Menu

Obóz Dwóch Totalitaryzmów - Spotkanie promocyjne

  • Autor 

obozdwocha1Muzeum Miasta Jaworzna serdecznie zaprasza na spotkanie promocyjne książki Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, tom 3, które odbędzie się 31 stycznia 2019 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Pocztowej 5. Podczas spotkania będzie można otrzymać darmowy egzemplarz publikacji. Wstęp bezpłatny.

Podczas spotkania zostaną wygłoszone dwa referaty. Tomasz Karżewicz przedstawi referat pt. Styczeń 1945 roku w Jaworznie, opisujący ostatnie dni okupacji niemieckiej na terenie miasta, które stało się areną walk pomiędzy oddziałami niemieckimi i radzieckimi. Wydarzenia styczniowe były dla Jaworzna końcem II wojny światowej i początkiem nowego etapu w historii miasta. Adrian Rams zaprezentuje referat pt. „1945 rok – koniec obozu Neu-Dachs i początek Centralnego Obozu Pracy” opisujący ewakuację niemieckiego obozu, los pozostałych w nim więźniów oraz przejęcie i ponowne uruchomienie obozu przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.

Muzeum Miasta Jaworzna przedstawia najnowsze wydawnictwo książkowe Obóz dwóch totalitaryzmów, Jaworzno 1943-1956, tom 3. Redaktorem naukowym tomu był Adrian Rams, opracowanie graficzne wykonał Sławomir Śląski. Książkę można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna. 

obzdwocha1 2Monografia składa się z ośmiu recenzowanych artykułów naukowych, opartych na najnowszym stanie badań, rzucających światło na słabo bądź zupełnie nierozpoznane aspekty historii obozu:

- Adrian Rams, Ucieczki więźniów obozu Neu-Dachs i pomoc dla więźniów ze strony lokalnej społeczności;
- Kazimierz Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno w systemie obozów pracy na terenie województwa śląskiego i krakowskiego;
- Adam Dziurok, „Proszę o zwolnienie człowieka, ktury jest bezwiny”. Prośby mieszkańców województwa śląskiego o zwolnienie z Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945–1946); 
- Sebastian Rosenbaum, Więźniowie Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie w strukturach Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (od listopada 1945 roku);
- Dariusz Węgrzyn, Trudna droga do domu. Centralny Obóz Pracy Jaworzno jako etap powrotu aresztowanych przez NKWD w 1945 roku i deportowanych do ZSRS mieszkańców województwa śląskiego; 
- Ewa Michna, Obóz w Jaworznie w narracjach członków łemkowskiej wspólnoty pamięci;
- Bogusław Kopka, Obóz jaworznicki w latach 50. XX wieku; 
- Adrian Rams, Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956 jako miejsce pamięci.

Książka została wydana w 2018 roku w ramach zadania pt. Organizacja obchodów 75. rocznicy utworzenia Obozu dwóch totalitaryzmów w Jaworznie, które zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury — opiekunów miejsc pamięci. Oprócz wydania monografii zadanie obejmowało organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej i wykonanie stałej wystawy plenerowej na terenie byłego obozu.

obzdwocha1 1

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us