Menu

Asy Polskiego Lotnictwa Wojskowego - Patriotyczna konferencja w Jaworznie

  • Autor lotnicykonf250219 2Wybitni lotnicy, którzy walczyli pod niebami wielu krajów na frontach wojen, nauczyciele młodych adeptów tej dziedziny wojskowości byli tematem konferencji zorganizowanej przez Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich pod wodzą Pana Tadeusza Zemuły.

Konferencja odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie, a gośćmi prelegentami były osoby, których swoje życie poświęciły lotnictwu i zgłębianiu historii, życiorysów oraz sukcesów naszych Asów Lotnictwa.

Młodzież wielu szkół wysłuchała wykładów o życiu i działalności kapitana pilota nawigatora Stanisława Pietruskiego, o nieugiętości generała brygady pilota Witolda Urbanowicza, o męstwie generała brygady pilota Stanisława Skalskiego oraz o działalności jaworznianina majora pilota Karola Pniaka.

lotnicykonf250219 41Konferencja oprócz swojego dokumentującego charakteru była podyktowana wielką odpowiedzialnością jej organizatorów za historię i przyszłość naszej Ojczyzny. Stąd wielka liczba młodzieży, która zasiadła na widowni i mimo dość długich i wymagających uwagi referatów, przysłuchiwała się o oklaskiwała mówców.

Patriotyzm, to jedna z najważniejszych cnót - zwrócił się do zebranych słowami Świętego Jana Pawła Drugiego, Pan Tadeusz Zemuła - Polak musi być wierny tożsamości, gdyż żadnego innego narodu wolność i niepodległość nie kosztowała tak wielu nieprzeliczonych ofiar" - i dalej kontynuował - Nie ma wątpliwości, że wybór modelu życia obejmuje aspekty moralne, w związku z tym i demokracja musi respektować autonomię narodów w kontekście historycznym.

lotnicykonf250219 18Zwracając się do młodzieży, Pan Tadeusz Zemuła powiedział że "nasza Ojczyzna, Rzeczpospolita będzie taka, jaką wy, młodzieży polska, będziecie w dobie tak wielu najprzeróżniejszych zagrożeń. Tych celowo zaplanowanych godzących w naszą godność, suwerenność, kiedy upiory przeszłości nakładają się na bezkarne kreowanie przyszłości.

To mocne słowa, ale kiedy mamy do czynienia z działaniami kultywującymi naszego ducha narodowego, naszych patriotów walczących i ginących nie tylko na wojnie światowej, ale i eksterminowanych przez władze po jej zakończeniu, oczywistą staje się wartość historii i wiedza o tych, którzy bezkompromisowo przeciwstawiali się okupantowi, czy też wrogowi narodu polskiego przez długie, długie lata.

lotnicykonf250219 22Po wysłuchaniu wykładów przyszłą pora na część podziękowań, które Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich złożyło na ręce przybyłych osobistości, a byli nimi między wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Dariusz Starzycki, Prezydent Jaworzna, Pan Paweł Silbert, Pani Karolina Kosowska-Raczek -  sekretarz województwa śląskiego, dr Andrzej Drogoń, dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz mówcy zaproszeni do wygłoszenia referatów.

Za takie podejście do historii i jej zatrzymaniu w pamięci należą się Panu Tadeuszowi Zemule wielkie słowa uznania.

Mamy kilka zdjęć z konferencji, do obejrzenia których zapraszamy.
UWAGA Fotografie chronione są prawem autorskim. Dozwolone kopiowanie wyłącznie do domowego użytku. Ściąganie i publikacja w innych mediach, również społecznościowych, wymaga zgody autora i uzgodnienia warunków wykorzystania - wykupienia licencji. W innym wypadku to kradzież, co może być przedmiotem roszczeń prawnych. Zachęcamy do udostępniania i zamieszczania linka do artykułu LINKUJ - NIE KOPIUJ!


Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us