Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program na lata 2022 - 2025

  • Autor 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - program na lata 2022 - 2025
gkrpa100721 64Na sesji Rady Miejskiej 31 marca b.r. radni przyjęli nowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2022 - 2025.

W kontekście profilaktyki to bardzo ważny dokument, konieczny do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnieniami behawioralnymi. Szczegółowe zadania Programu mają na celu przede wszystkim promowanie właściwych postaw społecznych w działaniach związanych z zapobieganiem uzależnieniom.

Podjęcie uchwały jest zadaniem obligatoryjnym każdej gminy. Program zakłada długofalowe działania, które są konieczne przy tworzeniu programów profilaktycznych realizowanych na terenie miasta.
Powołanie nowego Programu było konieczne ze względu na zmiany przepisów prawa.

Nowy program został rozszerzony o zapisy dotyczące uzależnień behawioralnych - takich jak uzależnienie od hazardu, internetu, kompulsywnego kupowania czy objadania się. Tego typu uzależnienia niestety stają się coraz powszechniejsze, ale nowy program umożliwia prowadzenia działań profilaktycznych także w tym zakresie.

Nowy Program jest dobrze dopracowany, obejmuje wiele dyscyplin i tematów, dzięki czemu powinien świetnie sprawdzić się w praktyce. Dziękujemy Radnym za poparcie Programu, dzięki któremu wspólnie możemy walczyć z uzależnieniami i ich przyczynami.
Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us