Menu

Nieprawdziwe informacje w jaworznikim tygodniku na temat JTBS. Sprostowanie spółki

  • Autor  JTBS

jtbs0216sprW związku z ukazaniem się w jednej z lokalnych gazet artykułu dotyczącego Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Tekst ukazał się w dniu 24 lutego, a jego konsekwencją jest domaganie się sprostowania od wydawcy artykułu a w wypadku odmowy spółka podejmie kroki prawne. Spółka,  przesyła swoje pismo do rzeczonego wydawcy oraz do innych jaworznickich mediów z prośbą o publikację, co niniejszym czynimy.

 

 

                              Pan
                            Józef Matysik
                            Redaktor Naczelny
                            ?Co Tydzień?

W artykule pt. ?Jaworzno to kraj, gdzie? biedni wspomagają bogatych? opublikowanym w gazecie ?Co Tydzień? 24 lutego 2016 r. autorzy materiału zawarli szereg nieścisłych i nieprawdziwych informacji, które godzą w dobre imię Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Aby dać Czytelnikom szansę na poznanie prawdziwych i rzetelnych danych poniżej przesyłam kompleksowe wyjaśnienia z wnioskiem o ich publikację. W przypadku odmowy Spółka wystąpi na drogę prawną i będzie domagać się sprostowania.


                                                                     ***
Niestety wbrew temu, co opisali autorzy tekstu pt. ?Jaworzno to kraj, gdzie? biedni wspomagają bogatych? opublikowanym w gazecie ?Co Tydzień? 24 lutego 2016 r., nie byłem w stanie dowiedzieć się, kto jest tym biednym, który finansuje bogatych. Co prawda w końcowej części artykułu mamy sugestię, że kilka milionów złotych przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe mogłoby stanowić wsparcie dla najbiedniejszych jaworznian czy też na płace dla nauczycieli. Dla gazety ?Co Tydzień? nauczyciele nie byli dotychczas ulubioną grupą zawodową, stąd też pozytywnie należy ocenić troskę gazety o wynagrodzenia dla pracowników oświaty.

Odnosząc się do treści artykułu, pragnę zapewnić, że to ?bogaci? wspomagają rodziny, których nie stać na zakup mieszkania. To dzięki budowie mieszkań na własność JTBS posiada wkład własny w budowę mieszkań na wynajem, a więc dedykowanych dla osób, których nie stać na zakup mieszkania. To dzięki budowie 103 mieszkań na własność przy ul. H. Partyki, spółka zaangażowała ponad 500 tys. zł w budowę mieszkań na wynajem przy ul. Koszarowej. Z kolei wybudowanie 64 mieszkań na własność w pierwszym i drugim etapie inwestycji przy ul. Św. Wojciecha, pozwoliło zaangażować kolejne 500 tys. zł w budowę mieszkań na wynajem w ramach III etapu inwestycji.

Kłamstwem jest również twierdzenie, że ?za spory zastrzyk gminnej gotówki wybudowała już trzy z czterech etapów osiedla mieszkaniowego przy ul. Św. Wojciecha?. Inwestycja przy ul. Św. Wojciecha jest i będzie w głównej mierze działalnością komercyjną Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. Dla jej realizacji spółka zakupiła prawo wieczystego użytkowania gruntu od Gminy Miasta Jaworzna. Natomiast zyski z inwestycji w całości są przeznaczone na wkład własny spółki w budowę mieszkań  na wynajem.

Autorki materiału - Grażyna Haska i XXXXXXX - czynią zarzut z faktu, że jedna trzecia mieszkańców nowych zasobów pochodzi z poza Jaworzna. Taki zarzut jest absurdalny i można to tłumaczyć tylko niewiedzą lub złą wolą. Jeszcze kilka lat temu w Jaworznie nie budowano żadnych nowych mieszkań. W Jaworznie nie było żadnego znaczącego dewelopera, który dostarczał na rynek nowe mieszkania. Taką szansę miała duża spółka PB ?Dombud? S.A. jednak i ona zdecydowała się na budowę mieszkań wyłącznie na wynajem przy ul. Azot. Brak mieszkań dla młodych rodzin spowodował, że wiele osób opuściło Jaworzno. Jeżeli dzisiaj mieszkania są budowane i - co najważniejsze - chcą się w nich osiedlać mieszkańcy z innych miast, to tylko dobrze świadczy o naszym mieście i pozytywnych zmianach, jakie nastąpiły w ostatnich latach. Tylko niewiedza lub zła wola może czynić z tego zarzut.

Przypomnę autorom ?artykułu?, że każde miasto walczy z wyludnieniem, które po części wynika z demografii, ale również z poszukiwania możliwie najlepszych miejsc do osiedlenia. Jeżeli Jaworzno jest tym lepszym miejscem do zamieszkania to tylko dobrze dla wszystkich - począwszy od nauczycieli, którzy będą mieli kogo uczyć, a skończywszy na dochodach miasta z tytułu podatków i udziałów w PIT składanych do Urzędu Skarbowego przez nowych mieszkańców.

O ?głodzie? mieszkaniowym niech świadczy fakt, że w 2008 roku JTBS oddało do użytku 102 mieszkania na wynajem, a rok później 96 mieszkań. I co ciekawe - wszystkie mieszkania znalazły swoich najemców. Nikt nie budował w Jaworznie tylu mieszkań począwszy od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Szkoda tylko, że pierwotną formę wsparcia budownictwa mieszkaniowego w postaci preferencyjnych kredytów państwo zlikwidowało w 2011 r. i zastąpiło wsparciem budownictwa, ale tylko realizowanego na własność. Uruchomienie programu ?Rodzina na swoim? zamienionego na ?Mieszkanie Dla Młodych? dało możliwość budowy mieszkań własnościowych dla tych osób, które posiadały zdolność kredytową. Wbrew twierdzeniom autorek kontrowersyjnego artykułu, nie są to ludzie bogaci. Ponad 70 proc. kupujących przystąpiło do wymienionych programów poprzez zaciągnięcie kredytów hipotecznych.

Dzisiaj po pięciu latach pustki, pojawił się nowy program wsparcia budownictwa społecznego z mieszkaniami na wynajem. Budowa właśnie takich mieszkań, które będą przeznaczone dla osób o umiarkowanym dochodzie, jest głównym celem Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Natomiast budowa mieszkań na własność stanie się działalnością dodatkową spółki. Dla realizacji tego programu przygotowano koncepcję Osiedla ?Sfera?, którego wykonanie zostanie wsparte finansowo przez Gminę Miasta Jaworzna. A wszystko po to, by dać szansę jaworznianom  na wynajem lub zakup nowych mieszkań w atrakcyjnej cenie i lokalizacji, a także by przyciągnąć do miasta nowych mieszkańców.

 Janusz Łach

Prezes Zarządu Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us