Menu

Chełmońskiego w przebudowie

  • Autor  MPWiK

 
wodociagi0216aRównocześnie z prowadzonymi już pracami kanalizacyjnymi na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej rozpoczęły się prace w ulicy Chełmońskiego i Chrząstówka. Do czerwca  w tym rejonie powstanie nowy układ drogowy, a wraz z nim kanalizacja sanitarna.
Powyższe skoordynowane prace MPWiK oraz Wydziału Inwestycji Miejskich prowadzone
są w ramach przebudowy ulicy Chełmońskiego. Zakres drogowy, nadzorowany przez  miasto przewiduje przebudowę ulicy Chełmońskiego wraz z budową nowych i remontem istniejących parkingów przy Szpitalu Miejskim.  W zakres zadania wchodzi także wykonanie drogi - łącznika od Obrońców Poczty Gdańskiej do Chełmońskiego. Przedmiotowy  odcinek zakończony zostanie rondem w ulicy Chełmońskiego. Wzdłuż ulicy Chełmońskiego przewidziano wykonanie obustronnych chodników dla pieszych. Stąd konieczność przebudowy sieci kanalizacyjnej, elektrycznej i wodociągowej. Planowane zakończenie robót przez miasto to  czerwiec 2016 r. Koszt blisko 7 mln zł.

W ramach prowadzonych prac drogowych, MPWiK zlecił do wybudowania kanalizację sanitarną na odcinku 300 metrów tj. od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówki. Będzie ona stanowiła podstawę, szkielet dla dalszej budowy kanalizacji m.in. w ulicy Chrząstówka. Ten odcinek ma być gotowy do końca maja br. i kosztować 120 tys. złotych.
Kolejne, planowane przez wodociągi prace na ulicy Chełmońskiego i Chrząstkowce mają rozpocząć się w wakacje. Obejmować mają budowę blisko 1 km sieci sanitarnej. Nowy układ zostanie włączony do istniejącego układu tj. do przepompowni znajdującej się w ulicy Chełmońskiego, skąd ścieki, układem tłocznym zostaną skierowane na oczyszczalnię.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us