Menu
...
reklama

Wolontariusz Roku 2018 w Jaworznie

\


wolontroku20181200 29
wolontroku20181200 4Wolontariat to w dzisiejszych czasach można porównać do walki o ojczyznę.

Dziś oczywiście nie musimy się gać po broń, oddawać życia, ale tak jak kiedyś młodzież a nawet dzieci stawały w obronie swojego państwa, swoich małych ojczyzn, tak dziś podobna młodzież pomaga innym, dostarcza im radości i sprawia, że uśmiech gości na twarzach nawet najbardziej cierpiących, bo żadne leki, żadne terapie nie są w stanie zastąpić, bliskości i ciepła drugiego człowieka, który po prostu jest, jest blisko, czasem swoją obecność sygnalizując jedynie dotykiem, albo konturem postaci który widzi pogrążony w chorobie człowiek.

Ale wolontariat to nie tylko pomoc człowiekowi. To również bezinteresowna działalność na rzecz sportu, kultury, oraz zwierząt, czy też środowiska naturalnego, w którym żyjemy.
W trzech kategoriach zostali nominowani Wolontariusze do miana Wolontariusza Roku 2018 w Jaworznie.

wolontroku20181200 15Uroczystość ogłoszenia zwycięzców odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w środę, 5 grudnia.
Rywalizacja w tym wypadku ma jednak bardziej umowne znaczenia, bo trudno rywalizować w tym, kto więcej robi dla innych, to raczej docenienie całej grupy osób, z których każda poświęca swój czas w takim zakresie jak potrafi, jak może, każda oddaje swoje serce innym, a takie rzecz trudno porównywać. tak więc zwycięzcami są wszyscy i wszystkim należy się wielki pokłon za ich dobroć i poświęcenie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Gali "Wolonatriusz Roku 2018 w Jaworznie", zaznaczając jednocześnie, że druga podobna uroczystość pod nazwą Anioł Dla Wolontariusza odbędzie się już w piątek również w Bibliotece.
UWAGA Fotografie chronione są prawem autorskim. Dozwolone kopiowanie wyłącznie do domowego użytku. Ściąganie i publikacja w innych mediach, również społecznościowych, wymaga zgody autora i uzgodnienia warunków wykorzystania - wykupienia licencji. W innym wypadku to kradzież, co może być przedmiotem roszczeń prawnych. Zachęcamy do udostępniania i zamieszczania linka do artykułu LINKUJ - NIE KOPIUJ!

Czytaj dalej...

Tauron Wydobycie - Barbórka w Brzeszczach

 

barborkabrzeszcze181200 178Tauron wydobycie to trzy zakłady górnicze - Sobieski, Janina i Brzeszcze. Co roku uroczystości barbórkowe odbywają się w jednym z trzech miast ich siedzib: w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach.

w roku To brzeszczom przypadł zaszczyt organizacji święta i goszczenia znamienitych gości, którymi byli Prezydent Rzeczypospolitej, Pan Andrzej Duda, Wicepremier Pani Beata Szydło, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, przewodniczący KK NSZZ Solidarność, Piotr Duda, Krzysztof Szczerski - szef Gabinetu Prezydenta RP.

Do Brzeszcz przyjechali marszałkowie województw Śląskiego i Małopolskiego i prezydenci miast - siedzib spółki Tauron Wydobycie. Gospodarzami byli Filip Grzegorczyk - prezes zarządu "Tauron" Polska Energia i Zdzisław Filip, Prezes Zarządu "Tauron" Wydobycie.

Czytaj dalej...

Dzień Pamięci - jaworznickie święto patriotyzmu

dzienpamieci30112018 26W dniu 1 grudnia 1943 roku przeprowadzono pacyfikację mieszkańców miasta. Spośród około 90 osób aresztowanych, dziesięciu żołnierzy AK rozstrzelano przed domami. Resztę wywieziono do więzień na śledztwa, po czym do obozów zagłady. Niewielu powróciło.

dzienpamieci30112018 8Dzień pamięci, to dzień w którym czcimy właśnie tych mieszkańców Jaworzna, ale i innych, którzy w czasie okupacji przeciwstawiali się najeźdźcy. Niektórzy zginęli tu, rozstrzelani, niektórzy zostali zamęczeni w obozach zagłady, po inych ślad zaginął, a tylko nieliczni przetrwali i dziś dają świadectwo heroizmu ich wszystkich.

