Menu

Bezpieczeństwa nigdy nie za wiele - nowy projekt miasta i policji

  • Autor 

 

mapabezpiecz0416 1Kontynuując program Tarcza zapoczątkowany z inicjatywy dzisiejszego posła na sejm, Pana Dariusza Starzyckiego w roku 2005, władze miasta starają się wykorzystać każdą okazję do podniesienia rangi i efektywności pracy służb - Policji, Straży Miejskiej oraz poszczególnych instytucji
w zapewnieniu bezpieczeństwa Jaworznian.

Z początkiem maja 2016 roku zostaje uruchomiony kolejny projekt mający na celu poprawę efektywności działań związanych z tym tematem.
Zobrazowanie problemów, ich zdiagnozowanie jest istotnym elementem w pracach samorządu, toteż wraz z policją uruchomiono na internetowych stronach mapę bezpieczeństwa, która będzie prezentowana mieszkańcom. Na mapie zaznaczana jest aktywność policji na danym ternie.

mapabezpiecz0416 2Dzięki uaktualnianiu mapy i nanoszeniu na nią zaistniałych zdarzeń będzie można usystematyzować i uporządkować wiedzę na temat naruszeń porządku prawnego i reakcji na owe naruszenia.
W dniu 4 maja została zorganizowana konferencja prasowa, na której podpisano stosowne porozumienie władz miasta z Policją.
W akcie tym wzięli udział: Pani Monika Bryl - zastępca Prezydenta Jaworzna, Komendant Miejski Policj - młodszy inspektor mgr Grzegorz BACZYŃSKI, Poseł na Sejm RP Pan Dariusz Starzycki, komendant Straży Miejskiej Pan Artur Zięba oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Pan Zbigniew Piątek.
Podpisany dokument będzie podstawą do ścisłego reagowania w sytuacjach kryzysowych, kryminogennych, związanych z naruszeniami porządku publicznego i posłuży do dalszej diagnozy sytuacji bezpieczeństwa w Jaworznie.

Mapa bezpieczeństwa zlokalizowana pod podanym adresem internetowym będzie uaktualniana raz na 7 dni.  

http://www.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/policyjna_mapa_bezpieczenstwa

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us