Menu
reklama

Święto Konstytucji - obchody miejskie w Jaworznie

  • Autor 

 


3maja2019swieto2 1 2

3maja2019swieto2 196Po zakończeniu mszy świętej w jaworznickiej Kolegiacie, jej uczestnicy przeszli pod Pomnik Niepodległości, aby tam uczcić doniosłe wydarzenie uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej w świecie konstytucji.

Wysłuchano przemówienia Prezydenta Jaworzna Pana Pawła Silberta, po czym wręczono nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu Pocztów Sztandarowych, a następnie można było zwiedzić okolicznościowe wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Muzeum Miasta Jaworzna.

Motyw artystyczny przygotował Teatr Sztuk w Jaworznie.


Zapraszamy do zapoznania się z przemówieniem Pana Prezydenta, wygłoszonym podczas uroczystości.

ZAPRASZAMY DO GALERII Z UROCZYSTOŚCI NA RYNKU

3maja2019swieto2 214„Doprowadź więc, godny marszałku sejmowy, dzieło dzisiejsze do końca, abym wiedział, czyli dzień dzisiejszy mam kłaść między szczęśliwemi, czyli też zapłakać nad ojczyzną moją” - tymi słowami zwracał się król Stanisław August Poniatowski na zakończenie swej mowy do marszałka Stanisława Małachowskiego przed głosowaniem. Działo się to dokładnie 228 lat temu – 3 maja 1791 roku.

Konstytucja 3 Maja, ostatecznie uchwalona, przyniosła królowi i narodowi tylko chwilowe szczęście, wkrótce płakać nad losem ojczyzny miało kilka pokoleń Polaków. Pierwsza europejska ustawa zasadnicza nie uchroniła nas przed rozbiorami i utratą państwa na 123 lata. Zdecydowało o tym nie tylko nasze pechowe położenie geopolityczne pomiędzy wschodem a zachodem Europy i pomiędzy sąsiadami, z którymi łączyły nas przez stulecia relacje częściej złe niż dobre. Winę za to ponosiliśmy również my Polacy. To nasze narodowe wady: sobiepaństwo, warcholstwo, niechęć do sformalizowanych struktur i procedur, zawiść i wrogość wobec siebie, były tak skutecznie wykorzystane przez trójkę zaborców i pozwalały im przez długi czas utrzymywać w ryzach krnąbrnych Polaków.

3maja2019swieto2 201Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było jak cud, osiągnięty geniuszem, pracą u podstaw, zbrojnym czynem i niezwykłym kunsztem, i zręcznością polityczną jednostek - przede wszystkim Józefa Piłsudskiego. Młoda ojczyzna potrzebowała narodowego symbolu, oczywistej potrzeby do narodowej dumy i świętowania. Konstytucja 3 Maja idealnie wpisywała się w to zapotrzebowanie, z uwagi na jej szlachetne przesłanie i demokratyczny charakter. Stąd to właśnie Święto Konstytucji 3 Maja stało się najważniejszym świętem państwowym. Krótki okres II Rzeczypospolitej przerwała zawierucha II Wojny Światowej. Świętowanie 3 Maja było zabronione zarówno za okupacji hitlerowskiej, jak i pozornej niepodległości w okresie powojennym, aż do 1989 roku. Dziś, w naprawdę niepodległej Polsce, nikt, żadna polityczna siła, żadna organizacja i instytucja nie ma możliwości i prawa, by w kwestii czczenia tego co dla nas święte, narzucać nam cokolwiek.

3maja2019swieto2 170W Unii Europejskiej, której członkiem jesteśmy już 15 lat (raptem dwa dni temu obchodziliśmy tę rocznicę), Polska powinna i może czuć się w pełni równoprawna.

My, obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, w dużej mierze, w błyskawicznym tempie odrabiamy cywilizacyjne zapóźnienia i wspomniane przeze mnie wady narodowe zamieniamy na cnoty: przedsiębiorczość, pracowitość i determinację w osiąganiu ambitnych celów.
Coraz mniej mamy powodów do kompleksów, a może wręcz nie powinniśmy ich mieć w ogóle.
Z ogromną przyjemnością mogłem uczestniczyć w wielu międzynarodowych spotkaniach, gdzie jesteśmy traktowani zupełnie partnersko i jest to najzupełniej oczywiste.

