Menu

Głód, wojna, terroryzm, niesprawiedliwość, śmierć, radość... na plakatach ? wystawa w Jaworznie

  • Autor 

biennale131115003W Jaworznie mamy niecodzienną okazję oglądania plakatów, które powstały w ostatnich trzech latach.
Plakatów najlepszych, wywołujących największe emocje, będących reakcją na aktualne wydarzenia na świecie, w tym w Polsce.
Plakat społeczny, polityczny zawsze jest postrzegany jako wymowna reakcja świata sztuki na zarówno rozwój, rozkwit i mądrość społeczeństw i rządzących nimi elit, jak i na małość, ból, krzywdę i głupotę tychże samych podmiotów.

Wchodząc do Galerii kameralnej mamy nieodparte ważenie, że czas się na chwilę zatrzymał, a w kawałkach papieru, które oprawne w surowe ramy, prezentują bardzo skromne treści, wręcz emanujące oszczędnością wyrazu widzimy naszą rzeczywistość i wybitnie trafne spostrzeżenia dotyczące dziejących się wydarzeń, symbole dające do myślenia, często porażające i przerażające - tak prawdziwe, celne.

biennale131115012Na biennale przybyli znamienici Goście: Pan Leszek Szuster, Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Pani Anna Maria Potocka krytyk i kurator sztuk, dyrektor MOCAK ? Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz Pan Władysław Pluta urodzony w roku 1949 w Jeleniu, czyli... jaworznianin ? wielka postać polskiego plakatu, wybitny artysta, uczestnik wielu wystaw, były prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Rolę Gospodarza pełnił Pan Przemysław Dudzik, Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna. Wystawę zaszczyciła swoją obecnością również Pani Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Jaworzna.

biennale131115006Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to inicjatywa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zorganizowania w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata. Spotkała się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. ?Twórczo dla praw człowieka? ? myśl przewodnia, koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau. Aktualność przesłania z Auschwitz pozwala prowadzić publiczny dyskurs w obszarach, w których prawa człowieka są łamane. Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości.


biennale131115009W przekonaniu, że ?głos z Oświęcimia? jest lepiej słyszalny i skuteczniej przebija się w dzisiejszym szumie informacyjnym do świadomości społecznej, wierzymy, że wiele palących problemów można rozwiązać dzięki obywatelskiej reakcji na zagrożenia.
Naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami są artyści, których talent, wrażliwość i zmysł obserwacji pozwalają w sposób wyjątkowy zdiagnozować otaczającą rzeczywistość. W tym kontekście plakat wydaje się tą formą, która najwyraźniej artykułuje komentarz twórcy i równocześnie pozwala dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

biennale131115004Na konkurs napłynęły prace z całego świata, a jury postanowiło, co widzimy na załączonym obrazku. Plakaty ?wizytują' wiele Polskich miast, dziś przybyły do Jaworzna i można je oglądać w Galerii kameralnej w budynku Teatru Sztuk przy ulicy Mickiewicza.

Co o plakacie i odzewie na wezwanie do jego prezentacji piszą organizatorzy?

Już piąty raz twórcy z Europy, Ameryki i Azji licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie do udziału w artystycznym dyskursie o współczesnym świecie.

biennale131115010Odbieramy to jako ważny sygnał, że dzisiejszy Oświęcim, kojarzony powszechnie z Auschwitz, jest istotnym i właściwym miejscem dla takiej dyskusji.
Właśnie dzisiejszy Oświęcim ? Miasto Pokoju, jest wybierany dla wielu inicjatyw na rzecz praw człowieka, a mieszkańcy naszego Miasta łączą w swym życiu i pracy rolę ?strażników pamięci? ze szczególną wrażliwością na każde zagrożenie.

Twórczo dla praw człowieka to myśl przewodnia wszystkich edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego i działań programowych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w obszarze działalności edukacyjnej, odwołującej się do przeszłości: historii KL Auschwitz, a jednocześnie zwróconej ku przyszłości w swej intencji pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

biennale131115005To w tym Domu spotkania znajdują forum dla międzynarodowego dialogu, który dzięki artystom i wspólnemu językowi sztuki nabiera uniwersalnego charakteru.

Na Biennale nadesłano plakaty eksplorujące wszelkie aspekty bieżącej polityki i sytuacji społeczeństw, a także kondycji człowieka, jako jednostki w zderzeniu z problemami współczesnego świata.

Artyści zilustrowali palące problemy naszego globu, szczególnie dużo miejsca poświęcając wydarzeniom na Ukrainie.

biennale131115014Poddali analizie różne aspekty społeczno-polityczne, z którymi boryka się współczesność, w tym aktualne i nierozwiązane dotąd problemy głodu i chorób, biedy i niesprawiedliwości. Nierówności ekonomiczne, przejawy nietolerancji, zagrożenia płynące z najnowszych technologii, w tym internetu, globalnego ocieplenia, inwigilacji i cenzury czy ograniczenia wolności słowa są równie wyraźnie akcentowane w obecnym Biennale. Podejmowane przez artystów tematy przekazywane są za pomocą całego spektrum technik graficznych. Artyści albo operują prostym znakiem, symbolem o uproszczonej formie, albo przeciwnie ? tworzą dzieła o bogatej, wręcz malarskiej strukturze. Z jednej strony atakują nas swą jednoznaczną, czytelną i mocno zaznaczoną formą, czasami groteskową, odczytywaną w mgnieniu oka narracją, a z drugiej strony operują metaforą i symboliką, zmuszającą nas do głębszych refleksji. (...)

Leszek Szuster, Dyrektor
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
Paweł Warchoł, Kurator
Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

 

patr med mojajaworzno 600

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us