Menu

Zasłużeni dla Miasta Jaworzna

  • Autor 
Zasłużeni dla Miasta Jaworzna

monika wlodarczyk raczekW dniu 26 sierpnia 2021 roku na sesji Rady Miejskiej w Jaworznie radni przegłosowali przyznanie dyplomów honorowych trzem Jaworznianom.

Tym zaszczytnym wyróżnieniem zostali uhonorowani Pani
Monika Włodarczyk – Raczek oraz pośmiertnie Pan Wenancjusz Ples i Pan Tadeusz Pokorny.

Wyróżnienie jest wyrazem szczególnego docenienia pracy dla miasta i miejskiej społeczności. Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniami uchwał Rady Miejskiej.

 

Pani Monika Włodarczyk – Raczek to osoba z prawie 30–letnim doświadczeniem w pracy z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie. Swoją pracę zaczynała jako instruktor terapii zajęciowej
i muzykoterapeuta w jaworznickim Warsztacie Terapii Zajęciowej. Od 11 lat kieruje jaworznickim
WTZ-em, a od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie i członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Jaworznie. Siedem lat temu podjęła się misji opracowania, wprowadzenia
i koordynowania programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który nieprzerwanie trwa do dziś. Wówczas było
to działanie, którego żadne inne miasto w okolicy nie realizowało. Miedzy innymi, dzięki zaangażowaniu i
determinacji Pani Moniki Włodarczyk – Raczek od 1,5 roku funkcjonuje w Jaworznie pierwsze Mieszkanie
Chronione dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, którego działalność osobiście koordynuje.
Przez cały okres pracy pedagogicznej, którą również wykonywała prawie 20 lat, Pani Monika Włodarczyk –
Raczek prowadziła działania na rzecz integracji środowiska uczniów ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
monika wlodarczyk raczek1Efektem prowadzonej działalności i współpracy na niwie muzycznej jaworznickiego środowiska

uczniów i Zespołu Instrumentalnego Warsztatu Terapii Zajęciowej było nagranie płyty: „Razem. WTZ i
Przyjaciele” w 2009 r. Od lat zaangażowana jest także w sprawy związane
z organizacją obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie.
Nieprzerwanie od 2011 r. organizuje projekty polegające na wymianie niepełnosprawnej młodzieży
z różnych krajów oraz wizyt studyjnych dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Podczas organizowanych projektów Jaworzno gościło grupy niepełnosprawnej młodzieży wraz z opiekunami z:
Azerbejdżanu, Armenii, Estonii, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier, Grecji, Niemiec, Walii. W
ramach współpracy projektowej osoby niepełnosprawne z Jaworzna podróżowały do Słowenii, Hiszpanii i
Słowacji. Podczas każdego wyjazdu bądź wizyt zagranicznych gości, Pani Monika Włodarczyk – Raczek
organizuje polski wieczór narodowy, podczas którego osoby niepełnosprawne
z Jaworzna prezentują swój kraj, kulturę, ale co warte podkreślenia również miasto Jaworzno.
Kolejną inicjatywą i zadaniem realizowanym przez Panią Monikę Włodarczyk – Raczek jest organizowany od
2010 r. konkurs i wernisaż wystaw Regionalnego Konkursu Plastycznego „Magia Kolorów” dla uczestników
WTZ–ów z województwa śląskiego.

Inicjatorem przyznania Pani Monice Włodarczyk raczek dyplomu honorowego jest Pan Maciej Stanek, Radny Rady Miejskiej..

Pan Wenancjusz Ples urodził się 15 maja 1943 roku w Jaworznie. W 1962 roku zdał egzamin
mistrzowski malarza w Krakowie. W latach 1962-66 pracował w oddziale budowlanym Kopalni
Węgla Kamiennego „Komuna Paryska”, z przerwą na zasadniczą służbę wojskową.
W latach 1966-77 był zatrudniony w Zakładach Chemicznych „Organika Azot”, a następnie
do 2003 roku w „Budostalu” Kraków.
Pasją życia Pana Wenancjusza Plesa była piłka nożna. Jako bramkarz bronił barw jaworznickich
klubów „Górnik” i „Azotania” Jaworzno. Pracując na Węgrzech w latach 1977-90 był
współzałożycielem i prezesem wielosekcyjnego klubu sportowego dla polskich pracowników.
Uczestniczył także w organizacji życia kulturalnego. Stworzył tam amatorską ligę piłki nożnej.
Po powrocie do kraju w 2002 roku włączył się w działalność Stowarzyszenia Lokalnego
Salezjańskiej Organizacji Sportowej, które zostało przekształcone w Piłkarskie Stowarzyszenie
Sportowe „Salos”. Tam przez kilkanaście lat był wiceprezesem, zaś od 2015 roku Honorowym
Prezesem PSS „Salos”. To dzięki Panu Wenancjuszowi Plesowi oraz osobom skupionym wokół
Niego, skromna amatorska liga przekształciła się w prężnie działające stowarzyszenie, które
organizuje popularne w Jaworznie i nie tylko rozgrywki piłkarskie dla amatorów.
Pan Wenancjusz Ples przez lata zaliczał się do filarów życia sportowego Jaworzna, kochał sport
i poświęcił mu większość swojego życia. We wszystko co robił wkładał całe serce. Był
człowiekiem zaangażowanym bez reszty, którego nie można zapomnieć. Jego uśmiech i znane
powszechnie poczucie humoru niejednokrotnie pozwalały znaleźć wyjście z konfliktów
i problemów.
Nadanie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” będzie symbolicznym
podziękowaniem i upamiętnieniem wyjątkowej roli śp. Pana Wenancjusza Plesa w życiu naszego
miasta.

