Menu

Rodzina 500 Plus rusza za kilkadziesiąt godzin!

  • Autor 

rodzinapunkt1 CustomOd 1 kwietnia, od dnia wydawać by się mogło nieco żartobliwego, rusza jak w innych miastach, tak i w Jaworznie program "Rodzina 500 plus". Sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, z którym partia ta szła do wyborów.
I wygrała je, bo zapewne Polacy zauważyli, że to pierwszy od wielu lat krok władających państwem, zmierzający do docenienia roli rodziny we współczesnym świecie. W Polsce szczególnie powinno się położyć nacisk na rozwój rodziny, bo po pierwsze dość daleko odeszliśmy od wartości, tradycyjnych, mocnych związków w obrębie rodzin, a ponadto demografowie biją na alarm. Jest nas coraz mniej i ważne jest to, żeby właśnie rodzinom stworzyć warunki do większej dzietności, aby za kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat nie okazało się że jesteśmy społeczeństwem wyłącznie staruszków.

O programie "Rodzina 500 Plus" pisze strona miejska, a my prezentujemy punkt służący komunikacji mieszkańców z prowadzącym w mieście program, znajdujący się w gmachu "D" Urzędu Miejskiego przy Placu Górników.

 

rodzina 2 CustomZa www.jaworzno.pl:

Program "Rodzina 500 plus" ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku. Również Jaworzno kompleksowo przygotowuje się do realizacji tego programu.

    - Do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci popularnie zwaną ustawą "500 plus" wyznaczyłem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, który już realizuje świadczenia rodzinne i alimentacyjne - tłumaczy Paweł Silbert, Prezydent Miasta. - MOPS będzie odpowiedzialny za zorganizowanie przyjmowania wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych i wypłatę świadczeń. Aby ułatwić mieszkańcom skorzystanie ze świadczeń wychowawczych, w różnych częściach miasta uruchomionych zostanie aż pięć punktów wydawania i przyjmowania wniosków.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł netto. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium wynosi 1200 zł netto. Na drugie i kolejne dziecko kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Ważne! Świadczenie wychowawcze to kwota nieopodatkowana i nie będzie liczona do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Z bazy Pesel wynika, że w Jaworznie jest 15 tys. dzieci do 18 roku życia. Trudno oszacować rzeczywistą liczbę uprawnionych, ponieważ program obejmuje osoby, które dobrowolnie złożą wniosek.

Miasto przygotowuje się organizacyjnie, lokalowo i kadrowo do realizacji zadania. MOPS wynajął w budynku Zespołu Lecznictwa Otwartego przy ul. Grunwaldzkiej część parteru (5 pomieszczeń), gdzie będzie miał swoją siedzibę nowy Dział Świadczeń Wychowawczych.

    - Pracownicy Działu Świadczeń Wychowawczych będą na bieżąco rozpatrywali wnioski, wydawali decyzje administracyjne i wypłacali świadczenia. Koszty obsługi zadania (wyposażenie, media, sprzęt, wynagrodzenia) mają być finansowane z budżetu państwa - wyjaśnia Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta. - W marcu br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje cykl szkoleń dla pracowników gmin realizujących świadczenie wychowawcze, będziemy również korzystać z poradnika wydanego przez Ministerstwo. Jesteśmy bardzo zaangażowani w przygotowania do realizacji programu i świadomi dużego wyzwania organizacyjnego. Mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by jaworznickie rodziny mogły skorzystać z kompleksowej pomocy w uzyskaniu świadczenia.

    Jak otrzymać świadczenie?
    Wystarczy złożyć wniosek w jednym z pięciu punktów wyznaczonych przez MOPS. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet - za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko gmina dokona weryfikacji ich dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Lokale, w których będą przyjmowane wnioski, będą czynne również w soboty. Wnioski będzie można pobrać właśnie w tych lokalach, a także ze strony internetowej MOPS, Urzędu Miejskiego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli wniosek będzie złożony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. Pierwszy okres świadczeniowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wykaz miejsc, w których - w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie - będzie można składać wnioski:

    Urząd Miejski - Budynek D, Plac Górników 5 (Centrum)
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Północna 9 b (Podwale)
    Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jagiellońska 9 (Szczakowa)
    Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 235 (Podłęże)
    Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Łukasiewicza 7 (Osiedle Stałe)

Punkty przyjmowania wniosków będą czynne w godz.:

    poniedziałek - 9:00-18:00
    wtorek-piątek - 9:00-16:00
    sobota - 9:00-14:00

    - Dotrzymujemy słowa danego Polakom w kampanii wyborczej. Z tego programu mają skorzystać przecież polskie rodziny. Bardzo się cieszę, że mogłem oddać głos za wsparciem rodzin, pieniądze trafią również do jaworznian, wydatnie poprawiając domowe budżety. Nasz priorytet to kompleksowe spojrzenie na kwestię demografii w Polsce - mówi Dariusz Starzycki, Poseł na Sejm RP. - Wsparcie rodzin to najważniejsze zadanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, z którego się wywiązujemy. Program Rodzina 500+ był szeroko konsultowany, zarówno ze środowiskami eksperckimi jak i polskimi rodzinami. To jest też program obywatelski i ma skutecznie realizować to na co czekają obywatele. Wiem, że miasto intensywnie przygotowuje się do realizacji programu, do samego Jaworzna może trafić około 50 milionów złotych! Obsługa programu to dodatkowe zadanie dla samorządów, ale jego finansowanie zostało zapisane w ustawie. Samorządy dostaną w kraju na realizację programu grubo ponad 300 mln zł.

Więcej na www.mops.jaworzno.pl

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us