Menu

Już kika oświadczeń w związku z prymitywnym zachowaniem radnego Kozika na sesji

  • Autor  MJ

niedlabraku Najpierw kluby Radnych, a teraz ugrupowania ? wszyscy potępiają zachowanie radnego Kozika za chamstwo wobec kobiety, radnej Pani Renaty Gacek.

O sprawie zachowania radnego można przeczytać klikając TUTAJ. Na nagraniu obraźlwiy tekst w kierunku radnej, wypowiedziany przez Marcina Kozika.

Oburzenie na Sesji rady Miejskiej przerodziło się w lawinową reakcję środowisk politycznych w mieście.

 

 

Oświadczenie Zarządu PiS

W związku z sytuacją, która miała miejsce podczas sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia br., wyrażamy oburzenie zachowaniem radnego Marcina Kozika, który w swoim wystąpieniu obraził Panią Renatę Gacek ? radną Klubu PiS. Nie zgadzamy się, aby ktokolwiek obrażał kobiety ? niezależnie od pełnionej funkcji czy też opcji politycznej. Nie będziemy biernie przypatrywać się kolejnej próbie obniżania standardów debaty publicznej w mieście. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zachowań i słów, które mają na celu atakowanie i obrażanie osób nie zgadzających się
z wizją świata radnego Marcina Kozika. Potępiając zachowanie tego radnego żądamy przeprosin dla pani Renaty Gacek oraz kobiet, które swoim wystąpieniem radny uraził.

Jednocześnie oczekujemy zdecydowanego odcięcia się jaworznickiej Platformy Obywatelskiej (skupionej w Radzie Miasta jako Klub JPO) na czele z Przewodniczącym PO Pawłem Bańkowskim od takich zachowań i wypowiedzi radnego, z którym na bieżąco współpracują.

Zarząd Prawa i Sprawiedliwości w Jaworznie

 

 


 

Oświadczenie Zarządu JMM

Nie możemy dopuszczać do zachowań z jakimi spotkaliśmy się podczas sesji Rady Miasta 27 sierpnia br. Krzyki, wypowiedzi nieprzystające do miejsca, w którym obraduje się
o sprawach miasta ? z tym już mieliśmy do czynienia. Jednak wczoraj wydarzyło się coś,
co zdecydowanie przelało czarę naszego wzburzenia na styl i zachowanie radnych klubu JPO
i radnego Marcina Kozika. Obrażenie kobiety przez tego radnego jest przekroczeniem nieakceptowalnej dla nas granicy. Nieważny jest fakt cytowania, wypowiadania czy używania metafor jeżeli jedynym ich skutkiem było obrażenie i znieważenie pani radnej Renaty Gacek. Wyrażanie w taki sposób braku szacunku dla kobiety w naszym odczuciu eliminuje tego radnego z życia publicznego. Zarząd Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto wystąpi do radnego Marcina Kozika z żądaniem przeprosin pani radnej. Wiele mówiącym o standardach panujących w Radzie, jest fakt, że członkowie i radni Platformy Obywatelskiej (JPO) nie zaprotestowali wobec bezczelnego zachowania swojego kolegi.

Zarząd Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto


 

Kolejne oświadczenie nadesłane w związku z bezczelnym zachowaniem radnego Kozika wobec radnej Renaty Gacek, nadesłał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Więckowski.

Po Klubach radnych to druga taka korespondencja, która dotarła do naszej redakcji.

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie

Oświadczenie wydane jest w związku z wydarzeniami sesji Rady Miasta w Jaworznie z dnia
27 sierpnia br., podczas której doszło do obrażenia Pani Renaty Gacek przez radnego Marcina Kozika. Jako radni Rady Miejskiej zostaliśmy obdarzeni zaufaniem i wybrani przez mieszkańców w demokratycznych wyborach. Oczekuje się od nas, aby prowadzona w mieście debata publiczna stała na wysokim poziomie. Niestety od początku tej kadencji obserwuję zaniżanie standardów
i zachowań. Sesja staje się polem walki, ubolewam, że rozmowa nie odbywa się na argumenty lecz przepychanki słowne i jałowe dyskusje. Ostatni przykład, kiedy to radny Marcin Kozik w swoim wystąpieniu obraził radną Renatę Gacek jasno pokazuje, że mamy do czynienia z poważnym problemem. Potępiam takie zachowanie, kiedy jeden z radnych ? do tego mężczyzna, obraża kobietę. Dlatego też w imię przywrócenia dobrych obyczajów na sesji zwracam się z apelem
do radnego Marcina Kozika o przeproszenie pani Renaty Gacek oraz zaprzestanie działań, które nie wypadają radnemu Rady Miejskiej w Jaworznie.


Wiesław Więckowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

 

 


 

W dzień po wydarzeniach na Sesji Rady Miejskiej, kiedy to doszło do bezprecedensowego ataku osobistego na Panią Radna Renatę Gacek, przez radnego Marcina Kozika, który to niby cytując Churchilla zwrócił się w jej kierunku słowami ?Ja jutro będę trzeźwy, a Pani dalej będzie brzydka?, Oświadczenie dotyczące tego aktu chamstwa przysłały nam Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto, które niniejszym publikujemy.

 

Oświadczenie

W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Jaworzno Moje Miasto wyrażamy stanowczy sprzeciw w związku z sytuacją jaka zaistniała podczas sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia br. Z coraz większym niepokojem obserwujemy kolejne przekraczanie granic, używanie słów i zachowań nieprzystających do miejsca, w którym obradujemy nad sprawami istotnymi dla mieszkańców. Niedopuszczalne jest, aby radny Rady Miejskiej obrażał kobietę podczas swojego wystąpienia. Taka sytuacja niestety miała miejsce. Radny Marcin Kozik współpracujący z Platformą Obywatelską dopuścił się karygodnego zachowania, obrażając w niewybrednym słownictwie radną Renatę Gacek. Żądamy od radnego przeprosin dla kobiety, którą publicznie obraził. Jest nam przykro, że jako kobiety musimy upominać mężczyznę w sprawie jego kultury osobistej i honoru.

Wnosimy również, aby Klub Radnych Jaworznickie Porozumienie Obywatelskie zajął oficjalne stanowisko wobec takich zachowań i praktyk stosowanych przez radnego Marcina Kozika, w związku z faktem współpracy jaka istnieje pomiędzy Klubem JPO, a radnym.

Anna Lichota

Przewodnicząca Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jaworznie

Ewa Zuber

Przewodnicząca Klubu Radnych JMM

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jaworznie

 

O sprawie zachowania radnego można przeczytać klikając TUTAJ lub w poniższy obraz

2015 08 28 152258

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us