3maja2019swieto2 276Moje nawiązanie do Konstytucji 3-majowej i naszej obecności w Unii Europejskiej nie jest przypadkowe.

Wspólnota Europejska jako związek demokratycznych państw i demokratycznych praw, jest również w jakimś stopniu sukcesorem naszych, polskich czynów. Odsiecz wiedeńska Króla Jana III Sobieskiego uchroniła ówczesną Europę od widma islamizacji pod wodzą Imperium Osmańskiego i uratowała chrześcijańskie korzenie Europy, jako fundament naszej cywilizacji.
Podobnie w 1920 roku, Bitwa Warszawska powstrzymała marsz proletariackiej rewolucji, ratując osłabioną I Wojną Światową Europę przed sowieckim totalitaryzmem.

Szanowni Państwo, uważam się za życiowego szczęściarza. Było mi dane urodzić się w Polsce wolnej od wojen, zakosztować co znaczy pozorna niepodległość, być świadkiem wyboru i pontyfikatu papieża Polaka, który ewidentnie wpłynął na losy Świata. Przeżyłem eksplozję gigantycznego ruchu społecznego - Solidarności, strach i grozę stanu wojennego, a w końcu upadek żelaznej kurtyny, zmiany systemów politycznych, ustanowienia nowego porządku światowego. Dzięki tym zmianom zapanowała normalność, dzięki której codzienna praca i aktywność pozwalają na realizację życiowych aspiracji i ambicji.

3maja2019swieto2 218Mam ogromną nadzieję, że Państwo również, choćby czasami, mają podobne spostrzeżenia. Bardzo pragnę, by w codziennym trudzie, mimo różnych kłopotów z jakimi się stale zmagamy, mieli Państwo podobne do mojego poczucie szczęścia i zadowolenia, że żyjemy w czasach niezwykłych i w warunkach, o jakich kilkadziesiąt lat temu nie wolno nam było głośno marzyć. Takie warunki i takie możliwości były zupełnie poza możliwościami naszych przodków.

Jest oczywiste, że przynależność do Unii Europejskiej bardzo nam pomogła w uzyskaniu prawnych, ekonomicznych i finansowych warunków do budowania nowoczesnego państwa, które w przeciągu ostatnich lat tak pięknie zakwitło i mam nadzieję, że będzie się podobnie pozytywnie zmieniać w przyszłości.

Radując się naszymi zdobyczami, nie zapominajmy o tych wszystkich ludziach, którzy przed nami marzyli o wspaniałej Rzeczypospolitej, i którym nie było dane widzieć jej wolną i niepodległą, i cieszyć się wolnościami osobistymi. Szczególnie wdzięczni bądźmy tym Polakom, którzy poświęcali jej zdrowie i oddawali za nią życie.

3maja2019swieto2 254Mam przekonanie, że Konstytucja 3 Maja, w rezultacie nie okazała się tylko rozpaczliwym aktem mającym uchronić państwo przed nieuchronnym upadkiem. Stała się drogowskazem dla niepodległościowych dążeń pokoleń Polaków. Dzięki zrównaniu stanów, uczynieniu z ludzi obywateli, obudziła również i wzmocniła poczucie narodowości i polskości, jako istotny przyczynek dla walki o odrodzenie ojczyzny.

Dzisiaj duch Konstytucji 3 Maja, winien przyświecać wszelkim naszym czynom i działalności na niwie publicznej. Nie pozwólmy, aby Konstytucja 3 Maja stanowiła chwalebną, ale jednak ledwie, kartę w historii Polski. Czyńmy każdego dnia, tak jak chciał tego Adam Mickiewicz, by była „prawem żywym, zakorzenionym w przeszłości, mającym się rozwinąć w przyszłości”.

ZAPRASZAMY DO GALERII Z UROCZYSTOŚCI NA RYNKU

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us