Menu
reklama

Szpital odpowiada na zarzuty wolontariusza w sprawie badań na Covid

  • Autor 

 


doktor1 1200W nawiązaniu do pojawiających się w ostatnich dniach publikacji na portalach społecznościowych oraz w kontekście padających oskarżeń ze strony osób rzekomo chorych na COVID-19, którzy mieli, według własnych twierdzeń, nie otrzymać wymaganej pomocy ze strony personelu medycznego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, zachodzi konieczność przekazania kilku istotnych informacji dla mieszkańców Miasta Jaworzna, co do pożądanego zachowania w sytuacji zaobserwowania u siebie lub u osób najbliższych objawów zakażenia wirusem.

Zatem przypominamy, że jeżeli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 

Tło zdjęcie utworzone przez snowing - pl.freepik.com

  1. bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną, lub
  2. zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Nadto, wskazujemy, iż Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zaleca, aby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nigdy nie powinniśmy się zgłaszać do lekarza rodzinnego ani do SOR-u. (…) Jeśli ktoś czuje się źle i ma poczucie, że wymaga interwencji lekarskiej, powinien się znaleźć w oddziale zakaźnym, wzywając zespół ratownictwa medycznego, który zawiezie go do tego oddziału. Ta osoba nie powinna korzystać z transportu publicznego. W oddziale będzie decyzja lekarska, co dalej robić, czy trzeba pobierać badania.

Za wielce nieodpowiedzialne i karygodne należy w tym kontekście uznać zachowanie i postępowanie jednego z wolontariuszy pochodzącego z Miasta Jaworzna, który łamiąc wszelkie opisane powyżej zalecenia i zasady postępowania w czasie epidemii udał się w dniu 25 marca 2020 roku bezpośrednio do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wskazując, iż demonstruje objawy zakażenia koronawirusem.

W tych okolicznościach, bazując na wstępnym wywiadzie uzyskanym od ww. pacjenta, w stan gotowości postawiony został cały Oddziała Ratunkowy Szpitala. Odpowiednio zabezpieczony personel medyczny wykonał u pacjenta pomiar podstawowych parametrów życiowych, w tym saturacji, czyli wysycenia krwi tlenem.

W wyniku ww. czynności medycznych nie stwierdzono u pacjenta żadnych z podawanych przez niego objawów subiektywnych ani obiektywnie potwierdzonych w badaniach, które mogłyby wskazywać na stan zagrożenia życia i zdrowia.

Zauważyć należy, iż lekkie infekcje koronawirusem są i mają być leczone w domu z zachowaniem zasad izolacji od pozostałych domowników. Takie standardy obowiązują we wszystkich krajach zmagających się z pandemią i stanowią aktualne wytyczne służb sanitarno – epidemiologicznych.

Ponadto, nie wykonuje się badań w kierunku koronawirusa na żądanie każdego pacjenta ponieważ o konieczności wykonania testu decyduje lekarz w porozumieniu z Inspektorem Sanitarnym jeśli jest ono zasadne. W opisywanym powyżej przypadku konieczność wykonania testu była konsultowana z Inspektorem Sanitarnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie. Nieodpowiedzialne postępowanie wolontariusza, który zgłosił się do SOR Szpitala w Jaworznie, nie tylko naraziło pacjentów i pracowników Szpitala w Jaworznie na niebezpieczeństwo, ale nosiło znamiona świadomego działa mającego na celu uzyskanie jedynie świadczenia w postaci przeprowadzenia badania laboratoryjnego na obecność koronawirusa.

Przypominamy, że oddziały zakaźne i obserwacyjno – zakaźne same mają możliwość decydowania o wysłaniu materiału do badania. Badania są wykonywane w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach i czeka się na wynik od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, podczas których pacjent jeśli nie wymaga hospitalizacji, przebywa w kwarantannie domowej. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BADAŃ W KIERUNKU SARS CoV2 SĄ OKREŚLONE PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA I PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.

W związku z koniecznością wyjaśnienia statusu SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w kontekście obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii oraz opisanego wyżej przypadku wyjaśniamy, iż na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego Szpital postawiony został w stan podwyższonej gotowości od dnia 28 lutego br. do dowołania. Oznacza to, że stanowi on zabezpieczenie dla pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

W chwili obecnej Szpital nie jest przewidziany do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem infekcji wirusem SARS CoV2 wywołującym chorobę COVID19.

Wszelkie procedury wdrożone przez Szpital w Jaworznie mają na celu niedopuszczenie do hospitalizacji pacjenta wysoko zakaźnego, gdyż mogłoby to stanowić realne zagrożenie zdrowia dla pacjentów aktualnie hospitalizowanych w naszej Jednostce.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia w Polsce funkcjonuje 19 szpitali, do których powinni się zgłaszać pacjenci z objawami mogącymi sugerować zakażenie koronawirusem. W takim przypadku, po uprzednim kontakcie z lekarzem pierwszego kontaktu oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną należy się zgłosić na SOR SZPITALA ZAKAŹNEGO, najbliższy taki szpital mieści się w Tychach.

Z poważaniem

Dyrekcja SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

 

rejestelektr

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us