Wśród nich był Pan Stanisław Nowakowski, wtedy żołnierz Armii Krajowej, a później Przewodniczący jaworznickiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Z Jego inicjatywy dzień pierwszy grudnia został na stałe wpisany w kalendarz rocznic uroczyście obchodzonych w Jaworznie.

W roku 2018 w przeddzień 1 grudnia w Teatrze Sztuk, niestety juz bez Pana Stanisława Nowakowskiego, który odszedł od nas 27 stycznia 2017 roku, obecny prezes jaworznickiego Oddziału Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, Pan Rafał Soból organizuje kolejny dzień pamięci, jako kontynuację dzieła Pana Stanisława.

dzienpamieci30112018 24To wspaniałe, godne uczczenie wielkiej postaci jaworznickiej historii, patriotyzmu i myśli o ocaleniu wspomnień po tych, którzy dla na zginęli, dla nas poświęcili całe życie.

Uroczystość rozpoczęła się jak co roku o godzinie 12 w południe przekazaniem kwiatów i zniczy harcerzom, którzy oddali hołd poległym pod pomnikiem Niepodległości, po czym zostały wręczone nagrody w Miejskim Konkursie Historycznym "Witam Cię Polsko".

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w jaworznie przygotowała program artystyczny złożony z piosenek o wolności i niepodległości oraz o walce o owe przymioty dzisiejszej wolnej Polski.

A my przypominamy referat wygłoszony w 2010 roku przez Pana Stanisława Nowakowskiego na obchodach "Dnia Pamięci" w tamtym roku. Ku Pamięci Jego, ku Jego testamentowi i pamięci wszystkich, którym zawdzięczamy naszą Wolność.

 Zdjęcia z 30 listopada 2018 - po przeczytaniu referatu...

snowakowski2010Dzień Pamięci
Jaworzno, dn. 01.12.2010r.

Czymże był ten dzień dla jaworznian, że obchodzimy go w naszym mieście od 1992r. ze szczególną pamięcią? Przypomina on nam lata okupacji niemieckiej 1939-1945, a w tym najtragiczniejszy dzień w historii miasta - pacyfikacji mieszkańców przeprowadzoną przez okupanta niemieckiego w nocy z 30 listopada na 1 grudnia 1943r.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie, droga Młodzieży.
Napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę w dniu 1 września 1939r., dała początek II Wojnie Światowej. Była kolejnym krokiem w realizacji planu hitlerowskiego podboju państw Europy.
Po „Auschlussie" Austrii, zagarnięciu Czechosłowacji zawładnięciu litewskiego, autonomicznego okręgu Kłajpedy, wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny, podstępnie zaatakowały Polskę. Na zdjęciu Pan Stanisław Nowakowski - zdjęcie z 2009 roku.

Z lądu, morza i powietrza, wszystkimi siłami z jednoczesnym uderzeniem w czterech kierunkach: północnym, północno-wschodnim, zachodnim i południowo-zachodnim. Niemiecki plan podboju zakładał przeprowadzić wojnę błyskawiczną i totalną w ciągu dwóch tygodni, ze zniszczeniem polskich sił zbrojnych i zawładnięciem całego kraju.
Przy miażdżącej przewadze liczebnej, technicznej i strategicznej, Wojsko Polskie wspierane przez ludność cywilną, stawiały twardy opór. Nie zdołało się jednak obronić. Po ciężkich walkach trwających od 1 września do 5 października, Niemcy stracili 45 tysięcy żołnieży, poległych, zaginionych i rannych, 993 czołgi i samochody pancerne, ponad 11 tysięcy pojazdów mechanicznych, około 370 dział i 697 samolotów. Polska straciła niepodległość, 66 tysięcy poległych, 133tysiące rannych i 420 tysięcy żołnieży wziętych do niewoli. Do klęski Polaków przyczynili się także Sowieci, którzy w zmowie z Niemcami, zaatakowali Polskę 17 września 1939r. od wschodu.
900

Po klęsce wrześniowej pojedyncze oddziały Wojska Polskiego, ukrywające się w lasach w Borach Tucholskich, Puszczy Białowieskiej, Niepołomickiej, w Górach Świętokrzyskich itd., stopniowo traciły siłę bojową, zaś żołnierze ulegali rozsypce. Część żołnierzy przedostała się na Zachód do Armii Polskiej. Część zaś pozostała w zniewolonym kraju, by tu ponownie podejmować walkę w konspiracji.
snowakowski2007Naczelne dowództwo Wojska Polskiego, pragnąc zachować ciągłość władzy, w ostatnim dniu obrony Warszawy 27 września 1939r. powołało do życia konspiracyjną organizację wojskową pod nazwą „Służba Zwycięstwu Polski" (SZP). Organizacja ta stanowiąca pomost między Wojskiem Polskim II Rzeczpospolitej Polskiej a Siłami Zbrojnymi Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) przekształciła się na przełomie 1939 - 1940r. w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), zaś 14 lutego 1942r. w Armię Krajową (AK). Ich zdaniem utrzymanie legalnych władz: Rząd, Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Armia Krajowa, tak jak jej poprzedniczki była organizacją kadrową. Z upływem czasu, stała się organizacją masową, która w swoim szczytowym okresie dysponowała około 350-cio tysięczną armią ludzi.

