Menu

Jaworznianin, dr Jerzy Kołodziej Pełnomocnikiem Koordynatora Generalnego Światowych Dni Młodzieży

  • Autor 

jkolodziejBiskup Damian Muskus powołał Pełnomocnika Koordynatora Generalnego ds. Projektu ŚDM Kraków 2016.
Został nim doktor Jerzy Kołodziej, który dotychczas służył Komitetowi Organizacyjnemu ŚDM w Radzie Konsultorów, ale przede wszystkim wspierał działania naszej Sekcji Wolontariatu, koordynował projekt Wolontariat Plus i prowadził szkolenia, treningi i warsztaty dla Wolontariuszy długoterminowych, Kluczowych Liderów i Liderów ŚDM.
Zadaniem Pełnomocnika będzie pomoc w kompletnym i spójnym określeniu zadań stojących przed KO w ostatnim okresie przygotowań do ŚDM, bieżące monitorowanie postępu przygotowań oraz pomoc w opracowaniu planów awaryjnych i zapobieganiu zagrożeniom. Pełnomocnik pełni funkcję doradczą i wspierającą.

Dr Jerzy Kołodziej to jaworznianin
Menedżer i konsultant z trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowisku międzynarodowym w kraju i za granicą. Po ukończeniu studiów odbył staż zawodowy w firmie ENEL we Włoszech a następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, Oddział Śląski w Katowicach, gdzie przez kilka lat prowadził projekty mikroprocesorowe. W latach 1987-1991 był konsultantem w firmie CSE Corporation w Monroeville, PA USA i nadzorował projekt systemu CAD typu "solid modeling" do projektowania trójwymiarowego, wykorzystywany następnie w wielu pracowniach projektowych w USA, w Japonii i w Europie. Od 1992 do 2001 pracował w IBM Polska i był odpowiedzialny za duże, scentralizowane projekty IT w sektorze bankowym pomyślnie zrealizowane w założonych terminach, jednocześnie kierował oddziałem regionalnym IBM Polska w Katowicach. W latach 2002-2004 kierował polskim oddziałem międzynarodowej korporacji Avnet osiągając najlepsze wyniki sprzedaży wśród oddziałów firmy w Europie. Jako konsultant posiada duże doświadczenie w coachingu menedżerskim i handlowym oraz w tworzeniu przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym. Jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie systemów komputerowych. Odbył również roczny kurs z programem MBA w INSEAD we Francji.

31. Światowe Dni Młodzieży - spotkanie młodych katolików, które odbędzie się w dniach 26 lipca ? 31 lipca 2016 w Krakowie. Informację podał papież Franciszek podczas mszy kończącej 28. Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. 13 kwietnia 2014 brazylijska młodzież przekazała Krzyż Światowych Dni Młodzieży i Ikonę Matki Bożej reprezentantom Polski. 14 kwietnia 2014 r. Krzyż i Ikona Matki Bożej dotarły do Polski. Ich peregrynacja po całym kraju rozpoczęła się od archidiecezji poznańskiej.

Będą to drugie ŚDM w Polsce po 6. ŚDM w Częstochowie w 1991.

Informacje: GoldenLine, FB, Wikipedia.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us