Pan Tadeusz Pokorny urodził się 31 stycznia 1947 roku w Szczakowej. Całe życie związany był
z Jaworznem, a w szczególności z osiedlem Szczakowa. Przez przeszło 30 lat pracował w Hucie Szkła
Okiennego w Szczakowej.
W domu rodzinnym Pokornych zachowały się liczne pamiątki, dokumenty, odznaczenia. Pan Tadeusz
Pokorny, jako jedyny potomek linii męskiej, stał się spadkobiercą pamiątek żołnierskiej przeszłości
rodziny. Mając świadomość wagi znajomości dziejów własnego narodu zawsze dbał o krzewienie tej wiedzy
wśród mieszkańców Jaworzna i chętnie udostępniał swe bogate zbiory, aby zasilały ekspozycje wielu
okolicznościowych wystaw organizowanych na terenie miasta: w Muzeum Miasta Jaworzna, Miejskiej
Bibliotece Publicznej, Klubie „Relax”, Miejskim Centrum Kultury i Sportu, czy też
w placówkach oświatowych naszego miasta.
Pan Tadeusz Pokorny był społecznikiem angażującym się w działalność organizacji pozarządowych naszego
miasta. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, aktywnie uczestniczył w spotkaniach Rodzin Legionowych oraz Stowarzyszenia Pamięci
Armii Krajowej w Bielsku – Białej Oddział w Jaworznie. Brał udział w uroczystościach miejskich, zawsze
w poczcie sztandarowym, reprezentując z honorem daną organizację.
W 2016 roku, z inicjatywy Pana Tadeusza Pokornego, nakładem Muzeum Miasta Jaworzna, ukazała się
książka popularno – naukowa zatytułowana „Żołnierska rodzina Pokornych” autorstwa Zofii Żak.
Pan Tadeusz Pokorny, miłośnik historii, a w szczególności dziejów rodzinnego miasta, swoim życiem,
działalnością społeczną i związkową, zasłużył na szacunek, uznanie i wyróżnienie. Nadanie dyplomu
honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” będzie symbolicznym podziękowaniem i upamiętnieniem
wyjątkowej roli śp. Pana Tadeusza Pokornego w życiu naszego miasta.

Pani Monika Włodarczyk – Raczek to osoba z prawie 30–letnim doświadczeniem w pracy z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie. Swoją pracę zaczynała jako instruktor terapii zajęciowej
i muzykoterapeuta w jaworznickim Warsztacie Terapii Zajęciowej. Od 11 lat kieruje jaworznickim
WTZ-em, a od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie i członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Jaworznie. Siedem lat temu podjęła się misji opracowania, wprowadzenia
i koordynowania programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który nieprzerwanie trwa do dziś. Wówczas było
to działanie, którego żadne inne miasto w okolicy nie realizowało. Miedzy innymi, dzięki zaangażowaniu i
determinacji Pani Moniki Włodarczyk – Raczek od 1,5 roku funkcjonuje w Jaworznie pierwsze Mieszkanie
Chronione dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, którego działalność osobiście koordynuje.
Przez cały okres pracy pedagogicznej, którą również wykonywała prawie 20 lat, Pani Monika Włodarczyk –
Raczek prowadziła działania na rzecz integracji środowiska uczniów ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Efektem prowadzonej działalności i współpracy na niwie muzycznej jaworznickiego środowiska
uczniów i Zespołu Instrumentalnego Warsztatu Terapii Zajęciowej było nagranie płyty: „Razem. WTZ i
Przyjaciele” w 2009 r. Od lat zaangażowana jest także w sprawy związane
z organizacją obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie.
Nieprzerwanie od 2011 r. organizuje projekty polegające na wymianie niepełnosprawnej młodzieży
z różnych krajów oraz wizyt studyjnych dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Podczas organizowanych projektów Jaworzno gościło grupy niepełnosprawnej młodzieży wraz z opiekunami z:
Azerbejdżanu, Armenii, Estonii, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier, Grecji, Niemiec, Walii. W
ramach współpracy projektowej osoby niepełnosprawne z Jaworzna podróżowały do Słowenii, Hiszpanii i
Słowacji. Podczas każdego wyjazdu bądź wizyt zagranicznych gości, Pani Monika Włodarczyk – Raczek
organizuje polski wieczór narodowy, podczas którego osoby niepełnosprawne
z Jaworzna prezentują swój kraj, kulturę, ale co warte podkreślenia również miasto Jaworzno.
Kolejną inicjatywą i zadaniem realizowanym przez Panią Monikę Włodarczyk – Raczek jest organizowany od
2010 r. konkurs i wernisaż wystaw Regionalnego Konkursu Plastycznego „Magia Kolorów” dla uczestników
WTZ–ów z województwa śląskiego.

