Menu

Wakacyjne statystyki jaworznickiej policji

 • Autor  MJ
policjaa1Dzięki jaworznickim policjantom w mieście żyje się bezpieczniej. Nie znaczy to jednak, że "licho nie śpi" i możemy byc pewni , że nic nikomu sie nie stanie. Porównanie liczb z dwóch lat może być ciekawą lekturą skłaniającą do refleksji.
Jak dowodzi wieloletnia praktyka i obserwacje - wakacje są nie tylko czasem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Większy luz i swoboda zachowań, niewłaściwy nadzór ze strony opiekunów - stanowią jedną z szeregu przyczyn nieszczęśliwych zdarzeń - utonięć, wypadków komunikacyjnych, a także przestępstw i wykroczeń popełnionych przez samych nieletnich jak i na ich szkodę. Dlatego tak ważne jest, aby w tym czasie objąć ich specjalnym nadzorem. Aby zapobiegać tragediom, w czasie wakacji policjanci prowadzili działania pn. ?Bezpieczne wakacje".

Policjanci kontrolowali miejsca spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, a w szczególności puby, kąpieliska, parki, itp. pod kątem zapobiegania oraz ujawniania zjawisk patologicznych takim jak.alkoholizm, czy narkomania. Kontrolą objęte zostały także punkty sprzedaży alkoholu z ukierunkowaniem na sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim. W czasie wakacji szczególnie interesowano się nieletnimi, którzy       w godzinach nocnych przebywali bez opieki - byli oni nie tylko legitymowani, ustalano również powód braku nadzoru przez dorosłych. W wyniku tych kontroli ujawniono 15-ciu nieletnich, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i dopalaczy. W 1 przypadku ujawniono niewłaściwą opiekę nad małoletnimi. W okresie wakacji jaworzniccy policjanci odnotowali kilkadziesiąt czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. Realizując Program "Bezpieczne wakacje" przeprowadzono kontrolę kąpielisk strzeżonych (OWR Sosina) oraz kontrolowano tzw. ?dzikie kąpieliska?. Nie odnotowano utonięć osób.

Okres wakacji to czas intensywnej pracy funkcjonariuszy ruchu drogowego. Poniżej krótka statystyka w tym zakresie:

Rok 2014 (lipiec i sierpień):

 • wypadki drogowe: 5
 • kolizje drogowe: 98
 • ofiary śmiertelne: 0
 • ranni: 5
 • jazda w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 par. 1 kw: ) : 15
 • jazda w stanie nietrzeźwym (art. 178a par. 1 kk) : 31
 • zatrzymane prawa jazdy: 42
Rok 2015 (lipiec i sierpień):
 • wypadki drogowe: 7
 • kolizje drogowe: 89
 • ofiary śmiertelne: 2
 • ranni: 10
 • jazda w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 par. 1 kw: ) : 9
 • jazda w stanie nietrzeźwym (art. 178a par. 1 kk) : 18
 • zatrzymane prawa jazdy: 41 - w tym: z alkohol: 27;  za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 13; za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym (o 50 km/h) : 1                                                              
Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych, podobnie jak w latach ubiegłych była nadmierna prędkość, brawura, a w następnej kolejności nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości od jadącego w tym samym kierunku pojazdu.
Prowadzone przez cały rok działania ?TRZEŹWOŚĆ? sprawiły, że w czasie minionych wakacji nastąpił znaczny spadek w kategorii osób, które pod wpływem alkoholu zdecydowały się na kierowanie pojazdem.


Specjalista ds. prewencji kryminalnej KMP w Jaworznie
komisarz Tomasz Obarski

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us