Menu

Jak odbudowywano Rzeczpospolitą po 1918 roku

  • Autor  Adrian Rams

niezgiksiazki81018 31We wtorek 30 października po spektaklu Nie zginęła w sali teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury odbyła się debata historyczna poświęcona zagadnieniu odbudowy Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

W debacie udział wzięli uczniowie z I, II, i III Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie. Debatę prowadził Adrian Rams z Muzeum Miasta Jaworzna.

Dyskusja rozpoczęła się od omówienia zagadnienia odzyskiwania niepodległości w poszczególnych częściach ziem polskich przez struktury lokalne, np. przez Polską Komisję Likwidacyjną w Galicji.


niezgiksiazki81018 33Następnie uczniowie omówili okoliczności powstania pierwszych rządów ogólnopolskich oraz kwestię ich uznania na forum międzynarodowym.

Dużo uwagi poświęcono zasługom „ojców niepodległości”: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego etc., wskazując główne pola ich działalności oraz szczególne dokonania.

 

W aspekcie odbudowy niepodległego państwa uczniowie odnieśli się do konieczności zatarcia różnic między ziemiami polskimi różnych zaborów, odbudowy gospodarczej kraju oraz procesu kształtowania granic II Rzeczypospolitej, który trwał aż do 1922 roku.

Uczniowie zwrócili uwagę m.in. na sukcesy militarne i polityczne powstania wielkopolskiego oraz powstań śląskich, a także na olbrzymie zagrożenie i wysiłek militarny odrodzonego państwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

 
Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us