 

Pan Wenancjusz Ples urodził się 15 maja 1943 roku w Jaworznie. W 1962 roku zdał egzamin
mistrzowski malarza w Krakowie. W latach 1962-66 pracował w oddziale budowlanym Kopalni
Węgla Kamiennego „Komuna Paryska”, z przerwą na zasadniczą służbę wojskową.
W latach 1966-77 był zatrudniony w Zakładach Chemicznych „Organika Azot”, a następnie
do 2003 roku w „Budostalu” Kraków.
Pasją życia Pana Wenancjusza Plesa była piłka nożna. Jako bramkarz bronił barw jaworznickich
klubów „Górnik” i „Azotania” Jaworzno. Pracując na Węgrzech w latach 1977-90 był
współzałożycielem i prezesem wielosekcyjnego klubu sportowego dla polskich pracowników.
Uczestniczył także w organizacji życia kulturalnego. Stworzył tam amatorską ligę piłki nożnej.
Po powrocie do kraju w 2002 roku włączył się w działalność Stowarzyszenia Lokalnego
Salezjańskiej Organizacji Sportowej, które zostało przekształcone w Piłkarskie Stowarzyszenie
Sportowe „Salos”. Tam przez kilkanaście lat był wiceprezesem, zaś od 2015 roku Honorowym
Prezesem PSS „Salos”. To dzięki Panu Wenancjuszowi Plesowi oraz osobom skupionym wokół
Niego, skromna amatorska liga przekształciła się w prężnie działające stowarzyszenie, które
organizuje popularne w Jaworznie i nie tylko rozgrywki piłkarskie dla amatorów.
Pan Wenancjusz Ples przez lata zaliczał się do filarów życia sportowego Jaworzna, kochał sport
i poświęcił mu większość swojego życia. We wszystko co robił wkładał całe serce. Był
człowiekiem zaangażowanym bez reszty, którego nie można zapomnieć. Jego uśmiech i znane
powszechnie poczucie humoru niejednokrotnie pozwalały znaleźć wyjście z konfliktów
i problemów.
Nadanie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” będzie symbolicznym
podziękowaniem i upamiętnieniem wyjątkowej roli śp. Pana Wenancjusza Plesa w życiu naszego
miasta.

Pan Tadeusz Pokorny urodził się 31 stycznia 1947 roku w Szczakowej. Całe życie związany był
z Jaworznem, a w szczególności z osiedlem Szczakowa. Przez przeszło 30 lat pracował w Hucie Szkła
Okiennego w Szczakowej.
W domu rodzinnym Pokornych zachowały się liczne pamiątki, dokumenty, odznaczenia. Pan Tadeusz
Pokorny, jako jedyny potomek linii męskiej, stał się spadkobiercą pamiątek żołnierskiej przeszłości
rodziny. Mając świadomość wagi znajomości dziejów własnego narodu zawsze dbał o krzewienie tej wiedzy
wśród mieszkańców Jaworzna i chętnie udostępniał swe bogate zbiory, aby zasilały ekspozycje wielu
okolicznościowych wystaw organizowanych na terenie miasta: w Muzeum Miasta Jaworzna, Miejskiej
Bibliotece Publicznej, Klubie „Relax”, Miejskim Centrum Kultury i Sportu, czy też
w placówkach oświatowych naszego miasta.
Pan Tadeusz Pokorny był społecznikiem angażującym się w działalność organizacji pozarządowych naszego
miasta. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, aktywnie uczestniczył w spotkaniach Rodzin Legionowych oraz Stowarzyszenia Pamięci
Armii Krajowej w Bielsku – Białej Oddział w Jaworznie. Brał udział w uroczystościach miejskich, zawsze
w poczcie sztandarowym, reprezentując z honorem daną organizację.
W 2016 roku, z inicjatywy Pana Tadeusza Pokornego, nakładem Muzeum Miasta Jaworzna, ukazała się
książka popularno – naukowa zatytułowana „Żołnierska rodzina Pokornych” autorstwa Zofii Żak.
Pan Tadeusz Pokorny, miłośnik historii, a w szczególności dziejów rodzinnego miasta, swoim życiem,
działalnością społeczną i związkową, zasłużył na szacunek, uznanie i wyróżnienie. Nadanie dyplomu
honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” będzie symbolicznym podziękowaniem i upamiętnieniem
wyjątkowej roli śp. Pana Tadeusza Pokornego w życiu naszego miasta.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us