Menu

Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego w Jaworznie

  • Autor 

barszczsosnowiskiego0715aWydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego rozpoczął inwentaryzację stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Jaworzna. W związku z tym, że jest to gatunek inwazyjny, mający szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi, postanowiono zebrać dane, które pozwolą na oszacowanie skali problemu w naszym mieście.

W lokalizacji miejsc, w których występuje barszcz Sosonowskiego mogą pomóc także mieszkańcy. Osoby, które zetknęły się z rośliną proszone są o przekazywanie informacji na ten temat na numery telefonów 32 6181 770, 32 6181 769 i 32 6181 620, osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5 w pokoju nr 121 lub drogą elektroniczną na adres srodowisko@um.jaworzno.pl.

Zgłoszenie, o ile to możliwe, powinno zawierać: nazwę dzielnicy, orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb, ulica, nr najbliższego budynku), orientacyjną powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk, wskazanie właściciela/zarządcy gruntu, dokumentację fotograficzną (w przypadku braku możliwości wykonania szczegółowy opis miejsca występowania), wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

Specjalny formularz, na którym można zgłaszać lokalizację barszczu Sosnowskiego znajduje się na stronie www.jaworzno.pl

Zebrane od mieszkańców informacje będą wykorzystane w celu oszacowania skali problemu, a następnie opracowania programu ewentualnego zwalczania barszczu Sosnowskiego.
***
Należy pamiętać, że kontakt z rośliną powoduje m.in. zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany oraz zapalenie spojówek. Dlatego w przypadku zauważenia barszczu Sosonowskiego należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. Jeżeli doszło do zetknięcia trzeba niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez 48 godzin. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami, należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli doszło do podrażnienia skóry, objawy zapalne zmniejsza zastosowanie miejscowo maści (kremów) kortykosteroidowych.

Materiał pochodzi ze strony www.jaworzno.pl

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us