Menu
reklama
reklama
reklama

Deontologia, misja, powołanie lekarza w spełnieniu oczekiwań dzisiejszego społeczeństwa

lekarki a1       Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom środowiska lekarskiego oraz dbając
o poszerzanie znajomości zagadnień z zakresu deontologii lekarskiej, przy współudziale koordynatora Zespołu Szkoleniowo-Konsultacyjnego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego dr Ryszarda Maciejowskiego, w dniu 15.01.2016 r. w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie odbyło się szkolenie pt. „Deontologia, misja, powołanie lekarza w spełnieniu oczekiwań dzisiejszego społeczeństwa”.


      Jak podaje portal wiedzy onet. pl, deontologia lekarska - to najstarszy spośród grup zawodowych, wprowadzony przez Hipokratesa zbiór przepisów i norm moralnych obowiązujących lekarzy w stosunku do chorego oraz innych lekarzy. Deontologia określa także zasady etyczne badań naukowych, eksperymentów na zwierzętach, zobowiązuje lekarzy do zgłębiania wiedzy zawodowej. Od czasu przysięgi Hipokratesa deontologia na czele powinności lekarza stawia troskę o dobro chorego, zachowanie tajemnicy lekarskiej i dbałość o autorytet zawodu.
      Obecnie lekarzy obowiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej przyjęty uchwałą II Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy 14.12.1991, zaś pielęgniarki - Zasady Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej, wydane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w roku 1984.
W panelu i dyskusji na ten temat wzięli udział: - lek. med. Stanisław Wencelis, specjalista internista, psychiatra; - lek. med. Dorota Rzepniewska, specjalista psychiatra, terapeuta;
- ks. dr Lucjan Bielas  z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, historyk Kościoła
i starożytności; oraz zaproszeni goście – przedstawiciele środowiska lekarskiego m.in.
z Jaworzna i Chrzanowa.
  Wypowiadający się paneliści rozwinęli temat postaw środowiska lekarskiego wobec uzależnionego kolegi, między koleżeńską solidarnością a etyką i prawem. Analizowano też zadania pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w aspekcie motywującym lekarza do podjęcia decyzji o leczeniu. Ks. dr Lucjan Bielas w wykładzie pt. „Jak być lekarzem na wzór Jezusa?” przybliżył filozoficzne źródła wartości.
Kolejnym poruszanym problemem był rozdźwięk, jaki według części rozmówców istnieje między etyką lekarską, a pełnieniem przez lekarza funkcji publicznej.
Po panelu odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości. Toczyła się ona m. in. wokół problemu zmian Kodeksu Etyki Lekarskiej. Przeważającą większością uczestnicy spotkania zajęli stanowisko, że kodeks obecnie zmian nie wymaga, a ewentualna nowelizacja powinna być poprzedzona długą debata intelektualną i całościową analizą. Na tym spotkanie zakończono. Nikogo nie trzeba przekonywać, co do znaczenia wartości takich spotkań
i rozmów, które dotykają każdego z nas.
   Już teraz możemy zapowiedzieć planowaną kontynuację tego typu spotkań w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego przy Szpitalu Wielospecjalistycznym
w Jaworznie, w cyklu kwartalnym.

Dodaj komentarz

Teksty i fotografie opublikowane w portalu stanowią własność intelektualną ich autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz komentarz.
Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu. Nie będą publikowane: Komentarze naruszające netykietę, oraz promujące komercyjne strony, produkty itp. Komentarze obraźliwe, bądź nie wnoszące nic do dyskusji. Komentarze propagujące nienawiść, rasizm, nietolerancję wobec poglądów, przekonań i wyznań. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy umieszczanych przez użytkowników i gości serwisu. Odpowiedzialność za treść postów ponosi wyłącznie ich autor. Komentarze nie są materiałem prasowym w rozumieniu prawa prasowego.


Kod antyspamowy
Odśwież

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us