Menu

ENERGETYCZNE CENTRUM OGŁOSIŁO UPADŁOŚĆ

  • Autor 

 pradelektrowniem

Warszawa, 3 stycznia 2019 r. - Energetyczne Centrum było alternatywnym sprzedawcą prądu.
11 września 2018 roku Centrum przestało sprzedawać prąd, a dzień później gaz. Natomiast 3 grudnia 2018 roku sąd ogłosił upadłość spółki. Z sygnałów, które napływały do Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że wiele osób było nieświadomych, że od momentu, w którym Centrum przestało sprzedawać prąd i gaz, to sprzedawca rezerwowy wystawia im rachunki. W wielu przypadkach konsumenci nadal mogli płacić Energetycznemu Centrum, mimo że firma nie świadczyła usług.
Przeczytaj, co możesz zrobić:
Jeżeli do 2 grudnia 2018 roku zapłaciłeś za prąd lub gaz za okres, w którym spółka nie prowadziła już sprzedaży (czyli za okres od 11 września 2018 roku dla prądu i od 12 września 2018 roku dla gazu) możesz podjąć działania w celu odzyskania pieniądzy.
Musisz zgłosić sądowi wysokość rachunków, które zapłaciłeś. Wypełnij w dwóch egzemplarzach wzór zgłoszenia wierzytelności. Wyślij do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska. Podaj sygnaturę sprawy, czyli: X GUp 1078/18. Masz na to czas do 16 stycznia 2019 roku.
Wzór zgłoszenia wierzytelności znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl Więcej informacji o postępowaniu upadłościowym na stronie Energetycznego Centrum www.ec.net.pl, syndyka: http://saltarski.com/postepowania_lista/energetyczne-centrum-s-a-wupadlosci-krs-0000353502/ lub pod numerami telefonicznymi syndyka: 41 300 56 91 oraz 573 012 513.
Więcej informacji na temat działań wobec Energetycznego Centrum na stronach regulatora rynku - Urzędu Regulacji Energetyki: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacjeogolne/komunikaty-prezesa-ure/7938,Informacja-nr-1022018.html.
Infolinia konsumencka – tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16

pradelektrowniema

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us