Menu
reklama

Streetworker vs. wróżka? – które z nich to zawód?

  • Autor  Magdalena Molenda


Debata plakat 1200
debatakrakow1001Kim jest streetworker?
Czym się zajmuje? I dlaczego istnieje zawód „wróżka”, a „streetworker” nie?

Odpowiedzi na te pytania były rozważane w piątek, 6 września na debacie regionalnej pt. „Pokonać bezdomność” w Krakowie.

Obecni byli na niej przedstawiciele regionu obejmującego południe Polski, ale oprócz tego delegaci z Urzędu Miasta z Warszawy, z krakowskiej Straży Miejskiej oraz policji.

Pozostali uczestnicy, to osoby mające styczność z osobami bezdomnymi na co dzień w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w organizacjach pozarządowych, którzy choć nie działają w służbach miejskich, mogą podzielić się swoim doświadczeniem i efektami pracy z bezdomnymi.


debatakrakow1002Tematem przewodnim tego spotkania był obszar streetworkingu, czyli pracy indywidualnej na polu socjalnym z osobą bezdomną.

Prelegenci z Łodzi i Częstochowy przedstawili realizowane przez nich projekty, dotyczące kwestii mieszkaniowych np. Housing First (do tej pory realizowane w krajach skandynawskich), podejmowania przez osoby bezdomne pracy w analogicznym projekcie Job First, skrzynek zaopatrujących potrzebujących w rzeczy potrzebne im do podjęcia pracy, zdalnego odtwarzania mapy miejsc noclegowych, a także o trudnościach w podejmowanej, przez zgromadzone osoby, pracy na co dzień z osobami w kryzysie bezdomności.

Housing First ma na celu przeznaczenie mieszkań tylko i wyłącznie dla osób bezdomnych, które spełniają określone w projekcie warunki, jednak bez codziennej kontroli nie obwarowane obowiązkiem abstynencji mieszkańca, jak jest w przypadku mieszkań socjalnych przyznawanych przez miasto.

debatakrakow1003Jest to o wiele bardziej realne dla osób, którym się pomaga, staje się osiągalne – głównym wymogiem jest właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie, nie powodujące zakłócania spokoju współlokatorów. Podobnie Job First polega na pośredniczeniu w zdobyciu pracy po dokładnym wywiadzie, oferując stanowiska z rynku pracy, dostępne dla każdego w danej branży, w której jest wykształcony.

Pozwala to też osobom w kryzysie bezdomności otworzyć się i poczuć się pewniej, wkraczając z powrotem na ścieżkę zawodową.
Duży nacisk kładzie się na samodzielność podjęcia pracy, kandydaci sami dzwonią do pracodawcy, sami umawiają się na rozmowę kwalifikacyjną, co skłania do wzięcia większej odpowiedzialności za podejmowaną pracę i faktycznie sprawdza się w Częstochowie – pionierskim mieście, który obmyślił i sukcesywnie realizuje założony projekt Job First.

debatakrakow2001Ta sama grupa osób, zrealizowała także pomysł stworzenia wirtualnej mapy miejsc, która pozwoli innym streetworkerom cyklicznie docierać do miejsc przebywania i noclegu osób bezdomnych, by sprawdzić, czy nie potrzebują one pomocy doraźnej, także medycznej oraz by dalej budować relacje, zaufanie, rozmawiać, pomagać w tworzeniu planu pracy zarobkowej, leczenia, znalezienia mieszkania, a przez to kierować na drogę wyjścia z bezdomności.

Streetworking jest obszarem pracy, który ciężko zamknąć w standardowych godzinach funkcjonowania zakładów pracy.

Dlatego też nie jest uznawany za zawód, w przeciwieństwie do poruszanego podczas konferencji przykładu wróżki. Streetworking polega bowiem na indywidualnym podejściu do danej osoby, której się pomaga, wyjściu do nich „na ulicę” i tam prowadzenia działań socjalnych.

W działania te wlicza się tak naprawdę każda praca, która dzieje się na otwartej przestrzeni dla osób bezdomnych, takie jak cotygodniowe wydawanie posiłków przez organizację Zupa na Plantach oraz Wspólnotę Hanna w Krakowie, opatrywanie wszystkich potrzebujących przez Fundację Przystań Medyczna, opiekę nad osobami bezdomnymi w ich miejscach noclegowych przez członków Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape w Częstochowie.

debatakrakow2002Dzięki temu bogatemu i różnorodnemu doświadczeniu, uczestnicy debaty, którzy pracują jako streetworkerzy, dzielili się swoim doświadczeniem walki o stworzenie takiej przestrzeni pracy, która pozwoliłaby im na elastyczność w działaniu z osobami bezdomnymi i na towarzyszenie im na drodze wychodzenia na prostą, ku normalnemu funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Wszyscy uczestnicy debaty mieli możliwość wypowiedzieć się i naradzić w ramach dwóch kół dyskusyjnych, które utworzyły się po części konferencyjnej.

Całość debaty skłaniała do refleksji nad tym, gdzie kończy się zwykła praca, a zaczyna budowanie relacji zaufania i zwykła chęć pomocy niemierzalna w czasie.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us