oto oficjalne wyniki konkursu;

KATEGORIA WIEKOWA „A”

I miejsce, wiersz pt. …...........Olga Boguś - Jadłowstręt psychiczny
II miejsce, wiersz pt. …..........Aleksandra Pacuła - Przesyłka powietrznym kurierem
III miejsce, wiersz pt. ….........Hanna Rutkowska - Kiedy piszę
Wyróżnienie, wiersz pt. …......Piotr Szczurek - Wirtualny raj
Wyróżnienie, wiersz pt. …......Katarzyna Olas - Robaczek i wróbelek

KATEGORIA WIEKOWA „B”

I miejsce, wiersz pt. …............Julia Sierakowska - Motyle
II miejsce, wiersz pt. …............Borys Piasecki - Amazonka
III miejsce, wiersz pt. …...........Urszula Makowska - Kuro, Imi, Kukyo
Wyróżnienie, wiersz pt. ….......Roksana Rogalska - Okno, Pola, Sens
Wyróżnienie, wiersz pt. …........Tomasz Guzik - Nie warto mieć wszystkiego

KATEGORIA WIEKOWA „C”

I miejsce, wiersz pt. ….............Krystyna Baran - Madagaskar
II miejsce, wiersz pt. …............Maciej Anczyk - Prawo spółek
III miejsce, wiersz pt. …...........Izabela Joanna Gańcza-Pacuła - Autoportret
Wyróżnienie, wiersz pt. ….........Dariusz Wróbel - Ciało obce
Wyróżnienie, wiersz pt. ….........Krystyna Spyt - W palecie barw
Wyróżnienie, wiersz pt. ….........Henryk Liszkiewicz - Fotografia 1964


Warto nadmienić, że w zaistniałej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się, organizatorzy chcąc dodatkowo wynagrodzić wszystkim laureatom oraz zainteresowanym miłośnikom poezji tą niedogodność jaka powstała, są już w trakcie nagrywania audycji radiowej w zaprzyjaźnionym Radiu ART, która poświęcona zostanie właśnie temu wydarzeniu. Oprócz rozmowy na ten temat, będziemy mogli wysłuchać wszystkie wyróżnione utwory. Data i godzina nadania audycji będzie wcześniej opublikowana.
Rok 2020-ty zapada głęboko w pamięć, to też warto podziękować wszystkim mocno zaangażowanym współorganizatorom tego corocznego wydarzenia - których najczęściej nie widać, a wykonujących bardzo potrzebną robotę; Klub Relax (dyr. Marek Malisz), III Liceum Ogólnokształcące im.Orła Białego w Jaworznie (dyr. Marta Figura), Urząd Miasta Jaworzna (Roman Jońca, Iwona Zytko, Leszek Gancarczyk) oraz członkom STK Jaworzno od lat społecznie działającym na rzecz upowszechniania kultury w swoim mieście.
Wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok – ufamy, że w dużo bardzie sprzyjających warunkach.

zlotalira2020a

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us