Na zdjęciu Pan Stanisław Nowakowski - zdjęcie z 2007 roku.

Te niezwykle trudne dla Narodu Polskiego czasy, nie ominęły mieszkańców miasta Jaworzna. Już od 4 września 1939r. pod okupacją niemiecką doznawali przemocy i terroru. Niemcy w drastyczny sposób dawali znać Polakom, czego mają się spodziewać w najbliższejprzyszłości. Hitlerowska polityka wobec społeczeństwa miasta była realizowana tak jak na terenach włączonych do III Rzeszy.Jak wszędzie tak i w Jaworznie, Niemcy odnosili się do Polaków jak i Żydów z pogardą. Na porządku dziennym Polakom ubliżano, wyzywano ich. Byli prowokowani i bez powodu bici
po twarzy, głowie, byli kopani. Niemcy też bez skrupułów rozstrzeliwali Polakó. Jak np. 8 września 1939r. Wermacht przeprowadził egzekucję 37 Żydów. 14 września 23 Żydów, 16 września Polaka i Żyda. Żaś pod koniec września podczas zbiorowej egzekucji zginęło 167 mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości. W dniu 2 października 1939r. władze okupacyjne wydały też rozporządzenie o likwidacji wszystkich polskich organizacji politycznych, społecznych i kulturowych. Zamknęli biblioteki i świetlice. Z różnym nasileniem przeprowadzali nadal akcje wysiedleń Polaków. Wpierwszej kolejności skutkami polityki planowanego wyniszczania dotknął społeczność żydowską: kierownicze warstwy ludności, inteligencję, działaczy społecznych. Niemcyod pierwszych dni okupacji według wcześniej przygotowanych list aresztowali i wywozili zastraszonych Polaków do obozów pracy. Bez uprzedzenia i nocą eksmitowali całe rodziny. Nie pozwalano im zabierać nawet 15 kg mienia. W latach okupacji 1939 - 1945 niemieccy okupanci wysiedlili z około 20 tysięcznego wówczas miasta około 4000 Polaków w tym 2800 narodowości żydowskiej.

snowakowski2010aTragiczna sytuacja nie sparaliżowała jednak społeczeństwa miasta Jaworzna. Naturalnym odruchem samoobrony Jaworznian był bunt, powstanie oporu wśród jednostek, później łączących się w większe grupy wśród najbliższych, by w końcu w organizowanych przez rezerwistów Wojska Polskiego, czy też wrażliwych na ten stan cywilów patriotów, w ogrupowaniach konspiracyjnych.
Potwierdzenie tego stanu są powołane następujące organizacje konspiracyjne:
- Tajna Organizacja Wojskowa (TOW) działająca zaledwie pięć miesięcy, od listopada 1939r. do marca 1940r.
- Polskie Siły Zbrojne (PSZ) działające równocześnie w opolskim, katowickim oraz
w przyłączonych do Rzeszy powiatach województwa krakowskiego. W Polskich Siłach Zbrojnych współdziałały ze sobą przynależne ugrupowania konspiracyjne: Komenda Obrońców Polski (KOP) i Żydowski Ruch Oporu (ŻRO) podlegające organizacyjnie Okręgowi Śląskiemu.

Na zdjęciu Pan Stanisław Nowakowski - zdjęcie z 2010 roku.


