Menu

ZSO w Jaworznie - Jubileusz, Sztandar, Orzeł Biały

  • Autor 

jubilzsp3091015012To był wyjątkowy dzień dla szkoły, dla uczniów, grona pedagogicznego ale i dla miasta, które może poszczycić się przynależnością do tych gmin, które na swoim terenie mają szkołę o imieniu Orła Białego.

Takie miano nobilituje, przynosi chlubę, ale i niezmiernie zobowiązuje, bo ucząc się pod skrzydłami , które rozpościerają się na godle naszego kraju, należy pamiętać o odpowiedzialności jaka ciąży na absolwencie takiej uczelni, jak nawał ją ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, celebrujący mszę świętą, będącą pierwszym akcentem piątkowego dnia, 9 października 2015 roku, w szeregu zdarzeń składających się zarówno na jubileusz szkoły, jak i na akt nadania imienia placówce, oraz poświęcenia sztandaru.


jubilzsp3091015010Wniesienie sztandaru przez radę rodziców i złożenie go przed ołtarzem zapoczątkowało mszą świętą podczas której Biskup sztandar poświęcił i modląc się w intencji całej oświaty stwierdził, że jest dumny, że może taką mszę odprawiać i spotkać się z nauczycielami i uczniami.

Trzeba nadmienić że sztandar został do świątyni odprowadzony przez Tarnowski Oddział Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych, specjalnie przybyły do Jaworzna, aby uświetnić uroczystości. Ten sam oddział po skończonym nabożeństwie na czele procesji dowiódł sztandar do szkoły.
Na pierwszym filmie mamy uroczystości kościelne. Zapraszamy do obejrzenia.

jubilzsp3091015022W szkole, po chwili przygotowań, rozpoczęła się pierwsza część oficjalna, podczas której sztandar został przekazany dyrekcji szkoły w osobie Pani Marty Figury, a przez nią podany dalej w ręce uczniów, którzy ślubowaniem przypieczętowali swoją odpowiedzialność za losy, ochronę, szacunek i należyte honory z jakimi sztandar należy przechowywać i okazywać podczas ważnych uroczystości.

Wielkim zainteresowaniem, a wręcz podziwem obdarzyli zebrani goście, młodzież, która przygotowała program artystyczny o charakterze patriotycznym, składający się z trzech epizodów osadzonych w trzech różnych momentach dziejów naszego kraju, a związanych z ojczyzną i rzecz jasna naszym, Białym Orłem, chroniącym ojczyznę i walczących o nią rodaków.
Przedstawienie nosiło znamiona wybitnego, doskonale, profesjonalnie przygotowanego, mającego w swojej wymowie nie tylko zaprezentowanie scenek, ale będące wyjątkowo przekonującym i docierającym do serc wszystkich, którzy choć trochę identyfikują się ze swoim krajem, z historią i patrzą w przyszłość Polski.
Na kolejnym filmie wyżej opisane elementy programu.

jubilzsp3091015044Po wrażeniach duchowych, artystycznych przyszła pora na oficjalne przemówienia, które wygłosili Dyrektor szkoły, Marta Figura, Prezydent Pan Paweł Silbert, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej w Jaworznie, Pani Ewa Zuber, i Pani Anna Lichota, Prezes Zarządu Tarnowskiego Oddziału jazdy im. 5 PSK Rotmistrz Pan Andrzej Goraus, Prezes Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie, Pan Maciej Brül, oraz, wcześniej, ale wymieniamy Go teraz, aby podkreślić niezwykłość tego wydarzenia, pan Romuald Lipko, członek zespołu Budka Suflera, który jest kompozytorem piosenki ?Tylko dla orłów?, a którą uczniowie szkoły obrali sobie jako swój hymn, hymn szkoły im. Orła białego.

jubilzsp3091015041Fragmenty wszystkich przemówień na kolejnym filmie, natomiast warto zwrócić szczególną uwagę na słowa niecodziennego gościa, którzy będąc muzykiem grupy uwielbianej przez miliony Polaków, który napisał niezliczoną ilość przebojów, śpiewanych przez pokolenia, poprosił młodzież o niezapominanie o swojej ojczyźnie, o Polsce. Zwrócił się z apelem o śpiewanie po polsku... kołysanek dzieciom, o dostrzeżenie piękna jakie kwitnie w naszej ojczystej mowie, o pamiętanie, gdziekolwiek się jest w świecie, nawet w najdalszym zakątku ziemi, o tym, że nasze korzenie są tutaj, i że żadne pieniądze, żadne zaszczyty nie są w stanie zastąpić nam uczucia spokoju, ciepła, jakie towarzyszy nam w naszym kraju, we własnym mieście w rodzinnym domu, wśród dźwięków polskiej mowy.

Zapraszamy do GALERII

jubilzsp3091015060Po przemówieniach przyszedł czas na już bardzo luźne występy najpierw uczniów szkoły, którzy uczą się w uczelniach artystycznych, wokalnych, czy też aktorskich, a na sam koniec ku wielkiej dumie całego Jaworzna na scenie pojawiła się Orkiestra Kameralna "Archetti", która pod batutą Macieja Tomasiewicza wykonała dwa utwory, kończąc piękny dzień "Orawą" Wojciecha Kilara - sztandarowym wykonaniem zdobiącym największe uroczystości w mieście.

Tak zakończył się piękny, długi, ale bardzo kształcący i wielce patriotyczny dzień w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie.


Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us