Menu

Mamy Panią wiceprezydent! Nowy rozdział w zarządzaniu Jaworznem

  • Autor 

mbrylnominacjaMamy Panią wiceprezydent! A właściwe według obowiązującego dziś nazewnictwa stanowisk, Zastępcę Prezydenta Miasta. Pani Monika Bryl została powołana na to stanowisko zgodnie z rekomendacją Pana Dariusza Starzyckiego, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiany w ścisłym kierownictwie miasta, podyktowane zostały uzyskaniem w wyborach parlamentarnych mandatu poselskiego przez dotychczasowego zastępcę prezydenta Jaworzna Dariusza Starzyckiego.
Jeszcze przed sesją rady miejskiej Dariusz Starzycki złożył na ręce Prezydenta Miasta Pawła Silberta rezygnację z pełnionego w urzędzie stanowiska i brał w niej udział wyłącznie jako gość.

mbrylnominacja2Zgodnie z obowiązującym porozumieniem koalicyjnym, Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto obejmuje funkcję prezydenta miasta oraz wiceprezydenta, Prawo i Sprawiedliwość wskazuje kandydata na funkcję przewodniczącego rady miasta oraz wiceprezydenta. Dariusz Starzycki ? szef jaworznickiego PiS i nowo wybrany poseł zarekomendował członkom Zarządu PiS kandydaturę Moniki Bryl na funkcję zastępcy prezydenta z ramienia PiS. Zarząd przyjął proponowaną przez szefa struktur
kandydaturę i w ramach obowiązującego porozumienia koalicyjnego, rekomendacja została przedstawiona Prezydentowi Miasta Panu Pawłowi Silbertowi.
Prezydent Paweł Silbert doceniając zaangażowanie, doświadczenie zawodowe i wykształcenie podjął decyzję o powołaniu Moniki Bryl, która wkrótce obejmie stanowisko.

za www.jaworzno.pl

Monika Bryl ? z wykształcenia magister inżynier, ukończyła Wydział Zarządzania Akademii Górniczo ? Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydział Paliw i Energii AGH w Krakowie na kierunku Technologie Chemiczne, studia podyplomowe z zakresu: Rzeczoznawcy Majątkowego oraz Zarządzania projektami ukończyła w AGH w Krakowie. Swoją pracę w jaworznickim urzędzie rozpoczęła w 2004 roku na najniższych stanowiskach urzędniczych, awansując w kolejnych latach. W 2008 roku została Naczelnikiem Biura Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie jest Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Mienia nadzorującym zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Zainteresowania zawodowe skupia na problematyce funkcjonowania i działania gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami publicznymi i rachunkowości finansowej. Jest autorką wielu projektów dotyczących analizy rynku, biznes planów oraz analiz finansowych i budżetowych.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us