- Organizacja Orła Białego (OOB) zorganizowana z inicjatywy sztygara wśród pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Sobieski" w Jaworznie - Borach, podlegającej OOB w Trzebini i OOB w Krakowie. Działała krótko. Została zdekonspirowana 20 kwietnia 1940r.
- Organizacja Orła Białego (OOB) zorganizowana w listopadzie 1939r. przez Rudolfa Ksienickiego, maszynistę kolejowego w Jaworznie- Szczakowa. Tej placówce podlegały:
- Sekcja Sabotażu Kolejowego pod dowództwem Władysława Soińskiego
- Sekcja pod dowództwem Henryka Ryta w Jaworznie
- Pluton Józefa Chechelskiego w Ciężkowicach
- Pluton Mariana Sułkowskiego w Maczkach
- Pluton AntoniegoWiśniowskiego w Szczakowej
- Podgrupa Stanisława Datonia w Chrzanowie
- Komórka Stanisława Mazgały i Karola Babińczuka w Sierszy.
Ta placówka jako jedyna w naszym mieście przetrwała bez większych strat osobowych, do końca okupacji.
- Organizacja Polski Niepodległościowej (OPN) zorganizowana naprzełomie grudnia 1939r. i stycznia 1940r. przez rezerwistów Wojska Polskiego: Ludwika Graczka - łącznika ze Sztabem w Krakowie i Władysława Muchę, późniejszego dowódcę placówki w Jaworznie - Starej Hucie i ich najbliższych kolegów.
- Organizacja „Jastrząb" zorganizowana przez Mieczysława Donata, późniejszego dowódcę w Jaworznie - Podłężu.
- Organizacja pod kryptonimem „eR" zorganizowana przez kierownika Szkoły Witolda Raganowicza na Pechniku, która po pewnym czasie podjęła współpracę z Placówką „Jastrząb" i podporządkowała się dowódcy tej placówki Mieczysławowi Donatowi.
- Organizacja „Jastrząb" powołana przez majora rezerwy Wojska Polskiego Wiktora Faltusa w Niedzieliskach
- Organizacja konspiracyjna „Leśników" AK-GL, zorganizowana przez oficerów rezerwy Wojska Polskiego: byłego dowódcę 6-tej Kompanii 204 Pułku Obrony Narodowej Władysława Strączewskiegooraz Arnolda Preglera, byłego komendanta i wychowawcę drużyn strzeleckich w Jaworznie - Centrum.
Wyżej wymienione organizacje konspiracyjne zachowując niezależność swoją, w 1942r. zostały podporządkowane dowództwu XX Batalionu Szturmowemu Armii Krajowej pod dowództwem Władysława Muchy „Kruka Czarnego" OPN.
snowakowski2008Poza strukturami Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej (PPP-AK) powstały także w ramach Polskiej Partii Robotniczej (PPR) następujące organizacje polityczne:
- Gwardia Ludowa (GL)
- Armia Ludowa (AL) powołana w 1944r., i podporządkowana III Międzynarodówce Komunistycznej w Moskwie.
Te liczne organizacje o licznym stanie osobowym, działających niemalże zawsze i wszędzie, we dnie i w nocy, na każdym stanowsku pracy, przy biurkujak i w terenie, dotkliwie kąsały i niszczyły gospodarkę okupanta, a tym samym budziły obawy iniepokój o byt i ich własne życie.
Ofiary w ludziach były także dotkliwe wśród mieszkańców miasta. Niemal od pierwszych chwil Niemcy stosowali wobec Polaków publiczne egzekucje, by tym uzyskać swój cel, zastraszyć i ubezwładnić naród. W Wyniku tych represji miały miejsce następujące wydarzenia.

Na zdjęciu Pan Stanisław Nowakowski - zdjęcie z 2008 roku.

