Menu

Co z uchodźcami w Jaworznie? Czy jest zgoda na ich przybycie? Stanowisko Prezydenta Miasta

  • Autor 

Kilka dni temu Jaworznicka Inicjatywa Narodowa, Ruch Narodowy Jaworzno, Kongres Nowej Prawicy Jaworzno oraz Partia KORWIN okręg sosnowiecki. zadały Prezydentowi Miasta Jaworzna pytanie dotyczące uchodźców. Czy Jaworzno ma zamiar przyjąć ich na swój teren.

Odpowiedź prezydenta już jest i tym samym cytujemy ją na naszych łamach"

Stanowisko Prezydenta Miasta Jaworzna w związku z deklaracją rządu RP dotyczącą przyjęcia nielegalnych imigrantów z rejonów Bliskiego Wschodu i Afryki Zachodniej:

Informujemy, iż Prezydent Jaworzna sprzeciwia się niekontrolowanej emigracji ludności zarówno do Polski jak i innych krajów europejskich. Tym samym nie wyraża zgody na przyjazd syryjskich imigrantów do Jaworzna i obarczanie społeczności naszego miasta skutkami społecznymi i finansowymi decyzji naszego rządu
.

 

list otwarty prezydent CustomJest sprawą oczywistą, że ostatnie wydarzenia w Europie związane z napływem imigrantów wzbudzają ogromne emocje. Strach i obawa, rywalizują z empatią i współczuciem, choć jedno nie wyklucza drugiego... Zapewne wiele osób jest sercem z ofiarami wojen, z ludźmi, którzy uciekają spod kul karabinów, jednak czym innym jest sprawa współczucia a czym innym przyjęcie pod swoje dachy dziesiątek, setek tysięcy ludzi którzy pochodzą z zupełnie innego kręgu kulturowego.
I w Jaworznie słychać dyskusje na te tematy, a dziś dotarł do naszej redakcji list otwarty podpisany  przez cztery ugrupowania, skierowany do prezydenta Miasta, Pana Pawła Silberta, z pytaniami do Włodarza o Jego stosunek do kwestii imigrantów. 
Już raz Pan prezydent wypowiedział się prywatnie na portalu społecznościowym,  tę odpowiedź cytujemy na zakończenie, ale wcześniej zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym.

                                                                                                  Jaworzno, dn. 06.10.2015

Pan Paweł Silbert,
Prezydent Miasta Jaworzno
List otwarty


Szanowny Panie Prezydencie,
zwracamy się do Pana z prośbą o określenie stanowiska władz naszego miasta w sprawie deklaracji rządu RP dotyczącego przyjęcia nielegalnych imigrantów z rejonów Bliskiego Wschodu i Afryki Zachodniej.
Nasza prośba wiąże się z narastającymi obawami mieszkańców Jaworzna wynikającymi z postawy, którą we wspomnianej kwestii przyjęły władze państwowe. Postawa ta otwiera nasz kraj na przyjęcie tysięcy obcych kulturowo i religijnie migrantów, którzy, według dużej części mieszkańców naszego miasta mogą stanowić wieloaspektowe zagrożenie. Obranie zatem przez władze miasta stanowiska sprzecznego z deklaracją rządową będzie sygnałem do uspokojenia rodzących się obaw i dowodem na przedkładanie interesu mieszkańców nad niejasnymi intencjami władz państwowych. Stanowisko takie będzie ponadto wyraźnym znakiem m.in. dla kilkudziesięciu rodzin czekających na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych naszego miasta oraz kilkuset rodzin z powodów ekonomicznych zagrożonych eksmisją. Znakiem, który utwierdzi te rodziny w przekonaniu, że nie pozostaną bez wsparcia ze strony miasta, a ich dobro będzie miało znaczenie nadrzędne wobec groźby zasiedlenia lokali komunalnych i socjalnych przez przybyszów z zewnątrz.
Widzimy wyraźnie na przykładzie państw Europy Zachodniej i Skandynawii, że eksperyment tworzenia społeczeństw multikulturowych zakończył się całkowitym fiaskiem i przyniósł katastrofalne dla pierwotnych mieszkańców tych państw skutki. Mówimy tu między innymi o braku asymilacji przybywających grup imigrantów, o wzroście przestępczości, czy izolacji części miast, które pozostają wyłączone spod jakiejkolwiek jurysdykcji i kontroli służb bezpieczeństwa.
Głęboko wierzymy, że Pan, Panie Prezydencie, jako człowiek dbający o dobro naszej lokalnej wspólnoty, po raz kolejny stanie po stronie mieszkańców w jednym szeregu z prezydentami takich miast jak m.in. Szucz czy Lubawa.
Liczymy, że wyrażając jasno brak przyzwolenia na przyjmowanie do naszego miasta nielegalnych imigrantów, nie bojąc się tym samym reakcji władz centralnych, zapewni Pan nam poczucie bezpieczeństwa i udowodni raz jeszcze, że dobro Jaworznian jest dla pańskiego urzędu najważniejszym celem.

Z wyrazami szacunku,
Jaworznicka Inicjatywa Narodowa,
Ruch Narodowy Jaworzno,
Kongres Nowej Prawicy Jaworzno,
Partia KORWIN okręg sosnowiecki.

 


 

Od redakcji
Poniżej odpowiedź Prezydenta którą znaleźliśmy na portalu społecznościowym, na pytanie w kontekście decyzji naszego rządu w kwestii "zaopiekowania się " uchodźcami.
2015 10 06 171026

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us