Menu

Jaworznicki Budżet Obywatelski wkracza w gorący okres - ciekawa debata

  • Autor 


jbodebata280116a Custom28 stycznia po raz kolejny spotkali się entuzjaści wspólnych działań na rzecz miasta w ramach budżetu partycypacyjnego, czyli obywatelskiej formy wydawania publicznych pieniędzy.

Doświadczenia trzech lat JBO pozwalają już zarówno aktywnym mieszkańcom, jak i naukowcom zajmującym się tematem, formułować wnioski oparte o powodzenie różnego rodzaju projektów realizowanych w różnych miastach. Wspólne dane dotyczące wybranych projektów, zaangażowania mieszkańców, pojawiających się pomysłów pozwalają na coraz ciekawsze działania w kierunku poprawy komfortu życia mieszkańców.


jbodebata2800116008W debacie w Sali obrad Urzędu Miejskiego oprócz najbardziej aktywnych mieszkańców wzięły udział Panie z Fundacji Sendzimira, które od kilku lat pomagają integrować środowiska wokół wspólnych działań, organizując odczyty, debaty, czy też warsztaty bardzo lubiane przez społecznych aktywistów.

Jako gość wystąpił Pan Ryszard Skrzypiec z Ośrodka Badania Aktywności Lokalnej, który przedstawił finalne wnioski z raportu dotyczącego ewolucji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

jbodebata2800116002Ciekawe analizy, obserwacje i wnioski często niespodziewane i trudne do przewidzenia zaciekawiły zebranych i być może nieco zmieniły optykę patrzenia na zagadnienia związane z gospodarowaniem wspólnymi pieniędzmi.

Pojawiły się nowe koncepcje w tym takie, które przewidują centralizowanie wydatków w chwili, kiedy w dzielnicach już powstaną proponowane obiekty, a na kolejne ze zwykłej prozaicznej przyczyny braku wolnych obszarów do zagospodarowania nie będzie szans - wszak wiele terenów, które z pozoru mogłyby być wykorzystane są w rękach prywatnych, których właściciele strzegą ich i nie zgodzą się na zmianę ich przeznaczenia.

jbodebata2800116005Ze strony urzędu kilka tez zaprezentowała Pani Ewa Sidełko Paleczny, sekretarz miasta, a następnie Pani Barbara Proksa przedstawiła zebranym propozycje, jakie padły po poprzednim spotkaniu, na którym poproszono o składanie własnych wniosków i przemyśleń na piśmie.
Z tych propozycji wyłania się baza do działań na kolejny rok, kiedy to będziemy świadkami powstawania pomysłów do realizacji w roku 2017.
Na uwagę zasługuje fakt udziału w debacie aż dziewięciu radnych zaangażowanych w sprawy miejskie nie tylko na poziomie wynikających z bycia radnym obowiązków, ale z racji chęci działania na rzecz lokalnych środowisk.


 

 ZAPOWIEDŹ DEBATY

 

Debaty to dziś chyba jedno z najbardziej podstawowych narzędzie komunikacji między stronami różnych zagadnień, co nie znaczy, że nie budzą kontrowersji, a co najmniej gorących dyskusji.

W Jaworznie tematem jednej z debat będzie przyszłość budżetu obywatelskiego, który wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców. Przypomnijmy, że w ostatnim głosowaniu wzięło udział ponad 17 tysięcy jaworznian.

Wprawdzie w głosowaniach na najlepsze pomysły inicjatorów brały udział również dzieci szkolne, a nie jest pewne, czy wezmą udział również w przyszłych edycjach JBO, to jednak wiadomości na temat gospodarowania pieniędzmi miasta przez mieszkańców rozchodzą się w coraz szersze grona, a to powoduje żywe zainteresowanie tematem.
Na spotkanie w sprawie JBO nie przychodzi wiele osób, ale te, które angażują się w projekty są niezwykle zainteresowani dobrym spożytkowaniem środków.
Na ostatnim spotkaniu podsumowującym poprzednie edycje padło wiele uwag i propozycji dotyczących sposobów wydawania pieniędzy i celów na jakiem miałyby one ?iść?.
Zaczyna się krystalizować pogląd, że w dzielnicach zrobiono już wiele, i z prozaicznych przyczyn ograniczonego miejsca w osiedlach wiele osób skłania się ku projektom większym ogólnomiejskim i to nie tylko takim, które są namacalne, ale i takim, które miałyby służyć integracji środowisk, czyli na przykład ku koncertom, czy organizacji rywalizacji sportowych.
Jak potoczą się losy JBO w tym roku, czyli w kwestii zadań do realizacji w roku 2017?
O tym będzie się można dowiedzieć w trakcie debaty, na którą organizatorzy zapraszają w dniu 28 stycznia do Sali Obrad Urzędu Miejskiego, na godzinę 17.00
Każda osoba mile widziana, propozycje i pomysły każdego zostaną zanotowane przeanalizowane i wzięte pod uwagę w planowaniu przyszłości naszego miasta.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us