Menu

Trwa remont i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej

  • Autor  MWiK

mpwik180515 1Prawie rok trwała budowa kanalizacji w osiedlu Warpie i Bory. Zgodnie z planem prace w tych dzielnicach zakończyły się w lutym br. Na Borach dla 330 gospodarstw wybudowano
9 km kanalizacji. Natomiast na Warpiu ponad 5 kilometrów kanalizacji dla 150 gospodarstw. Obecnie w dzielnicach, na preferencyjnych zasadach z uwzględnieniem dotacji
z NFOŚiGW oraz dotacji z Urzędu Miasta, realizowany jest etap związany z podłączeniem mieszkańców do sieci sanitarnej.


Zakres II fazy projektu ?Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna? oprócz samej kanalizacji obejmuje również remont i rozbudowę kluczowych obiektów. Wszystko dla bezpiecznego przesyłu i oczyszczenia ścieków.  
Pierwszym obiektem jest Oczyszczalnia Jeleń Dąb, której remont rozpoczął się w marcu 2014 roku
i zgodnie z planem potrwa do lipca 2015 roku. W tym czasie od podstaw wybudowano nowy reaktor biologiczny, w którym już teraz oczyszczane są ścieki. Kolejnym etapem na drodze do pełnej nowoczesności oczyszczalni są prowadzone prace związane wyczyszczenie oraz odnowieniem żelbetonowych konstrukcji w starym reaktorze, działającym nieprzerwanie od 1995 roku.
mpwik180515 2Drugim ważnym obiektem remontowanym w ramach II fazy jest Siłownia II. Roboty na Siłowni II rozpoczęły się początkiem 2015 roku. Swoim zakresem obejmują one m.in. wymianę sieci technicznej, zagospodarowanie i oświetlenie terenu, przebudowę ciągów pieszo - jezdnych, budowę zbiornika retencyjnego, stworzenie dwóch stanowisk dla samochodów asenizacyjnych dowożących ścieki z nieskanalizowanych terenów miasta oraz rozbudowę obiektu o zaplecze socjalne dla obsługi. To wszystko ma być gotowe w listopadzie br.
II Faza Projektu ?Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna?, to ponad 72 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wynosi ponad 36 mln zł. Oprócz Siłowni, faza II została także rozszerzona o obecnie realizowane prace remontowe na osiedlu Stałym ? wymiana 4 km sieci wodociągowej oraz 3,4 km sieci kanalizacyjnej za ponad 3 mln zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us