Menu

Ruszają kontrole Straży Miejskiej i MPWiK

  • Autor  MPWiK

 
wodociagi0616kontr CustomMieszkańcy osiedla Bory, Warpie oraz ulic Koniówka i Lipnika, mają ostatnie 4 miesiące
na podłączenie się do kanalizacji.
Zgodnie z prawem na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Obowiązek taki nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zm.). Właściciel nieruchomości ma zapewnić czystość i porządek poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nawet posiadanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba), nie zwalnia z tego obowiązku.


Rozpoczynające się kontrole Straży Miejskiej i MPWiK dotyczyć będą właśnie powyższego obowiązku. Podczas kontroli mieszkańcy winni okazać się dokumentami świadczącymi o podłączeniu posesji do sieci kanalizacyjnej, umową z MPWiK na odbiór ścieków. Pod lupę wzięte zostaną także szamba, a dokładniej kwity  mówiące o ilości zużytej wody oraz o ilości wywożonych ścieków ze zbiorników bezodpływowych. W przypadku niezgodności oraz w przypadku nie wywiązania z obowiązku podłączenia się, na właściciela może zostać nałożony mandat w wysokości 500 zł. Oprócz tego, adresy nieruchomości wyposażonych w szamba, które jeszcze działają na terenie nowo wybudowanej kanalizacji, mogą zostać skierowane
do kontroli przez Powiatowy Nadzór Budowlany. Może się to wiązać z koniecznością przedstawienia dokumentów potwierdzających szczelność zbiornika bezodpływowego.

Dla osób z powyższych dzielnic, które jeszcze nie podłączyły się do sieci, to przysłowiowy ?ostatni dzwonek?. Końcowy termin budowy przyłącza upływa z dniem 30.09.2016r. Rok 2016 jest kolejną szansą otrzymania dotacji pochodzącej ze środków Urzędu Miasta tj. 50% wartości przyłącza, jednak nie więcej niż 2000 zł. Wszelkich informacji w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Dwornickiego 5, pod nr telefonu (32) 616 16 82, oraz na stronie internetowej http://bip.jaworzno.pl/ w zakładce Przyłącza kanalizacyjne.
Budowę przyłącza można także zlecić firmie MPWiK. W cenie usługi zleconej wodociągom mamy pełną obsługę. Wodociągi wykonają projekt, uzgodnienia branżowe oraz geodezyjne, a także wybudują przyłącze udzielając na nie 10 lat gwarancji. Dodatkowo część płatności może być rozłożona na raty.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us