- W dniu 5 czerwca 1940r. rozstrzelano 20 ciężkowiczan za dokonaną przez partyzantów egzekucje na komendancie policji niemieckiej w Ciężkowicach
- W dniu 14 stycznia 1942r. przeprowadzoną publiczną egzekucję przez powieszenie
22 kolejarzy Węzła Kolejowego w Szczakowej, za powtarzające się sabotaże gospodarcze na kolejach
- W dniu 5 lipca 1943r. Przeprowadzonoobławę na partyzantów AK-GL przebywających
w zabudowaniach lesniczówki w Jeziorkach, w wyniku czego poległ jeden partyzant, wielu aresztowano, a później zamęczono w obozach zagłady
- W dniu 1 grudnia 1943r. Przeprowadzono pacyfikację mieszkańców miasta. Spośród ok. 90 osób aresztowanych, 10-ciu żołnierzy AK rozstrzelano przed domami. Resztę wywieziono do więzień na śledztwa, po czym do obozów zagłady. Niewielu powróciło.
- W dniu 30 kwietnia 1944r. Niemcy ponownie przeprowadzili publiczną egzekucję przez powieszenie za sabotaże wojskowe na sześciu kolejarzach Węzła Kolejowego w Szczakowej
- W ostatnich dniach sierpnia i pierwszych dniach września 1944r. Niemcy zdążyli jeszcze rozstrzelać 9-ciu żołnierzy Armii Krajowej na Gestapo w Jaworznie
Spośród wszystkich tragedii doznanych przez mieszkańców miasta, dzień 1 grudnia 1943r. był najtragiczniejszym dniem w historii miasta. Dlatego postanowiliśmy aby ten dzień, każdego roku był obchodzony w naszym mieście jako Dzień Pamięci.
Straty osobowe w 20-tysięcznym wówczas mieście to: około 3500 zamordowanych Polaków, w tym także Polaków narodowości żydowskiej. Nie sposób dzisiaj podać pełnej liczby strat osobowych i wszystkich przypadków aresztowań pojedynczych osób i przyczyn ich zgonów.
My żołnierze Armii Krajowej pamietamy okupację, dawne czasy i tych którzy walczyli oniepodległość, o wolną Polskę. Wielu z nich poległo w słuzbie, na wielu frontach walki. Wielu ich zginęło w czasie tortur, w śledztwach. Wielu w wyniku utraty zdrowia odeszło na wieczna wartę. Fizycznie nie ma ich wśród nas, ale nadal służą Ojczyźnie. Świadectwem ich bohaterskich czynów są pomniki, tablice, mogiły.
My żołnierze Armii Krajowej pamiętamy upozorowane, przewrotne i tragiczne w skutkach dla nas „wyzwolenie". Wówczas my, z krwi i kości prawdziwi Polacy, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej nie mogliśmy mówić prawdy, przyznawać się do naszych czynów. Zamiast uznania dla zasług naszych czekały nas prześladowania, więzienia i przezwisko" zaplutne karły reakcji", a w wielu przypadkach śmierć imogiły o nieznanym miejscu pochówku.
Nowa rzeczywistość 1978r., wybór biskupa krakowskiego Karola Wojtyły na papieża, Jego prorocze słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi", a następnie powstanie „Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność", bunt Narodu Polskiego, wymusiły na bankrutach władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) ustępstwa, przyznanie się do błędów, zafałszowań i prawdy.
My żołnierze PPP-AK, kombatanci pamiętamy tragiczne wydarzenia, miejsca zbroczone krwią Polaków, żołnierzy, ojców naszych i Waszych. Szanowaliśmy ich i nadal pielęgnujemy ich pamięć. Stawialiśmy pomniki. Powstały tablice inie tylko kościołach, ale i na budynkach, w miejscach publicznych przy ulicach i placach, bo pomnik to miejsce pamięci, to mała cząstka historii utrwalona jako dokument na rodzinnej ziemi.
W jaworznie podobnie jak w całym kraju, z inspiracji członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej powstało wiele miejsc pamięci m.in.: Pomnik-nagrobek, mogiła rozstrzelanych Żołnierzy PPP-AK na Gestapo w Jaworznie.
Ściana Pamięci upamiętniająca niemalże wszystkie ofiary II wojny światowej. Pomnik Niepodległości upamiętniający Jaworznian, którzy swoja walką przez wiele wieków wykuwali drogę do wolności.
Członkowie Koła ŚZŻ-AK w Jaworznie wznieśli szereg tablic pamięci. Odremontowali pomniki. Przez niespełna 20 lat prowadzili liczne akcje jak „Znicze i Groby", „Tablice Pamięci". Odwiedzali mogiły koleżanek i kolegów, którzy odeszli na Wieczną Wartę.
Dzisiaj cieszy nas fakt, że w swej słuzbie pamięci nie pozostajemy sami. Przez wiele lat wspierali nas w tej patriotycznej słuzbie niewiele młodsi od nas wiekiem druhowie Związku Harcerstwa Polskiego Kręgu Seniora, a obecnie akcję teę przejęła młodzież, druhowie ZHP Hufca Jaworzno.
Dziś cieszy nas fakt, że Młodzież Szkolna, tradycyjnie już pielęgnuje tę pamięć, że z poczucia obowiązku prowadzi tę szlachetną akcję.Oby jak najdłużej.
Szanowni Państwo!
Troska o pamięć Polaków, którzy oddali swoje życie za umiłowaną Ojczyznę, to nasz wspólny obowiązek. Tak kombatantów jak i całego społeczeństwa. Dlatego apelujemy.
My byli żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej, pozostający u kresu swych sił i fizycznych możliwości, zwracamy się z gorącą prośbą do Was wszystkich, a w szczególności do Władz Samorządowych, młodzieży szkolnej, do druhów Związku Harcerstwa Polskiego o dalszą opiekę. Aby w następnych latach żaden pomnik, tablica, obiekt pamięci nie był zapomniany.

