Menu

Co się stanie z naszymi odpadami? I czemu to ma słuzyć?

  • Autor  Eneris

Balin foto 030 Custom16 czerwca 2015 r. ENERIS Surowce S.A. wraz ze Związkiem Międzygminnym ?Gospodarka Komunalna? i Miastem Jaworzno otworzył nowoczesną instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie (woj. Małopolskie).

W uroczystej inauguracji wzięli między innymi udział:

? Poseł Tadeusz Arkit,
? Łukasz Turowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska
? Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna
? Przemysław Deda ? Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ?Gospodarka Komunalna?
? Marek Niechwiej, Burmistrz Chrzanowa
? Jacek Latko, Burmistrz Libiąża
? Adam Adamczyk, Burmistrz Trzebini
? Krzysztof Kasperek, wicestarosta Chrzanowa
i wielu innych przedstawicieli świata samorządu, nauki, biznesu i mediów.

 

Dzięki instalacji w Balinie odpady pochodzące od 180 tys. mieszkańców Zachodniej Małopolski i Miasta Jaworzna zostaną przetworzone i unieszkodliwione, a część zostanie odzyskana jako surowce. Z wyselekcjonowanej masy odpadów powstanie również paliwo alternatywne RDF wykorzystywane do procesów energetycznych m.in. przez cementownie.

 


 

Balin foto 004 CustomWięcej surowców w Małopolsce dzięki nowej instalacji ochrony środowiska w ZGOK Balin

400 m linii sortowniczej w zadaszonej hali o powierzchni 3,5 tys m2, 16 nowoczesnych bioreaktorów i zaawansowane technologicznie urządzenia separująco-sortujące to efekt inwestycji ENERIS, polskiego lidera ochrony środowiska. Warta 40 mln zł instalacja zagospodaruje odpady ponad 180 tys. mieszkańców Zachodniej Małopolski, obszaru Związku Międzygminnego ?Gospodarka Komunalna? oraz Jaworzna

 

 

Balin foto 026 CustomNowa inwestycja dla mieszkańców i środowiska

Warta blisko 40 mln zł instalacja powstała na działce Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) o powierzchni 4,5 ha. W jej skład wchodzą: hala
z nowoczesną linią sortowniczą, 16 szczelnych bioreaktorów, biofiltr o objętości ponad 1000 m
3, plac dojrzewania oraz infrastruktura pomocnicza: place manewrowe i odkładcze, część socjalna oraz urządzenia kontrolno-sterujące. Zgodnie z Decyzją Środowiskową Instalacja będzie na razie przetwarzać 58,5 tys. odpadów rocznie.

Balin foto 015 Custom?Projektując instalację wzięliśmy pod uwagę rosnące potrzeby mieszkańców oraz możliwość rozszerzenia obszaru, z którego będziemy przyjmować odpady. Zakład posiada dużą rezerwę mocy przerobowych, aby móc w przyszłości przetwarzać nawet 130 tys. odpadów w ciągu roku, jeżeli zaistnieje taka potrzeba? - mówi Magdalena Markiewicz, Prezes Zarządu ZGOK i Członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.

Fundusze na przeprowadzenie tej inwestycji pochodzą ze środków własnych ZGOK (25%) oraz z kredytu bankowego (75%). Udziałowcami ZGOK są: ENERIS Surowce (67%), Związek Międzygminny ?Gospodarka Komunalna? (18%) oraz Miasto Jaworzno (15%).

 

Balin foto 008 CustomRzeczywista ochrona środowiska

Po uzyskaniu statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co najprawdopodobniej stanie się w lipcu br., do instalacji zaczną trafiać zmieszane odpady komunalne z Zachodniej Małopolski, obszaru Związku Międzygminnego ?Gospodarka Komunalna? oraz Miasta Jaworzna ? w sumie od ponad 180 tys. osób. Dzięki tej inwestycji odpady zostaną przetworzone
i unieszkodliwione, a część zostanie odzyskana jako surowce. Z wyselekcjonowanej masy odpadów będzie również wytwarzane paliwo alternatywne RDF, które jest wykorzystywane do procesów energetycznych m.in. przez cementownie.

