Menu

Nowy kształt metropolii. Sukces Prezydenta Pawła Silberta

  • Autor  MJ

herbjaworznoDziałania podjęte przez Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta spowodowały, że w zaktualizowanym przez MSWiA projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, nastąpiły fundamentalne zmiany. To dla nas nowa rzeczywistość oznaczająca, że głos Jaworzna został wysłuchany i większość istotnych zmian, które zostały wprowadzone do projektu ustawy wynikają z naszej inicjatywy.

15 czerwca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie międzyresortowe, na którym dyskutowano o propozycjach zmian do pierwotnego projektu ustawy. Uczestniczący w nim Prezydent Paweł Silbert, już wcześniej zgłaszał uwagi i wątpliwości dotyczące regulacji tworzących metropolię. W swoim piśmie do Pani Premier Beaty Szydło, prezydent wykazywał m.in., że ograniczenia w transporcie publicznym oraz planowaniu przestrzennym są nie do przyjęcia przez Jaworzno.


Od początku konsekwentnie twierdził, że    nieakceptowalne było rozwiązanie, w którym organizatorem komunikacji miejskiej będzie związek metropolitalny, oraz że miasta utracą część swych kompetencji do tworzenia polityki przestrzennej na swoim terenie. Podkreślał również, że skupianie się tylko na integracji transportu autobusowego w metropolii nie jest dobrym rozwiązaniem ani dla metropolii, ani dla Jaworzna. W naszym przypadku z uwagi na wypracowane rozwiązania i korzystne ceny biletów, które są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Zwracał uwagę na to, by miasta nadal miały możliwość kształtowania polityki przestrzennej. Wątpliwości dotyczące tych zagadnień zostały wysłuchane i w nowym projekcie, pojawiły się rozwiązania, które są przez nasze miasto akceptowalne - nowe propozycje idą w dobrym dla Jaworzna kierunku.

Podjęte szeroki dialog i dyskusja nad kształtem metropolii, wraz z propozycją rozwiązań legislacyjnych, poskutkowały istotną zmianą projektu ustawy. Organizacja transportu publicznego ma pozostać domeną dotychczasowych organizatorów. Oznacza to, że nasze miasto nie będzie musiało oddawać metropolii swojej sprawnie działającej spółki PKM. Przewóz pasażerów będzie nadal naszym zadaniem własnym, z którego jak wiemy dobrze się wywiązuje. Oznaczać to będzie uszanowanie naszej odrębności komunikacyjnej, z jej korzystnymi dla pasażerów rozkładami jazdy oraz przyjaznymi cenami biletów.

Drugą problematyczną kwestią, na którą do tej pory nie można było przystać było planowanie przestrzenne. Teraz zapisy w przesłanym przez MSWiA projekcie, uwzględniają władztwo planistyczne miast. W metropolii tworzone byłoby ramowe studium metropolitalne, natomiast miasta nadal będą kreowały politykę przestrzenną na swoim terenie, nie tracąc decyzyjności co do położenia, przeznaczenia i wielkości zabudowy. Studium metropolitalne ma dzięki naszym propozycjom określać naprawdę ramowe kwestie dotyczące m.in. rozwoju systemów komunikacji, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Ustalenia studium określają jedynie elementy niezbędne dla właściwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin należących do związku.

- Zgodnie z naszymi oczekiwaniami i propozycjami, o metropolii zaczęto myśleć bardziej przyszłościowo ? w nowym projekcie ustawy, jako zadanie metropolii znalazł się dla przykładu transport szynowy inny niż dzisiejsze sieci kolejowe. To była moja propozycja, którą wymyśliliśmy i  wydyskutowaliśmy w rozmowach z pracownikami urzędu, jako idea budowy Kolei Metropolitalnej (powrotu do dawnego projektu Kolei Ruchu Regionalnego). Niezależne od PKP i innych przewoźników, nowe połączenie szynowe dałoby metropolii prawdziwą jakość i możliwości rozwoju transportu na jej obszarze ? mówi prezydent Paweł Silbert.

Cieszę się, że konkretne argumenty, z którymi wyszliśmy, zostały wysłuchane i zaakceptowane w nowym stanowisku rządu. Od wielu miesięcy, wraz ze współpracownikami, przekonuję do tego, by zapisy ustawy były dla naszego miasta bardziej przyjazne, by uwzględniały naszą specyfikę. Zaproponowałem kilka rozwiązań, które zabezpieczały nasze jaworznickie interesy. Bardzo się cieszę, że przyjęto i uznano naszą argumentację. Wizja nowej metropolii staje się ciekawsza niż w dotychczasowym projekcie. Moje wyobrażenie o metropolii, która zajmie się czymś innym niż dzisiaj zajmują się miasta, zostało zauważone. Żartem dodam, wbrew jednej osobie, która parę dni  wcześniej stwierdziła, że tej wyobraźni mi brakuje.

Mam nadzieję, że wszystkie dotychczasowe przeszkody zostaną wyeliminowane i niedługo z czystym sumieniem będę mógł namawiać mieszkańców do tego byśmy się znaleźli w metropolii. Obiecuję również, że związkowi metropolitalnemu zaproponuję kilka ciekawych zadań, którymi mógłby się zająć w pierwszej kolejności ? podkreśla prezydent Silbert.

Pakiet korzystnych zmian, które zostały wprowadzone do ustawy metropolitalnej daje szansę na to, aby Jaworzno znalazło się w metropolii. Otwarcie się na głos samorządu Jaworzna to również sukces negocjacyjny. Tymczasem decyzja radnych o opuszczeniu przez miasto struktur GZMu pozostaje w mocy.

Artykuł pochodzi ze strony www.jaworzno.pl

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us