Czytaj dalej...

Jubileusz technikum im.króla Jana III Sobieskiego

 

jubil60latzsp6 30Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego ukończyło dostojne 60 lat istnienia. 28 listopada w sali Tauron Wydobycie przy szybie Piłsudski, odbyła się uroczysta akademia z tej okazji.

jubil60latzsp6 24Sześćdziesiąt lat życia szkoły minęło bardzo szybko, a jednocześnie wiele zarówno w świecie i Polsce wydarzyło się w tym czasie.

Uczniowie szkoły wpadli na świetny pomysł, aby historię swojej szkoły przedstawić na tle dziejących się w świecie ważnych wydarzeń/ Uzmysłowiło to zaproszonym gościom jak wiele dzieje się na przestrzeni dziejów, czego na co dzień nie zauważamy.

Swoją obecnością zaszczycili jubileusz ważni dla szkoły, miasta i regionu goście, Były to władze miasta, Władze Spółki Tauron Wydobycie, przedstawiciele związków zawodowych i uczniowie oraz absolwenci.

Zebranych powitała Dyrektor, pani Simona Smugowska, a głos zabrali prezes zarządu Tauron Wydobycie S.A. Pan Zdzisław Filip, zapewnił o kontynuacji wsparcia dla szkoły w kontekście perspektyw rozwoju górnictwa w naszym regionie i Przewodniczący Rady Miasta Pan Tadeusz Kaczmarek.

Artystycznie w wielkim stylu uroczystość uświetnił kwartet "Archetti", który klasyczną muzyką podniósł dostojeństwo jubileuszu.
Symbolicznego przystąpienia młodych adeptów górniczego fachu dokonano podczas tradycyjnego skoku przez skórę i mianowania na górników trzech przedstawicieli pierwszych klas szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego ważnego dla szkoły i dla miasta wydarzenia.

Czytaj dalej...

WF na 100 procent - kolejna akcja zainaugurowana

wf100proc18 8Nic tak nie mobilizuje do pracy, do wysiłku, do rozwoju, jak rywalizacja.
Tę prawdę wykorzystuje idea programu realizowanego od sześciu lat w Jaworznie, dotyczącego aktywności uczniów i nauczycieli w w uczestniczeniu w lekcjach wychowania fizycznego.
Chodzi o to, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na ten przedmiot w rozkładzie zajęć lekcyjnych. Tylko tyle, ale i aż tyle, bowiem żyjemy w czasach, kiedy niestety spora część młodzieży unika tych lekcji, uważając je za zbędne, za stratę czasu.
Efekty takiej postawy łatwo można zauważyć po kilku latach takiego lekceważenia konieczności utrzymywania kondycji.
Widać je w gabinetach lekarskich, kiedy młodzi ludzie przychodzą po porady z dolegliwościami spowodowanymi właśnie brakiem ruchu i wysiłku.

Czytaj dalej...

Przegląd Piosenki Patriotycznej w ZSO

 

przegladpiospatr 31Radość z Niepodległości w roku setnej rocznicy jej odzyskania przez Polskę trwa nadal i zapewne już nikt nigdy nie zapomni o tym, że Ojczyznę mamy jedną, najważniejszą, a wolność nie została nam dana, tylko Polacy ją wywalczyli własnym poświęceniem, krwią, wielkimi wyrzeczeniami i bohaterstwem.
O tym należy przypominać nie tylko w momentach ważnych, podniosłych, ale na co dzień.
Piękną uroczystą chwilę zorganizowali uczniowie Zespołu Szkół ogólnokształcących w Jaworznie im. Orła Białego, którzy wzięli udział w przeglądzie piosenki patriotycznej.

Czytaj dalej...

Niebywalencja - Wielki Przybora w naszym mieście w wybitnej odsłonie

niebywalencja2018 174Niebywalencja - już to słowo stało się kilkanaście dni temu czymś innym, w Jaworznie, słowo, które na pozór niespecjalnie pasuje do naszego jaworznickiego świata artystycznego, choć przecież słowo pochodzi z obszaru wielkiej polskiej bohemy kulturalnej z jednej strony Warszawskiej, w której nasz bohater działał, a z drugiej krakowskiej, w której działają jego czciciele, którzy wymyślili festiwal poświęcony Jeremiemu Przyborze i pierwszą jego edycję urządzili w swoim mieście. To miasto oczywiście również nasze, jaworznickie, bo my to Małopolska, jak nie omieszkaliśmy zaznaczyć wśród krakowian.