?Instalacja MBP w Balinie to ważny krok w zakresie ochrony środowiska w naszym regionie. Odpady będą zagospodarowywane, surowce odzyskiwane, w wyniku czego na składowisku będzie deponowana znacznie mniejsza ilości odpadów i to w formie neutralnego biologicznie stabilizatu. Pozwoli to przedłużyć funkcjonowanie składowiska w Balinie, a więc w miejscu od lat i tak przeznaczonym na ten cel? mówi Przemysław Deda, Członek Zarządu ZGOK i Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ?Gospodarka Komunalna?.

 

Balin foto 006 CustomSortowanie i kompostowanie

Odpady transportowane do instalacji MBP trafią na linię sortowniczą o długości ponad 400 m., która mieści się w zadaszonej hali o powierzchni blisko 3500 m2.
To dzięki niej zmieszany odpad komunalny zamienia się w dużej mierze w surowce i paliwo alternatywne RDF wykorzystywane w procesach termicznych m.in. w cementowniach. Warto zauważyć że przy kaloryczności powyżej 18 MJ suchej masy i zawartości związków chloru poniżej 0,8% jest równie wydajne co np. węgiel brunatny, a po spaleniu wytwarza dużo mniej zanieczyszczeń.

Balin foto 020 Custom?Do rozdzielenia odpadów wykorzystujemy zarówno proste prawa fizyki jak i zaawansowane technologicznie urządzenia separująco-sortujące, które dzięki odpowiednio zaprojektowanym maszynom wspierają procesy przetwarzania odpadów. Sito bębnowe, separatory elektromagnetyczne, powietrzne i optyczne pozwalają na precyzyjne i szybkie rozdzielanie frakcji, dzięki czemu cały proces jest efektywny? mówi Jarosław Wróbel, Członek Rady Nadzorczej ZGOK i Dyrektor ds. Inwestycji w ENERIS Surowce S.A.

Balin foto 001 CustomPo sortowaniu odpady aktywne biologicznie trafiają do 16 bioreaktorów, w których rozpoczyna się trwający 2-4 tygodnie proces kompostowania. Sterowane komputerowo urządzenia wtłaczają w odpowiednich ilościach tlen i wodę, aby proces przebiegał wydajnie.

?Warto podkreślić, że powietrze z bioreaktorów trafia do płuczki i specjalnego biofiltra o masie ponad 400 ton. To gwarantuje, że przechwytywane są wszystkie pyły oraz nieprzyjemne zapachy. Później stabilizat trafia na plac dojrzewania na kolejne 6-8 tygodni, gdzie całkowicie traci aktywność biologiczną oraz masę i może być bezpiecznie deponowany na składowisku. To nam pozwala minimalizować wpływ na środowisko?opowiada Jarosław Wróbel.

 

Balin foto 027 CustomAspekty organizacyjno-prawne

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów w Balinie spełnia wszelkie kryteria, które pozwalają jej działać jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla zmieszanych odpadów komunalnych i ujęta jest w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) dla województwa Małopolskiego. Zakład posiada Decyzję Środowiskową oraz Pozwolenie Zintegrowane. Na podstawie tych dokumentów sejmik wojewódzki wkrótce podejmie decyzję przyznającą instalacji ZGOK status RIPOK. Planując procesy środowiskowe realizowane przez instalację MBP oraz stosowane technologie od samego początku stawiano na spełnienie warunku wymagań BAT, czyli najlepszych dostępnych technik gwarantujących realizację norm zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej. Całość inwestycji zamknie się w kwocie około
40 mln zł. Wybudowanie instalacji kosztowało około 38 mln zł, a 2 mln zł - nowa kwatera na składowisku, niezbędna dla funkcjonowania MBP. 75% tej łącznej kwoty, czyli 30 mln zł uzyskano z kredytu bankowego, a 25% - 10 mln zł to środki własne, w tym finansowanie przez ENERIS.

Balin foto 021 CustomGrupa ENERIS to nowoczesny podmiot specjalizujący się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jej głównym celem jest osiągnięcie pozycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu zasobami i energią
w gminach i przedsiębiorstwach. Zadanie to realizuje poprzez oferowanie sprawdzonych rozwiązań wynikających ze współpracy z renomowanymi firmami technologicznymi, ale także angażuje się
i posiada potencjał do budowy innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb partnerów.

Od 1 lutego 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. ENERIS Surowce S.A. ma ambicje łączyć tradycje oferowania najwyższej jakości usług dla środowiska z nowoczesnym technologicznie i ekonomicznie podejściem do odzyskiwania zasobów. Więcej na: www.grupa-eneris.pl

 

Zdjęcia: Eneris

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us