Menu

W interesie pracowników Taurona - Posłowe PIS zadziałali

  • Autor 

 

Artykuł pochodzi z gazety EXTRA Nr 20 (281)27 maja - 2 czerwca  2016 r.

elektr030416i003We wtorek, 17 maja, doszło do porozumienia między zarządem Tauron Polska Energia a przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych (?Solidarność?, OPZZ i ZZPRC). Negocjacje między zarządem i stroną społeczną zakończyły się sukcesem. Nie będzie reorganizacji polegającej na wydzieleniu sekcji nawęglania i odpopielania z Tauron Wytwarzanie. Miejsca pracy zostaną zachowane.

Rozmowy między stroną związkową i zarządem spółki, dotyczące założeń Planu Poprawy Efektywności grupy toczyły się od połowy marca. Znacząco przyspieszyły po 6 maja, kiedy w negocjacje zaangażowała się dwójka posłów PiS z naszego regionu ? Ewa Malik i Dariusz Starzycki. W rezultacie już 17 maja udało się wypracować rozwiązania, które nie będą godzić w interesy pracowników Taurona Wytwarzanie.


W styczniu bieżącego roku doszło do gruntownych zmian w zarządzie Tauron Polska Energia S.A. oraz spółek wchodzących w skład grupy. Pierwszym krokiem nowego zarządu było przeprowadzenie audytu stanu grupy i dotychczasowej jej działalności.
W lutym 2016 roku podczas wizyty premier Beaty Szydło na budowie bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, prezes Taurona Remigiusz Nowakowski zapowiadał, że zarząd jest na etapie opracowywania Programu Poprawy Efektywności dla TPE. W marcu bieżącego roku Program ujrzał światło dzienne. - Program jest konieczny ze względu na uwarunkowania rynkowe i sytuację spółki. (...)Wpływ na Grupę trudnej sytuacji rynkowej będzie częściowo zrekompensowany efektami wynikającymi z programu ? mówił wówczas prezes Nowakowski.
Wdrożenie programu ma przynieść w latach 2016-2018 skumulowane oszczędności na poziomie 1,3 mld zł. Jednakże jednym z elementów rekomendowanych przez program oszczędnościowy w jego pierwotnej formie była restrukturyzacja zatrudnienia. Związki zawodowe wchodzące w skład Rady Społecznej Taurona stanowczo wezwały zarząd spółki do wstrzymania wdrożenia Programu Poprawy Efektywności i rozpoczęcia dialogu w celu wypracowania założeń, które nie wiązałyby się z likwidacją miejsc pracy.
- W kwietniu doszło do kilku spotkań między naszymi przedstawicielami a członkami zarządu Taurona, niestety najistotniejsze z punktu widzenia załogi aspekty nowej strategii były pomijane ? mówi Krzysztof Junik, Przewodniczący Komisji Oddziałowej ?Solidarności? El. Jaworzno III. - Mam tu na myśli projekt wydzielenia i outsourcingu wydziałów nawęglania i odpopielania, na który nie mogło być naszej zgody.
Jeszcze na początku maja Rada Społeczna wystosowała do Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia pismo, w którym między innymi czytamy: ?Stwierdzamy jednoznacznie, że działania w zakresie strategii grupy są kontynuacją polityki poprzednich zarządów, która doprowadziła do trudnej sytuacji ekonomicznej Grupy, co potwierdził Pan Prezes powołując się na przeprowadzony w Grupie audyt. W związku z kontynuacją polityki, której głównym celem jest zmniejszanie ilości miejsc pracy i outsourcing ? wydzielanie ze struktur organizacyjnych spółek niektórych realizowanych przez nie samodzielnych funkcji i przekazywanie ich do wykonania innym podmiotom, zdecydowanie domagamy się natychmiastowego wstrzymania tych działań i rozpoczęcie właściwego dialogu.?
- Strona społeczna znalazła się w pewnym momencie w sytuacji patowej, gdyż zarząd przygotowywał się do restrukturyzacji, a przedstawiciele związków i załoga nie uzyskiwała wyczerpujących informacji na temat wyników analiz i przyszłych efektów wdrażania nowej strategii ? wyjaśnia radny Janusz Papuga. - Wówczas zdecydowaliśmy o zapoznaniu z tematem naszych posłów ? Dariusza Starzyckiego i Ewę Malik.
Interwencja u posłów poskutkowała zorganizowanym 6 maja spotkaniem z udziałem Ewy Malik, Dariusza Starzyckiego, reprezentatywnych związków zawodowych i przedstawicieli zarządu Tauron Polska Energia S.A. To spotkanie przyniosło przełom w rozmowach, w które mocno zaangażował się wiceprezes TPE Jarosław Broda.
- Od tego momentu można mówić o faktycznym dialogu i wsłuchaniu się zarządu w argumenty strony społecznej. W trakcie kolejnych spotkań roboczych udało się wypracować nowe założenia reorganizacji, które nie dotkną załogi ? wskazuje Krzysztof Junik. - Do ostatecznego porozumienia doszło 17 maja.
Uzgodniono, iż proces wydzielenia obszaru nawęglania i odpopielania z Tauron Wytwarzanie S.A. nie będzie realizowany. Jednocześnie spodziewanym kierunkiem działania my być utworzenie w ramach grupy silnej spółki Tauron Serwis, która ma zająć się świadczeniem usług serwisowych na rzecz podmiotów z grupy Tauron Polska Energia. Rozwój tego obszaru ma następować w dialogu ze stroną społeczną.

Zdjęcie - Alex Tura

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us