W sobotę przeprowadzono eliminacje, które były typowo krakowskim, czyli umiejscowionym w innym czasie i innym miejscu, aktem, celebrowanym z namaszczeniem, z estymą.

Czytaj dalej...

Grudniowy koncert Archetti - muzyka ze Skandynawii

 

archetti91218 42a

Ostatni w tym roku koncert "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna to swoiste podsumowanie działalności kameralistów w całym roku.
Wielkie sławy muzyczne wraz z jaworznickim zespołem zapewniły trudną, ale wyjątkowo wartościową dawkę muzyki. Wśród zaprezentowanych utworów był „Koncert podwójny na wiolonczelę, gitarę i orkiestrę smyczkową” autorstwa Mauro Godoy Villalobos. Kompozycja została stworzona na specjalne zamówienie zespołu i swoją światową premierę miała właśnie u nas, w Jaworznie, a wraz z Archetti wykonał ją Duo Vitare, czyli polsko-fiński duet wiolonczelowo - gitarowy, który tworzą Agnieszka Kotulska-Rahunen oraz Kimmo Rahunen
Orkiestra wyjątkowo została powiększona o instrumenty dęte, a pokierował nią Wojciech Wantulok.archetti91218 50

 

Czytaj dalej...

Jena Polak i Jej obrazy w Betlejem

 
betlejemjenapolak 25W moich obrazach nie ma bezdomności, jako takiej, choć portretuję osoby bezdomne, ale malując je nie myślę o tym, że nie maja domu, ale o historii, jaka maluje się na twarzy.

Twarze mówią czasem więcej niż wiele wypowiedzianych słów. Na każdej z nich wypisana jest jakaś historia, a to jest to, co w człowieku najpiękniejsze.

Jestem szczęśliwa, że właśnie tu, we Wspólnocie Betlejem, u księdza Mirka mogę zaprezentować swoje prace.

Z Mirkiem łączy mnie wspomnienie początków naszej znajomości, z czasów szkolnych, kiedy to przyjechał do nas, uczniów na rowerze, w skórzanej kurtce. Miałam wtedy spory brak akceptacji dla duchownych, a On ujął mnie swoją bezpośredniością i zwykłym, pięknym człowieczeństwem.

betlejemjenapolak 37Dlatego dziś jestem ogromnie szczęśliwa, że właśnie tu się znalazłam, bo mogę poczuć coś, czego gdzie indziej poczuć się nie da - serdeczność, ciepło, zrozumienie, życzliwość każdego względem siebie.
Tak mówiła Jena Polak na wernisażu swoich prac w pomieszczeniach Wspólnoty Betlejem, podczas Dnia Ubogich, a właściwie dni ubogich, jakie rozgrywają się tutaj w okresie od 13 - 19 listopada.
jenaart2003Gdzież jak nie tutaj, na terenie Jaworzna jest lepsze miejsce gdzie można o bezdomności porozmawiać, zrozumieć ją, wesprzeć siebie i innych, otrzymać strawę i zarówno tą fizyczną obiad, kolację jak i duchową, która niejednokrotnie znaczy więcej niż wartości materialne.
Wieczór z Jeną Polak był jednocześnie wieczorem z rodziną Polaków, bowiem Jej mąż i córki zagrali, zaśpiewali koncert piosenek , które wyjątkowo dobrze wpasowały się w ten czas, w to miejsce.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z niedzielnego popołudnia ale mamy również niespodziankę. Ponieważ z Jeną Polak znamy się już długie lata, przypominamy dwa artykuły Artystką w roli głównej - ten, który ukazał się w Sokole jaworznickim w roku 2004 (KLIKNIJ OBRAZEK PO LEWEJ STRONIE) i ten, który opublikował portal MojeJaworzno w roku 2010 - PONIŻEJ
 


