Menu

Na co przeznaczymy 0,23 zł - informacje z pierwszej ręki

  • Autor  MPWiK

tort 23 brutto CustomW połowie kwietnia jako wodociągi przedstawiliśmy propozycję nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nasza propozycja to wynik kalkulacji kosztów oraz wynik podejmowanych oraz koniecznych
do zrealizowania i zakończenia działań inwestycyjnych. Zaproponowaliśmy, aby w latach 2015/2016 cena wody pozostała na obecnym poziomie, natomiast cena ścieków wzrosła o 23 grosze, co będzie stanowić kwotę  8,96 zł za jeden metr sześcienny. Podobnie jak we wcześniejszych latach zaproponowaliśmy, aby opłaty stałe pozostały  bez zmian.

W tej sprawie 5 maja br. zorganizowaliśmy spotkanie z Radnymi Rady Miasta, na którym
to przedstawiliśmy i zaprezentowaliśmy dane mówiące o tym, ile i na co zostanie przeznaczone z planowanej podwyżki. W związku z tym, że do opinii publicznej trafiają inne dane, poniżej prezentujemy takie jakie zostały przedstawione przez Spółkę:  

10,6 gr przeznaczone zostanie na podatki i opłaty
8 gr na inwestycje, remonty i usługi obce
2 gr na podatek VAT
2 gr na materiały i energia
0,4 gr wynagrodzenia

tort 23 brutto Custom

Pragniemy także przypomnieć, iż w okresie ostatnich 4 lat zmodernizowaliśmy
oraz wybudowaliśmy 150 km sieci wod-kan, za ponad 200 mln zł. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ul. Batorego, przepompownie Biały Brzeg, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże i os. Stałym, Łubowcu,
ul. Kasztanowej, Lipowej, Cyprysowej oraz  wyremontowano ujęcie wody pitnej J. Dąbrowski, produkujące wodę dla 5 tysięcy mieszkańców Jaworzna. W latach 2012 ? 2014 od podstaw wybudowano 100 km kanalizacji w północnych dzielnicach oraz nowe ujęcie wody pitnej Piaskownia. Teraz dzięki ujęciu Jaworzno w 90 proc. dostarcza i produkuje wodę z własnych źródeł.
Po uruchomieniu ujęcia, pierwszy raz w historii miasta obniżono cenę wody o 16 groszy.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us