jenapolak022010_2.jpgNie ma pozłotki, nie ma tanich efektów, rzeczywistość‡ jest taką…, jaką… została zastana. Jena Polak się™ga w głębią™ obrazu, w głębię™ tego, co widzi, oddając z jednej strony wiernie rzeczywistość‡, z drugiej eksponując te elementy, które na pierwszy rzut oka przez przypadkowego widza nie są… dostrzegane. W ten sposób określił‚ Pan Jacek Maro, malarstwo artystki, której wystawę można oglądać‡ w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej do wtorku, 23 lutego.
Sama artystka niezwykle ukontentowana możliwością… kolejnej prezentacji swojej twórczości w Jaworznie, określił‚a ją jako poruszającą… duszę™. Dawno skończył‚a z awangardą…, a dzisiejsze Jej prace są zwarte i nieograniczone żadnymi środkami. Wszystkie elementy składowe obrazu "idą" jednym torem, a z kompozycji dzieła wynika jego melodyczność. Wielką wagę Jena Polak przywiązuje do tego, aby odbiorca rozumiał, o co w obrazie chodzi. Sztuka współczesna, jak zauważyła autorka, opiera się na jakimś jednym elemencie składowym. Może to być kolor, kształt. To Jeny Polak nie obchodzi. Ważne jest uczucie przemawiające z płótna, a nie tylko szokowanie jakimiś mało zrozumiałymi formami.
Jena (Joanna Małgorzata) Polak jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Długosza w Częstochowie, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Posiada dyplom w pracowni malarstwa profesora Leona Macieja. Jest Członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków.

- Jakie techniki możemy podziwiać na obrazach.
- Na tych, tu wystawionych widzimy albo klasyczne malarstwo akrylowe na płótnie albo technikę mieszaną - akryl, akwarela, gwasz i ołówek.
- Kiedy zaczęła się fascynacja malarstwem?
- Rysowałam, malowałam właściwie od dziecka, ale oczywiście technikę poznałam w czasie studiów. Natomiast jeśli chodzi o warsztat, to najwięcej dała mi praca w pracowni konserwatorskiej przy rekonstrukcji fresku w katedrze Piotra i Pawła. Właściwie cały fresk ja zrobiłam, ale oczywiście dziś nie ma już zapotrzebowania na malarstwo sakralne. Jednak to była dla mnie wymarzona praca - kiedy jestem sam na sam z dziełem, kiedy mam zupełny spokój i mogę si bez reszty skupić na każdym detalu. Przy tej pracy poznałam techniki, sposoby mieszania farb i podobne elementy niezbędne do dalszego rozwoju.
- Patrząc na tematykę, to większość z nich to portrety.
- Sama nie wiem, jak to się dzieje z tymi portretami. Kiedy maluję dla siebie, konceptualnie, to one mi wychodzą. Portrety na zamówienie męczą mnie, bo one muszą podobać się przede wszystkim portretowanej osobie i trudno to robić po prostu "po swojemu".
Ale w portretach jest jedna ważna wartość - człowiek i jego twarz - to opowiada najwięcej. W pejzażu nie da się zawrzeć takiej nostalgii, uczuć, a portret to umożliwia, nawet jeśli chodzi o oddanie własnego nastroju - jestem osobą melancholijną, sentymentalną i to zauważam w ludziach.
Poza tym lubię skromność, nie cierpię tak zwanego nowobogactwa charakteryzującego wielu ludzi w dzisiejszych czasach, i może dlatego maluję ludzi zmęczonych skromnych, ubogich, a nie sztucznych plastikowych, nastawionych na eksponowanie samego siebie. Kobieta upiększona do granic możliwości nie wyglada na taką, jaką ona w rzeczywistości jest. Na twarzy ludzi "zwykłych" maluje się całe ich życie, troski, przejścia, często przykre, tragiczne i dlatego to mnie najbardziej fascynuje.
- Czy wzoruje się Pani na innych artystach?
- Tak, cały czas się wzoruję, poznaję, odkrywam. Znajomość sztuki jest konieczna do tego, żeby nazwać się profesjonalistą. Ale nie ma jednego malarza, który by mnie do bólu przeszywał. Zresztą to by było na pewno nieporozumienie, gdybym malowała identycznie tak, jak ktoś inny wcześniej to robił

jenapolakn1a.jpg
jenapolakn1b.jpg
Czytaj dalej...

Materia - imponujące widowisko Grupy DyeMotion Mariana Folgi

materia171118 204Kolejne niezwykłe widowisko z mnóstwem efektownych układów tanecznych, baletowych, z potężną, dynamiczna muzyką, z udziałem młodych artystów teatru DyeMotion i z kostiumami własnoręcznie malowanymi, świecącymi z ultrafiolecie farbami, zrobiło piorunujący efekt na widowni, która wypełniła salę teatralna w Młodzieżowym Domu Kultury.

To już dwunaste, jeśli pamięć nie myli autora, przedstawienie tego spektaklu w naszym kraju. Widzieli go już w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Białymstoku i w kilku innych miastach.

Licząc wszystkie przedstawienia, to ich liczba zbliża się do stu, co w tym wypadku jest ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę ogrom pracy, jaka musi być włożona w przygotowanie tak artystów jak i rekwizytów i kostiumów.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us